جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ارسال نظر

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع

بازدیدها: 130448 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 30 آبان 1393 نظرات: 39

 

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی

 

 

515موضوع


 

 

 1. فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست
 2. شرکت  های خارجی در حقوق ایران  PHD
 3. ساختار حقوقی شرکتهای فراملی در ایران
 4. شرایط وموانع اجرای مفاد اسناد رسمی
 5. مسئولیت مدنی کارفرما، موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی
 6. شرایط نا مشروع مندرج در ضمن عقد
 7. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران
 8. تبدیل تعهد
 9. تطبیق UCP 500 با UCP 600 و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی
 10. شهادت در دعاوی حقوقی
 11. مالکیت به نحو اشاعه
 12. روابط حقوقی طرحهای اعتبار اسنادی
 13. ایفاء ناروا
 14. مکتب های تفسیری در حقوق با تاکید بر هرمنوتیک حقوقی PHD
 15. شرط وجه التزام در حقوق ایران
 16. بررسی روابط حقوقی اطراف عقد بیمه
 17. جنبه های حقوقی انتقال تکنولوژی
 18. حمایت حقوقی ازمولفین برنامه های کامپیوتری
 19. حسن نیت در قرار دادها
 1. بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای
 2. بررسی و تحلیل دعوی" شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین" در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده
 3. مقایسه حق عینی و حق دینی
 4. تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد
 5. اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا
 6. جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی
 7. نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی
 8. اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی
 9. آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با موسسات مالی PHD
 10. دارا شدن غیر عادلانه
 11. دستور موقت
 12. خیار تعذر تسلیم
 13. شرکتهای تعاونی
 14. ماهیت حقوق تسلیم مبیع در بیع کلی
 15. تصرف در مال توقیف شده
 16. صلح دعوی
 17. حق حبس در بیع
 18. مسئولیت ناشی از عمل دیگران در حقوق فرانسه و ایران
 19. قوه قاهره در حقوق ایران
 20. حقوق تبلیغات تجاری
 21. بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری
 22. ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
 23. بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در ایران و آمریکا
 24. اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور
 25. قرار داد انتقال مالکیت زمانی                (  Time share)
 26. نقش تعیین مدت در قرار دادها
 27. حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات  PHD
 28. ماهیت حقوقی قبول
 29. بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن
 30. معناشناسی گزاره های حقوقی
 31. مبانی موجهه مالکیت معنوی
 32. ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
 33. رژیم  مالی ازدواج در حقوق انگلیس
 34. اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا) PHD
 35. بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها
 36. احکام حقوقی تصرف در مال مرهونه
 37. اصل حاکمیت اراده در قرارداها
 38. تهاتر قهری
 39. مسئولیت مدنی صغار
 40. سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه وقوانین موضوعه
 41. اضطرار در معاملات
 42. حسن نیت در قراردادها درحقوق ایران و فرانسه
 43. ضرورتها و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حق مولف "برن"
 44. تطبیق مقررات مربوط  به موانع ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت
 45. اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی  PHD
 46. مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمان کاری
 47. تابعیت و اشتغال بیگانگان
 48. خرید و فروش عضو بدن انسان
 49. بررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجی
 50. تعدیل قراردادها در حقوق ایران
 51. تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد
 52. قانون حاکم بر قراردادها در تعارض قوانین
 53. حدود مداخله دادگاه در داوریهای داخلی و تجاری بین المللی
 54. توقف تاجر، مفهوم و آثار آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
 55. مبانی، موانع و روشهای حقوقی حمایت از سرمایه گذاریهای تجاری-اقتصادی بین المللی
 56. محجورین و احکام مربوط به آنها
 57. حضانت در حقوق ایران و بررسی تطبیقی
 58. بررسی تطبیقی دعوای متقابل
 59. توقیف اموال و وجوه محکوم علیه نزد شخص ثالث
 60. زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد درحقوق ایران و حقوق تطبیقی
 61. روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران
 62. اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران و حقوق تطبیقی
 63. حق و حکم PHD
 64. خیار تاخیر ثمن
 65. مسئولیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب
 66. خیار عیب و احکام آن
 67. نظام حقوقی اوراق مشارکت
 68. جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی PHD
 69. موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه
 70. شروط غیرمنصفانه در قرارداد
 71. حقوق سهامداران شرکت های سهامی
 72. جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود و بررسی آثار آن
 73. آثار قبض در بیع
 74. مسئولیت تضامنی
 75. شرکت سهامی حرفه ای
 76. ایفای تعهد پولی
 77. دموراژیا غرامات از معطلی وتاخیر کشتی
 78. بورس اوراق بهدار در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مختصر موضوع در کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا
 79. موسسات بازرسی کننده کالا وخدمات وتعادل قرار دادی (2ج)  PHD 
 80. حقوق وتکالیف راهن ومرتهن نسبت به عین مرهونه
 81. نظریه علت تعهد(cosideration)در نظام حقوقی کامن لادر مقایسه با حقوق ایران
 82. اوراق تجاری در تامین خواسته
