جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

حقوق شهروندی و ضمانت های نقض آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 17 آبان 1394 بازدیدها: 9356 نظرات: 1

حقوق شهروندی و ضمانت های نقض آن در نظام حقوقی ایران


 

67 صفحه

فهرست مطالب

چکیده ..................4

مقدمه........................5

فصل اول: حقوق شهروندی و مصادیق آن..........7

گفتار اول: مفهوم حقوق شهروندی.....9

گفتار دوم: مصادیق حقوق شهروندی.....15

الف: حقوق مدنی.....16

ب: حقوق سیاسی...........17

ج: حقوق اجتماعی.............18

فصل دوم: نقض حقوق شهروندی و ضمانت اجراهای نقض آن......20

گفتار اول: نقض حقوق شهروندی در مرحله ی رسیدگی کیفری......22

الف: تعامل ضابطین با شاکیان، مظنونین و متهمین.......23
1.انواع ضابط....... 31

2.ضابطین عام..........23
2-1-   ضابطین خاص...........24

3-1-   ضابطین نظامی.....24
1.تعامل ضابطین در راستای وظیفه و امکان نقض حقوق شهروندی.....27 
2.-2- اقدامات لازم به منظور حفظ آثار و دلایل جرم......31
3.3-2- بازجویی از شاکی و متهم........33
4.1-2- اعلام وقوع جرم و جلوگیری از فرار مظنون یا متهم.....28

ب- تعامل مقامات قضایی با شاکیان، مظنونین و متهمین......35
1.مقامات دادسرا و وظایف آن ها....36
1.دادسرا و تکلیف تعقیب.....37
1.تعامل دادسرا با شاکی، مظنون، متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی........38

2-تعامل قاضی با متهم در جریان دادرسی و صدور حکم......47

گفتار دوم: نقض حقوق شهروندی در مرحله ی اجرای احکام کیفری......53

الف: تعامل با مجرم در مجازات حبس......53
1.سیستم های مختلف سلب آزادی....55
1.سیستم حبس دسته جمعی یا عمومی....55

2-1-   سیستم انفرادی...55

3-1- سیستم متناوب.....56

4-1- سیستم تدریجی.....56

5-1- سیستم زندان های باز........56
1.سیستم زندان در ایران.....57

ب- تعامل در اجرای سایر واکنش های کیفری......59
1.مجازات های بدنی..........59
2.مجازات های مالی......59

نتیجه گیری......61

منابع............64

64

ادامه مطلب ...