جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی ـ 536 موضوع

بازدیدها: 72434 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 30 آبان 1393 نظرات: 5

موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 1. حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران(با تاکید بر لایحه قانون آیین دادرسی کیفری) و ایران
 2. حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
 3. پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا
 4. بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان
 5. محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران
 6. مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران
 7. بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی)
 8. آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی
 9. مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان
 10. جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا
 11. موانع قصاص نفس در شریعت اسلام
 12. گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری....
 13. نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل PHD
 14. مسئولیت کیفری مقامات مافوق وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری  PHD   
 15. آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران
 16. ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و مصر PHD
 17. شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق
 18. مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی
 19. وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان
 20. معیارهای عادلانه دادرسی در اسناد بین المللی وحقوق داخلی
 21. ایراد ضرب وجرح عمدی
 22. قوانين حاكم بربليس از صدراسلام تا حكومت اسلا مي و مطالعه تطبيقي آن
 23. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده
 24. جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی
 25. فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی 1304 و تحولات بعدی این قانون(1346-1304)
 26. تحليل وبررسي مفهوم  فعل حرام از دیدگاه علمی و قانونی(ماده 638 ق. م.ا.)
 27. تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب
 28. تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعرموضوع ماده 36 اخیرالتصویب
 29. رویکرد تقنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران PHD
 30. حمایت کیفری ازحق مالکیت بر علایم تجاری
 31. دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرشی بر قوانین و رویه قضایی
 32. تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری
 33. حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری بین المللی PHD
 34. هدف از مجازاتها چیست؟
 35. تاثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل
 36. بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات
 37. بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران
 38. جرائم مالی کارمندان دولت" اختلاس- ارتشاء"
 39. مبانی فلسفی حقوق جزا
 40. تقلب و دسیسه در امور خدمت وظیفه عمومی
 41. تحقیقیٍٍ پیرامون جرائم مطبوعاتی
 42. رابطه علیت در ارتکاب جرم
 43. دادرسی روستایی در ایران(خانه های انصاف)و بررسی تطبیقی با دادرسی روستایی در هند
 44. مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
 45. وظیفه ضابطان دادگستری و رعایت حقوق فردی
 46. جرایم بازرگانی؛ از ماهیت تا پاسخ های کیفری با تاکید بر اسناد بین المللی
 47. جرائم و مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات گاز کشور
 48. بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه در جرایم علیه اشخاص
 49. زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان
 50. تحلیل مبنای دیه
 51. استرداد مجرمین
 52. بحث پیرامون جرائم احتکار و گرانفروشی
 53. قضا زدایی وجایگاه آن در نظام کیفری ایران
 54. حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران
 55. سالم سازی محیط
 56. بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی
 57. صلاحیت دادگاههای نظامی ایران
 58. مطالعه تطبیقی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران،مصر ولبنان(اهدائی)
 59. جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران
 60. وندالیسم در سیاست کیفری ایران
 61. بررسی مجازاتهای اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی ولایحه قانون مجازاتهای ....
 62. قرار نظارت قضایی؛ از مبانی تا جلوه ها (با تاکید بر حقوق کیفری ایران)
 63. سیاست جنایی و الگوهای آن در چالش با توسعه نیافتگی و آثار آن با تاکید بر سیاست گذاری جنایی در ایران
 64. سیاست گذاری جنایی: مبانی اصول راهبردی و مدل ها PHD
 65. خودکشی مساعدت شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
 66. زندان وتاثیرآن در تکرار جرم
 67. مطالعه تطبیقی قتل از روی ترحم در حقوق ایران و انگلستان
 68. جرائم بر ضد مصالح عمومی مملکت(خیانت -جاسوسی)
 69. بررسی حدود اختیارات دادستان (در قانون اصلاح ق.ت.و.ع.1381)
 70. بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان
 71. قرارها در حقوق کیفری ایران
 72. سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس- فرانسه
 73. بررسی تاثیر جنسیت بر ارتکاب جرم
 74. اصل شفافیت در حقوق کیفری اقتصادی (اهدایی)
 75. شهادت کذب وقسم دروغ وآثار مترتبه برآنها در حقوق
 76. مباشرت و تسبیب در جنایات عمومی
 77. پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
 78. تاثیر مقررات مالی در قرار دادها
 79. بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری
 80. علل نقص آراء کیفری  در مرجع دیوانعالی کشور در جرائم علیه اموال "سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی"
 81. بررسی تحلیلی موانع مجازات
 82. مطالعه تطبیقی اصول راهبردی سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی معمول در کشورهای غربی
 83. سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی (مطالعه تطبیقی)
 84. جعل اسناد در حقوق کیفری ایران
 85. تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران
 86. سیاست جنایی مشارکتی در اسلام
 87. تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران
 88. فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه
 89. بررسی ومقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش باقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