 83. بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک تئوری استدلال در حقوق قراردادهای ایران
 84. حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت
 85. مجامع عمومی شرکت های تعاونی
 86. اصول حقوقی حاکم بر قوانین ومقررات شهر سازی در ایران ،انگلیس وامریکا
 87. دخالت اشخاص ثالث در دادرسی در حقوق ایران وتطبیقی
 88. وضعیت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن
 89. اداره فضولی اموال غیر
 90. تعهد دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقی
 91. موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
 92. فسخ عقد
 93. جایگاه مقر در داوری تجاری بین المللی PHD
 94. حقوق بورس اوراق بهادار در ایران
 95. آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقی
 96. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا PHD
 97. تاثیر متقابل عقد و شرط
 98. امارات قانونی
 99. نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) و بررسی ...
 100. وضعیت حقوقی شرط پس از انحلال عقد
 101. شرط فعل حقوقی
 102. قیمومت
 103. تطبیق مفاد ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی
 104. روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
 105. بررسی تطبیقی ضمان درک مبیع
 106. واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی( انتقال تکنولوژی)
 107. شرط فعل
 108. تعدد اسباب در ورود ضرر
 109. تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی   PHD
 110. آثار اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی
 111. حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع PHD
 112. راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاو مقایسه آن با حقوق....
 113. بررسی تطبیقی اکراه واعمال نفوذ ناروادر معاملات در حقوق ایران وانگلستانPHD
 114. بیع مال آینده در حقوق ایران
 115. موضوع ایفاء تعهد غیرپولی
 116. مقررات ناظر به روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376
 117. مسئولیت جبران خسارت بوسیله شهرداری
 118. حریم در حقوق ایران و فرانسه
 119. طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت
 120. بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا
 121. قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین
 122. اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران
 123. نقش نمایندگی در اسناد تجاری
 124. احکام شروط مندرج در عقد
 125. حقوق دارنده اسناد تجاری بر اساس تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس
 126. بیع عین موقوفه
 127. حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا
 128. افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی
 129. فرجام خواهی در امور مدنی از دیوان تمیز تا امروز
 130. گروه منفعت اقتصادی
 131. پایان زندگی شرکتهای تجاری کامپنیز(compenies) در حقوق ایران و انگلستان
 132. حقوق کاداستر در ایران با مطالعه تطبیقی
 133. اعمال حقوقی اذنی و قواعد حاکم بر آن
 134. محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلستان
 135. اصل تناظر
 136. شرایط تحقق غصب
 137. موافقتنامه داوری تجاری بین المللی
 138. تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان
 139. فسخ اجاره محل کسب و محل سکنی
 140. اخذ تامین در قانون آئین دادرسی مدنی                                           PHD                          
 141. ارزش و توان اثباتی گواهی در امور حقوقی(مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)
 142. رهن
 143. ارث حق
 144. تعهد ایمنی در قراردادها
 145. مفهوم و ماهیت مالکیت فکری PHD
 146. تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های زیان
 147. تعهدات مستاجر در اجاره اماکن تجاری
 148. ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
 149. وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال
 150. ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری حضانت در نظام حقوقی ایران
 151. تفسیر معاهدات و قراردادهای بین المللی
 152. حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی 82/10/17  با توجه به حقوق روز اتحادیه اروپا      PHD
 153. حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون (U.P.O.V)
 154. رجوع از ایجاب با مطالعه تطبیقی PHD
 155. اثر قبض در تملیک
 156. قلمرو حاکمیت اراده در امر مرور زمان
 157. بررسی تطبیقی ماده 12 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موضوعه ایران
 158. اماره قضایی
 159. کارگزاران بورس اوراق بهادار
 160. تمکین در نظام حقوق خانواده ایران و بازخوانی متون تاریخی (ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری)
 161. مطابقت کالا با قرارداد در بیع بین المللی
 162. گزارش اصلاحی و ماهیت آن
 163. امور موضوعی و امور حکمی در دعوی PHD
 164. خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی
 165. داوری در حقوق ایران
 166. علل اطاله دادرسی دردعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن
 167. دیوان ممتاز در نظام حقوقی ایران
 168. تفسیر قوانین مدنی
 169. اعراض از ملک در حقوق ایران
 170. اهلیت در عقود( قراردادها)
 171. اعتراض ثالث اجرایی PHD
 172. مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران
 173. امکان بازداشت مهر در اجرای احکام مدنی
 174. تاثیر فعل زیان دیده در ورود خسارت درحقوق ایران و انگلیس
 175. مختصری از اصول عملی و علمی تجارت خارجی ایران
 176. مطالعه فقهی-حقوقی شبیه سازی انسان
 177. قراردادهای اعتباری
 178. نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا
 179. اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران
 180. اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر
 181. مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیکPHD
 182. آثار بیع مال آینده
 183. راهکارهای تقنینی و قضایی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق
 184. تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران
