جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 26 مهر 1394 بازدیدها: 8946 نظرات: 0

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل 


 

مقدمه 
فصل اول- مبانی و کلیات 3
مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد...3
مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد.5 
مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی7
مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..8
فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.9
مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.9 
مبحث دوم- عدم مشروعیت.10 
گفتار اول- وقوع جنگ..10
گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات.12
گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی..13 
مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال. 14
مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات.15
مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد17 
مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.19
مبحث هفتم- اعتصاب...20
فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد..21
مبحث اول- تاثیر عام.21
گفتار اول-سقوط تعهدوانحلال قراردا21

گفتار دوم – تعلیق قرارداد..22
مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره...23
گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره.23 
گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم.24
گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند.25 
نتیجه
فهرست منابع 

ادامه مطلب ...