 90. بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه
 91. تابعیت
 92. موارد عدول از دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایران و کنوانسیونهای بین المللی
 93. نهادهای متولی پیشگیری رشدمدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان
 94. جلوه های رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در مقررات دادرسی کیفری ایران و سازمان ملل متحد
 95. سنجش و مدیریت ریسک جرم  PHD
 96. رشد جزایی وجایگاه آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران وانگلستان
 97. جرائم کامپیوتری
 98. تروریسم سایبری PHD
 99. اصول تعیین کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
 100. بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر
 101. اعدام و مجازاتهای سالب آزادی و تاثیر آنها در پیشگیری از ارتکاب جرم
 102. مطالعه حقوقی-جرم شناختی جرایم و تخلفات ورزشی با تکیه بر خشونت های ورزشی
 103. اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه   PHD
 104. شهادت در حقوق جزای ایران
 105. حقوق متهم در داد رسی کیفری بین المللی        PHD
 106. اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران
 107. تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران وانگلیس  (اهدائی داشگاه آزاد)
 108. بررسی جزائیات در اسلام
 109. بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
 110. معماری وشهر سازی وارتباط آنها باجرم
 111. جرم و فلسفه مجازات
 112. تعارض قوانین جزایی در زمان
 113. بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری
 114. بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس
 115. مطالعه مجازاتهای بدنی حدی قانون مجازات اسلامی در پرتو موازین حقوق بشر
 116. پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
 117. رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری PHD
 118. بررسی مقررات حاکم بر ضبط و نحوه اجرای آن در قرارهای تامین کیفری
 119. مبانی فقهی و حقوقی جرائم شرب خمر و قماربازی
 120. بررسی جرائم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
 121. بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی 1375
 122. تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری
 123. دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه
 124. بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی
 125. همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال
 126. هیات منصفه در فرآیند کیفری ایران و انگلستان
 127. بررسی قتل و ایراد ضرب و جرح در حکم شبه عمد در قانون مجازات
 128. قطعیت آراءوحق تجدید نظر خواهی درحقوق کیفری ایران ومقایسه با فقه واسناد PHD
 129. رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران  PHD
 130. افترا و توهین و هتک حرمت
 131. روش های گردآوری داده های جنایی با تاکید بر روش های مورد استفاده در انگلستان
 132. مطالعه تطبیقی سیاست تسامح صفر در حقوق کیفری ایران و امریکا
 133. جهانی شدن حقوق کیفری شکلی در جرایم سازمان یافته فراملی PHD
 134. بررسی تطبیقی جرم انگاری در ایران،چین و سوئد( با تکیه بر جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق عمومی)
 135. پیشگیری از جرم سازمان یافته براساس الگوی محیطی PHD
 136. سن جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران
 137. مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت ونهادهای عمومی PHD
 138. جرائم ثبتی" اسناد و املاک" در حقوق کیفری ایران
 139. تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
 140. اکراه در قتل ومطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
 141. بررسی ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(اذیت وآزار بدنی برای ...
 142. تعصب ناموسی ورابطه آن باجرم
 143. تاثیر زمان ومکان در جرم ومجازات
 144. سیاست کیفری ایران در قلمرو تخریب وتصرف عدوانی منابع ملی تجدید شونده
 145. بررسی تطبیقی تفتیش وبازرسی منازل و اماکن وکشف آلات وادوات جرم در حقوق
 146. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 147. مطالعه تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران و استرالیا PHD
 148. حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر
 149. معیارهای جرم انگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلطPHD
 150. نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در قتل عمد
 151. بررسی مفهوم "تربیت وتنبه"نسبت به اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران
 152. جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی
 153. مطالعه تطبیقی جرمها وجریمه های مالیاتی در قوانین فعلی ایران واسلام
 154. تکرار جرم
 155. مبانی فقهی وحقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران
 156. تحولات اجرای اقدامات سالب آزادی در پرتو فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 157. اصلاح نظام زندانها و زندانبانی در پرتو تجارب و دیدگاههای زندانیان سابق
 158. اصلاح وتربیت بزهکاران در حقوق کیفری ایران
 159. مرگ سفید"مواد مخدر در ایران و انتقاد به مواد قانونی مربوط به آن   
 160. فرآیند اساسی سازی اصول راهبردی حقوق کیفری
 161. اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی PHD
 162. اثر جزایی مترتب بر اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه
 163. حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران
 164. سنجش وارزیابی انواع روشهای پیشگیری از جرم
 165. مجازات نقدی در حقوق کیفری ایران
 166. بررسی تطبیقی بزه کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ومصر
 167. جرائم هواپیمائی
 168. قتل خطئی محض
 169. بررسی تطبیقی دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان
 170. مجازاتهای باز دارنده در حقوق کیفری ایران
 171. اعتراض فوق العاده در امور کیفری
 172. مسئولیت کیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران
 173. حمایت کیفری از حقوق و تکالیف خانوادگی
 174. بررسی تحلیلی امر آمر قانونی در حقوق ایران
 175. بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا" کشنده در حقوق کیفری
 176. نقد وبررسی ماده 139قانون تعزیزات
 177. تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک
 178. حقوق کیفری اطفال بزهکار و جهانی شدن PHD
 179. اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران
 180. حدود صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی خارج از قلمرو...