 185. اندیشه عدالت خواهی و اثر آن بر تفسیر قواعد حقوقی PHD
 186. حقوق مدنی حمل در حقوق ایران و تطبیقی
 187. مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت
 188. بررسی عهد نامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی
 189. ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین الملل PHD
 190. بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه
 191. شرایط موقوف علیه
 192. موجبات حق فسخ نکاح
 193. اجبار به انجام عین تعهد
 194. وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین
 195. قراردادهای الحاقی در حقوق خصوصی
 196. مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو
 197. خسارت تاخیرتادیه وجه نقد
 198. قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد    PHD
 199. ظهرنویسی اسناد تجاری
 200. تعارض اسناد عادی و رسمی از حیث توان اثباتی
 201. حدود اختیارات مالک در مالکیت متزلزل
 202. تشکیل قراردادهای الکترونیکی
 203. حقوق راز های تجارتی
 204. شیوه های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین الملل PHD
 205. بازرسان شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس
 206. غیرقابل اجرا شدن مورد تعهد
 207. عقد بیع با ثمن شناور(open price) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
 208. وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی
 209. ارش عیب مبیع
 210. حجر در قانون مدنی ایران
 211. قرارداد پیش فروش ساختمان
 212. انحلال عقد و احد به عقود متعدد
 213. منشا تحلیلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران وانگلستان     PHD
 214. شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس
 215. مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980)
 216. نظریه عمومی وضعیت مراعی در اعمال حقوقی
 217. حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن
 218. بطلان آراء داوری بین المللی ( بین دولتها)
 219. تنفیذ قراردادهای غیر نافذ با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر(اهدایی دانشگاه آزاد اسلامی)
 220. مسئولیت در پروژه های ساخت
 221. محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
 222. تابعیت غالب و موثر
 223. موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس
 224. خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده 515قانون آئین دادرسی
 225. شرکتهای تضامنی در حقوق ایران و انگلیس
 226. حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه
 227. حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه   PHD
 228. انتقال طلب و آثار آن
 229. تاثیر عرف در تفسیر قراردادها
 230. تعهد بر ترک فعل
 231. بررسی شروط ضمن عقد نکاح
 232. چگونگی اعلام اراده درعقود
 233. تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای حقوق تجارت بین الملل
 234. لقطه
 235. نقش حسن نیت در مسئولیت مدنی
 236. تعهدات مستاجر در اجاره املاک
 237. وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت
 238. احکام مشترک خیارات
 239. حقوق ممتازه در قانون ایران
 240. ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
 241. قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا  PHD
 242. مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار ومجانین در حقوق ایران
 243. مستثنیات دین در حقوق ایران و تطبیقی
 244. کارشناسی به عنوان یکی ازادله اثبات دعوی
 245. صلاحیت دادگاه درامور مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان PHD
 246. اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
 247. اماره قضایی
 248. تطبیق مقررات مسئولیت مدنی با اتلاف و تسبیب
 249. اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی
 250. سوء استفاده مدیران از اختیار اداره شرکتهای سهامی (در یک مطالعه تطبیقی)اهدائی دکتری-تربیت مدرس
 251. قصد انشاء در معاملات
 252. تاسیس شرکتهای سهامی درحقوق ایران و انگلیس
 253. بارنامه دارایی و آثار حقوقی آن
 254. مقایسه وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق آمریکا
 255. شرایط  و موارد صدور قرار تامین خواسته
 256. بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
 257. تعیین و تقویم خواسته دعوی و آثار حقوقی آن
 258. رهن در حقوق تجارت
 259. مسئولیت پس از انحلال
 260. ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی
 261. مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق مدنی ایران  PHD 
 262. توثیق مال آینده در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایالات متحده ی آمریکا
 263. ضمانت اجرای شرط فعل
 264. موضوع عقد اجاره
 265. قاعده استاپل، کاربرد آن در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
 266. اصل صحت و اصل لزوم در عقد
 267. حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی
 268. خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران
 269. مسئولیت مدنی مجانین
 270. ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)
 271. مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای پیمانکاری کلید در دستPHD
 272. تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی
 273. نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول با تاکید بر رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه PHD
 274. قرارداد بیمه دریایی
 275. انتقال سهم و سهم الشرکه درحقوق شرکتهای ایران و انگلیس
 276. اصل ثبات قراردادها: طراحی مدل سیاست تقنینی
 277. حقوق مصرف و قواعد عمومی قراردادها
 278. مسئولیت مدنی نهادهای نجات شهری
 279. بررسی تطبیقی سپرده گذاری   بانکی (امانت خلاف قاعده)
 280. مالکیت فکری وحمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده
 281. رابطه شرط و عقد
 282. توصیف شرط ضمن عقد و بررسی شرایط صحت آن      PHD
 283. کشف دلیل در دادرسی های مدنی (الزام به ابراز دلیل در دادرسی های مدنی)
 284. مسئولیت مدنی شاهد
 285. مسئولیت پیش قراردادی PHD
 286. تضامن در اسناد تجاری PHD
 287. مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس PHD
 288. ربح مرکب در حقوق ایران وفرانسه
 289. بیمه مسئولیت فضای مجازی
 290. تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها  PHD
 291. تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بی المللی کالاها
 292. طلاق در قانون کنونی ایران
 293. مالکیت معنوی
 294. شرط خلاف مقتضای عقد
 295. مقایسه حقوق شرکاء شرکت مدنی و تجاری
 296. عمل برمبنای اماره ی مالکیت
 297. حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره
 298. وظایف و مسئولیتهای مستاجر در قراردادهای اجاره کشتی
 299. اعاده دادرسی درامور حقوقی
 300. قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران
 301. موسسات اعتباری بانکی وغیر بانکی خصوصی در حقوق ایران
 302. نمایندگی ظاهری
 303. قواعد عمومی خسارات مشترک دریایی
 304. معاملات با حق استرداد در حقوق ایران
 305. توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان  PHD
 306. ولایت درنکاح
 307. فعالیت بانکهای تخصصی در ایران
 308. احکام اراضی بایر و دایر شهری
 309. روشهای تعیین ثمن در عقد بیع
 310. مال مقبوض به عقد فاسد
 311. طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی
 312. قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی
 313. فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان
 314. معدن در حقوق ایران
 315. تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
 316. ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا
 317. جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری PHD
 318. عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر
 319. دادگاه های تجاری
 320. مسوولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری PHD
 321. تعهدات وکیل
 322. نظریه اصیل بودن طرف قرار داد درحقو ق تجارت   PHD
 323. وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک
 324. تنفیذ معامله <ماهیت ،شرایط ،آثار >
 325. حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی
 326. تاثیر شخصیت در قراردادها
 327. حمایت خانواده در حقوق ایران وفرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران
 328. طواری توقیفی وزوالی دادرسی
 329. اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی
 330. زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس
 331. شرط تبانی          PHD
 332. ربا و کاهش ارزش پول: بررسی فقهی-حقوقی قرض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
 333. قاضی تحکیم
 334. ضرورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسئولیت مدنی
 335. تصفیه بازرگانان ورشکسته بر اساس رویه عملی اداره تصفیه امور ورشکستگی
 336. اذن و آثار حقوقی آن
 337. مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسائط نقلیه موتوری زمینی
 338. قابلیت تعمیم دریافت ارش در خیار عیب به سایر خیارات
 339. شرح مواد قانون مدنی ایران راجع به طلاق و طلاق به تقاضای زن
 340. قواعد عمومی ارث اقلیتهای دینی ایران
 341. وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک
 342. اهدای جنین در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی  PHD
 343. اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
 344. تحلیل شهادت در مذهب امامیه
 345. بررسی مبانی حقوقی حاکم بر قراردادهای ورزشی
 346. تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های اموال PHD
 347. حمایت از اختراعات زیست فناوری(بیولوژیکی) در حقوق مالکیت فکری
 348. شرط ضمان در عقود امانی
 349. اثر شرط عدم مسئولیت در قرارداد مبانی فقهی و حقوقی آن
 350. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع PHD
 351. ظهور اصیل در غیر خود
 352. شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
 353. مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود
 354. عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
 355. اختیارات و تعهدات کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری دولتی
 356. نفقه اقارب در حقوق ایران
 357. مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری
 358. حدود مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی بر اساس کنوانسیونهای 1924 بروکسل و.
 359. مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی
 360. تعدیل قرار داد
 361. نقض قابل پیش بینی و ضمانت اجراهای آن در حقوق تجارت بین الملل PHD
 362. مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خطای قضایی
 363. محدودیت های اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران
 364. اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات درمقابل دارنده با حسن نیت سند تجارتی
 365. نحوه تشخیص اراضی موات و اعتراض به آن
 366. اسناد
 367. خیار تدلیس در حقوق ایران
 368. بررسی تطبیقی اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال
 369. حق العمل کاری
 370. شروط ناعادلانه قراردادی PHD
 371. زمان انتقال مالکیت کالا در بیع بین المللی
 372. بررسی مقررات توقف قبل از شروع تصفیه
 373. ماهیت حقوقی طلاق
 374. ضمان ید غیر عدوانی
 375. کمیسیون ماده100 قانون شهرداری
 376. حق کسب و پیشه و تجارت ( و سرقفلی) درحقوق ایران
 377. موانع نکاح از نظر قانون مدنی و حقوق مقایسه
 378. حقوق پدیدآورنده اثر هنری
 379. چند نکته درباره حقوق هوایی به طور کلی و هواپیمائی ایران
 380. مقاومت در برابر قانون      PHD
 381. بازداشت اموال منقول و غیر منقول و فروش آن در اجرای احکام
 382. فروش اقساطی
 383. مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
 384. مسئولیت مدنی ناشی از زوجیت
 385. مکان انجام تعهد
 386. نظام حقوقی مدیریت در شرکتهای تعاونی
 387. مطالبه خسارت در کنوانسیون بین الملل کالا
 388. قولنامه
 389. مقایسه تکالیف و اختیارات ولی قهری و قیم
 390. اقرار در حقوق مدنی ایران
 391. جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بانکی
 392. انتقال تعهد قراردادی و مقایسه آن با تبدیل تعهد در حقوق ایران
 393. اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در حقوق ایران و انگلستان
 394. روابط اطراف مشارکتهای بین المللی
 395. تملک املاک توسط دولت و شهرداریها
 396. ضوابط سنجش خسارات قراردادی
 397. وظیفه مقابله با خسارت در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
 398. نظام جامع مسئوولیت در مورد زیان های ناشی از صدمات جسمانی و مرگ با نگاه کلی به حقوق کامن لا PHD
 399. وصول مطالبات زوجه در شرایط مختلف
 400. اختراعات قابل حمایت (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)
 401. بطلان قرار داد و آثار آن (با مطالعه تطبیقی)
 402. موقعیت اراضی موات در ایران از بدو قانونگذاری تا کنون
 403. قرارداد مشارکت مدنی بانکی و شروط ضمن آن
 404. ضمان غرور در حقوق ایران
 405. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک
 406. ماهیت حقوقی سپرده های بانکی
 407. ابراء
 408. اداره موقوفه
 409. موارد معافیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیونهای بروکسل و هامبورگ
 410. قراردادهای خصوصی در رژیم حقوقی نکاح
 411. بررسی تطبیقی انتقال ریسک(ضمان)در حقوق ایران وکنوانسیونبیع بین المللی کالا
 412. وضعیت عدم نفوذ در اعمال حقوقی
 413. قواعد حقوقی رقابت های تجاری PHD
 414. ولایت قهری پدر و جد پدری و نگاهداری اطفال در قانون ایران
 415. تعلیق در ایقاع
 416. شرایط طرح دعاوی طاری PHD
 417. قائم مقامی در حقوق و تعهدات
 418. مطالعه تطبیقی وجه التزام   PHD
 419. مراجع رسیدگی به شکایات علیه دولت ایران و مقایسه تطبیقی آن با سیستم انگلوساکسون
 420. نقش موعد اجرا در تعهدات قراردادی
 421. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مطبوعات در ایران ،انگلیس و فرانسه
 422. بیع املاک ثبت شده
 423. دعاوی مستقیم و غیرمستقیم در حقوق ایران و فرانسه
 424. تعهدات بیمه گذار وبیمه گر در بیمه های اشخاص
 425. اقرار در حقوق مدنی ایران
 426. ایجاب و قبول در عقد غائبین در حقوق آمریکا، انگلیس، ایتالیا و ایران
 427. نقش جدید جعاله در بر قراری روابط قرار دادی
 428. شرایط عمومی صحت ایقاعات
 429. سبب در دعاوی مدنی PHD
 430. حدود تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی
 431. پژوهش خواهی از آراءدادگاهها در امور مدنی (مطالعه تطبیقی)
 432. اختیار طلاق در حقوق ایران
 433. اجاره به شرط تملیک
 434. بررسی جایگاه تشریفات در عقود
 435. موارد نقض رای در دیوان هالی کشور و پیامدهای آن
 436. روابط طرفین در صورت بطلان عقد بیع
 437. ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد در حقوق ایران
 438. دعوی مستقیم PHD
 439. وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران
 440. لزوم اقدام زیان دیده به کاهش خسارت در کامن لاوحقوق ایران
 441. فسخ قرارداد های بیع بین المللی
 442. مسئولیت ناشی از تصادم کشتی
 443. جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی
 444. تاثیر تخلفات دفاتر اسناد رسمی نسبت به سند تنظیمی
 445. انتقاء جهت قرار داد در حقوق کامن لو
 446. نقش عرف در تحول حقوق خصوصی ایران
 447. ماهیت و آثار عقد قرض در حقوق ایران
 448. قرار داد ارفاقی در حقوق ایران وانگلیس
 449. کارت های بانکی
 450. ضمانت نامه های بین المللی بانکی
 451. اشتباه در ماهیت مورد معامله
 452. مسئولیت ناشی از شیئی
 453. قرارداد مدنی زندگی مشترک در حقوق فرانسه
 454. عقود مکاتبهای در نظام عرفی (کامن لا)وتطبیق آن با حقوق ایران
 455. خسارات قابل مطالبه  در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران، انگلیس و ایالات متحده آمریکا PHD
 456. موارد سقوط حق رد در خیار عیب
 457. شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)  PHD
 458. برطرف کردن عیب کالا در قراردادفروش (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و...)
 459. تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی
 460. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی    PHD
 461. بررسی تطبیقی قواعد حل تعارض در زمینه اموال
 462. مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد( نگرش اقتصادی-فلسفی) PHD
 463. رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت (باتاکید بر حقوق اتحادیه اروپایی و ایران  PHD
 464. نقش عقل در استنباط احکام  (اهدایی دانشگاه تهران)
 465. استثنائات قواعد ارث در حقوق ایران
 466. آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی 1980
 467. دستور موقت و موضوع آن
 468. بررسی دو نظریه در لزوم استنباط مؤیدات فقهی مسائل نوین حقوق قراردادها
 469. سند بعنوان دلیل اثبات دعوی
 470. ضمانت در اسناد تجاری
 471. بررسی خطر دربیمه دریایی وشرایط بیمه ای کالا
 472. حدود تصرفات مالکانه
 473. آثار تقابل عوضین در عقود معاوضی
 474. توافقات بعد از عقد و قراداد
 475. تعدد مرجعیت فقهی وحکومت قانون
 476. آثار حسن نیت در اشتباه
 477. مجهول بودن مورد معامله
 478. تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی PHD
 479. بررسی تعهد ارزی وارد کنندگان کالا در حقوق ایران
 480. جهت در عمل حقوقی
 481. مسئولیت مدنی متصرف مال غیر منقول
 482. اجازه در عقود غیر نافذ
 483. استیفاء
 484. شرط ترک فعل حقوقی
 485. حواله در حقوق مدنی ایران
 486. تعهدات فاقد ضمانت اجراء
 487. معامله با واسطه های الکترونیکی
 488. مقایسه تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980
 489. مجامع عمومی شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس
 490. مبانی دینی، جامعه شناسی و حقوقی ریاست مرد بر خانواده
 491. استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها
 492. اسناد رسمی واعتبار آنها   (اهدائی دانشگاه تهران)
 493. تفاوت بین مسئولیت قراردادی و قهری
 494. ا صول مسئوولیت مدنی  PHD
 495. شرط ضمان مستاجر
 496. استرداد و سقوط دعوی در حقوق ایران وفرانسه

 

 منبع : بانک مقالات حقوقی نشر عدالت

      http://nashreedalat.ir

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
 • موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع
 • موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی ـ 536 موضوع
 • موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق در گرایش های مختلف
 • موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوقی ( معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری)
 • دعاوی مربوط به شرکتها(موضوع مواد 22 و 23 قانون آئین دادرسی مدنی )
 • پاسخ تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
 • مسئولیت مدنی چگونه مسئولیتی است
 • قواعد حاکم بر ثبت علامت تجاری
 • مجموعه مقالات حقوق بین الملل
 • روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی
 • حقوق تطبيقي چيست؟
 • دامنه شمول اصل نسبی بودن قراردادها نسبت به قائم مقام ها
 • معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی
 • اهلیت در حقوق مدنی و بین الملل
 • حقوق مدنی؛ چه بخوانیم؟ چگونه؟
 • مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری
 • مقالات حقوق خصوصی
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
 • نگاهی به تاریخ صنعت بیمه در جهان و ایران
 • بررسی تطبیقی قواعد انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
 • انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی
 • قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت های سهامی
 • ماهیت شرکت تجارتی
 • ماهیت شرکت تجارتی
 • مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه
 •  

  2 آذر 1393 22:13

  زهره فصيحي

  باسلام وتشكرفراوان ازشمابه خاطرسايت خوبتان ميخواستم بدونم شما نوشتن پروپوزال وپايان نامه را هم قبول ميكنيدرشته حقوق خصوصي ممنون ميشم جواب بديد.
  25 دی 1393 13:46

  کاظمیان

  سلام

  آقایی شیرویی

  اگه امکان دارد شمارتون رو بفرستید در رابطه با حقوق عمومی می خواستم یه مشورتی ازتون بگیرم.

   

         کاظمیان
  14 اسفند 1393 16:45

  ادیب

  باسلام

  ممنون ازسایت خوبتون لطفاموضوعات پیشنهادی حقوق خصوسی مقطع ارشدسال 94رابرایم ارسال کنیدوراهنماییم کنیدباتشکر.
  19 اسفند 1393 05:41

  محمدی

  با سلام و ابراز ادب بایسته

  خواهشمندم در رابطه با  رشته حقوق خصوصی در قسمت دادرسی مدنی یا حقوق مدنی سه موضوع جدید برای سال 94 برای اینجانب پیشنهاد نموده و از اینکه بنده را راهنمایی نمایید ممنون میشم.با تشکر

   
  22 اسفند 1393 19:01

  رزو

  سلام 

  لطفاموضوعی درموردمنطقه ازادیابندرهای تجاری درزمینه ی حقوق خصوصی پیشنهادبدین

  باتشکرسال خوبی واستون ارزومندم
  31 فروردین 1394 07:57

  ستار شیرویی

  با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

  در حد توان موضوعات جدید برای شما ارسال خواهد شد ولی قبل از هر کاری در سایت ایرانداک موضوع ارسالی چک شود.
  1 بهمن 1394 09:11

  کبری

  سلام

  ممنون می شم موضوع پایان نامه حقوق خصوصی- در رابطه با حقوق مدنی پیشنهاد بدید..

  ذهنم خالیه چیزی نمی تونم پیدا کنم
  6 بهمن 1394 11:08

  لیلا لطفی پور

  سلام.خسته نباشید.

  میتونم ازتون خواهش کنم چند موضوع مدنی-خانواده یا مدنی بهم پیشنهاد کنید.

  هر موضوعی میبرم استادم رد میکنه.خسته شدم دیگه.
  10 بهمن 1394 10:05

  ساناز.ر

  سلام. خواهش میکنم موضوعات جدیدتر هم بگین... استادا هر موضوعی ک میبریم قبول نمیکنن. موضوعات مدنی و ایین دادرسی مدنی معرفی کنید. ممنون
  10 بهمن 1394 20:35

  محمدی

  سلام خسته نباشیددانشجوارشد خصوصی هستم دوست دارم موضوع پایان نامه کاربردی باشه تقاضا دارم دراین زمینه بنده رو راهنمایی بکنید وموضوعی مناسب بهم پیشنهاد کنید
  17 بهمن 1394 17:01

  رشیدی

  باسلام اگه میشه موضوع پایان نامه در رشته حقوق خصوصی مرتبط با آموزش وپرورش واسم ارسال بفرمایید چون خودم دبیر هستم ومی خوام موضوع پایان نامه ام در این خصوص باشه هرموضوعی انتخاب می کنم استاد راهنما ان راقبول نمی کند ومی گویددر زمینه فرهنگیان وآموزش وپرورش موضوعی وجود نداردکه با حقوق خصوصی مرتبط باشه 

     

   

   
  19 بهمن 1394 12:10

  سید میلاد زیبایی

  باعرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر محترم دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی هستم و در انتخاب موضوع پایان نامه با مشکل مواجهم لازم به ذکر است که در درس متون فقه مدنی و ایین دادرسی مدنی نسبتا قوی هستم اما در زبان خارجه به شدت ضعف دارم ممنون میشم اگر چند موضوع از موضوعات پیشنهادیتان را برای بنده ارسال نمایید باتشکر از زحمات شما
  29 بهمن 1394 06:12

  سعید غمی

  با عرض سلام و ادب خدمت استاد محترم: بنده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی هستم و در اتخاب پایان نامه به مشکلات زیادی روبرو هستم از شما خواهش می کنم تا بنده را در انتخاب پایان نامه کمک کنید.  
  29 بهمن 1394 16:36

  ستار بهرامی

  سلام اینجانب دانشجوی رشته حقوق خصوصی هستم لطفا یک موضوع جدید در خصوص حقوق مدنی برام پیشنهاد دهید و در انتخاب پایان نامه مرا راهنمایی کنیثد. ممنون از لطفتان
  22 فروردین 1395 09:26

  احمد

  سلام وعرض ادب

  بنده دانشجوی ارشدخصوصی هستم وبه شدت نیازبه یک موضوع جدید دارم تقاضادارم درزمینه موضوع کمکم کنید

  باتشکر

   

   
  9 اردیبهشت 1395 10:47

  فریماه جعفری

  با سلام من باید تا اخر اردیبهشت موضومو ثبت کنم اصلا دیگه نمیدونم چیکار کنم موضوع نمیتونم پیدا کنم فقط هم تجاری دانشجوی ارشد حقوق خصوصی
  13 اردیبهشت 1395 07:03

  آیت اله محمدی

  با سلام وعرض عدم یک موضوع پایان نامه می خواستم در رابطه با حقوق معلولین خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید تشکر
  26 اردیبهشت 1395 17:29

  جباری

  با عرض سلام واحترام لطفا در انتخاب موضوع فقه وحقوق خصوصی راهنمایی کنید سپاسگزارم 
  18 مرداد 1395 17:53

  طاهره چشمه سفیدی

  سلام. خسته نباشید. ممنون میشم در حق بنده لطف بفرمایید و یک موضوع جدید در رابطه با حقوق خصوصی بهم ارائه بدید. یک عمر سپاسگزار و دعاگوی شما خواهم بود.
  17 شهریور 1395 18:25

  سیدعزیزموسوی

  با سلام ، عرض ادب و احترام خدمت مدیر محترم سایت همچنین اعضاء گرامی و میهمانان ارجمند ، اینجانب دانشجوی ارشد حقوق خصوصی می باشم که نیاز مبرم به چند عنوان ، موضوع جدید  برای نوشتن پایان نامه ی خود دارم که ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما مدیر محترم استدعای مساعدت دارم . سپاسگذار شما سید عزیز موسوی
  2 دی 1395 19:56

  حبیب

  با سلام لطفا یه موضوع حقوق خصوصی بهم پیشنهاد بدین که با شغل نیروی انتظامی ارتباط داشته باشه ارشد حقوق خصوصی هستم
  8 دی 1395 15:22

  آریا

  با سلام٬عرض ادب و احترام

  جناب شیرویی عزیز ممنون میشم اگه یه عنوان برای پایان نامه حقوق خصوصی ترجیحا حقوق مدنی برام ارسال کنین٬متاسفانه اکثر عناوین کار شدن و موضوعات رو قبول نمیکنن.

   

   
  2 اسفند 1395 10:31

  قربانی1244

  سلام  روز بخیر. دانشجوی ارشد خصوصی هستم . از شما تقاضا دارم برای بنده که هیچ موضوعی در باب ژایان نامه ندارم را پیش نهاد بدید   با تشکر
  2 آبان 1396 13:24

  نجمه

  باعرض سلام خسته نباشید.من یه موضوع جدید برای گرایش حقوق خصوصی می خواستم اگه لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم
  2 آبان 1396 13:26

  نجمه

  سلام عرض خسته نباشید.من در خصوص گرایش حقوق خصوصی برای پایان نامه وضوع میخواستم اگه لطف کنید راهنماییی کننید ممنون میشم
  3 اسفند 1396 16:14

  ایت ایمانی

  سلام من دانشجوی ترم اخر ارشد حقوق خصوصی،هستم هر چه موضوع میبرم به دلیل اینکه میگن کارشده قبول نمیکنن اگه لطف کنین یه موضوع برام پیشنهاد بدین خیلی به من لطف کردین اگه مخصوصا در ارتباط با معلولیت باشه وبا حقوق خصوصی  مرتبط باشه خیلی خوب میشه با تشکر
  6 اسفند 1396 21:05

  Javadjalali

  لطفاموضوع جدید برای پایان نامه مرتبط باحقوق خصوصی چون همگی قبلا روشون کارشده ممنونم
  9 اسفند 1396 17:24

  ادریس محمدحسینی

  سلام موضوع پایان نامه ای میخواستم که مرتبط با حقوق عمومی و خصوصی باشه(بین رشته ای).خیلی گشتم پیدا نکردم.

  لطفا اگه مقدور بود برام بفرستید.ممنون

  09197786681

   

   
  15 اسفند 1396 05:49

  سميه

  با سلام خدمت استاد محترم

  بنده دانشجوي ارشد فقه و مباني حقوق هستم

  براي تاليف كتاب و وشتن مقاله موضوع مي خواستم.اگر امكانش هست در اين مورد به بنده كمك كنيد

  از لطف شما سپاسگزارم

   
  22 اسفند 1396 18:02

  محمد

  سلام وعرض ادب 

  یه موضوع میخواستم برای پایان نامه رشته حقوق خصوصی 

  مربوط به مدنی یا تجارت باشه خیلی ممنون  قبلی 1 2 بعدی
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  سوال:
  پایتخت ایران
  پاسخ:*
  کد را وارد کنید: *