 181. اصل برائت، مبانی و آثار آن در امور کیفری
 182. جرائم ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی
 183. نقش دلایل مادی از نظر فنی و قضائی در کشف و اثبات جرم
 184. حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان و ویلز
 185. تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران وحقوق بین الملل
 186. حدود مسئولیت کیفری در قانون کیفری عمومی ایران موضوع مواد 39 تا 45
 187. بررسی نظری جرائم گمرکی در سیستم کیفری ایران و مطالعه عملی آن در حوزه قضائی استان هرمزگان
 188. ضرر و زیان ناشی از جرم
 189. اصل تسریع در رسیدگی کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 190. قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران
 191. حقوق متهمین و محکومین جرایم سیاسی (امنیتی) در حقوق موضوعه ایران و اسلام
 192. بررسی مقررات دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قوانین ایران
 193. پیشگیری از وقوع جرم در اسلام
 194. شروع جرم در حقوق جزای ایران
 195. نظام پاسخ ها به بزهکاری اطفال در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل
 196. علت شناسی جرم قاچاق کالا در پرتو نظریه های خرده فرهنگ مجرمانه (مطالعه ی موردی استان هرمزگان)                           
 197. اجرای احکام کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
 198. بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اسناد حقوق بشر
 199. حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر
 200. اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی     PHD
 201. صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران
 202. ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی
 203. حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران، کانادا و اسناد بین المللی
 204. موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران وانگلستان
 205. نقد و تفسیر بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312
 206. ضابطین دادگستری و نظامی
 207. تامین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق جزای ایران
 208. بزه دیدگی بیگانگان (بررسی موردی بزه دیدگی افغان ها در شیراز)
 209. جرم انگاری سوءاستفاده ازقدرت در پرتوتعامل نظام حقوق بشروحقوق کیفریPHD
 210. بزه دیده در فرآیند کیفری
 211. تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس  PHD
 212. سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی
 213. بررسی تحلیل از اقرار و آثار آن در امر کیفری
 214. موانع مشارکت مردمی در سیاست جنایی ایران    PHD
 215. تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی 1378
 216. احکام زنا در اسلام
 217. بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق جزای ایران
 218. کیفر در نظریه لیبرالیسم PHD
 219. سیاست جنایی ریسک مدار در پرتو آموزه های حقوق بشر
 220. حقوق و تضمینهای مربوط به مجرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 221. پیشگیری از جرم در قرآن کریم     PHD
 222. علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و بیهوشی)
 223. راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیند کیفری PHD
 224. مطالعه تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 225. رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرایم علیه اموال
 226. سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی1375
 227. بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران
 228. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
 229. استنطاق ( بازپرسی )
 230. چالشهای قواعد حاکم بر جرائم سازمان یافته با موازین حقوق بشر(اسناد بین المللی و انگلیس)
 231. مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران و انگلستان PHD
 232. حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی
 233. تاثیر استقلال قضایی بر تحقق عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران PHD
 234. قضایی شدن اجرای احکام کیفری
 235. جایگزین های زندانهای کوتاه مدت در حقوق  کیفری ایران و انگلستان
 236. بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377
 237. قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
 238. تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم در حقوق کیفری با نگرشی بر نظام کیفری ایران و انگلستان
 239. حمایت کیفری از اموال تاریخی- فرهنگی
 240. خصوصی سازی عدالت کیفری PHD
 241. تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD
 242. تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD
 243. جرم ایجاد مزاحمت در حقوق ایران و انگلستان و پیشگیری از آن
 244. رابطه افکار عمومی  و قانونگذاری جنایی
 245. بررسی و تحلیل حقوقی مجازات های ثابت
 246. جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران
 247. اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها
 248. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین المللی کیفری، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران
 249. جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
 250. بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی
 251. جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی
 252. فرآیندجرم انگاری شبیه سازی انسان در حقوق داخلی وبین المللی
 253. جرم انگاری و اخلاق زیستی PHD
 254. تعارض عرف حاکم بر عشایر خوزستان با مقررات کیفری ایران
 255. نقش قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان  PHD
 256. مسئولیت جزایی و عوامل رافع آن
 257. تحلیلی در باره خلافکاری کودکان و نوجوانان از نظر علل روانی و اجتماعی
 258. تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران
 259. حمایت از جنگلها و مراتع در قوانین کیفری ایران
 260. ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
 261. بررسی تطبیقی اجرای مجازات زندان در حقوق ایران و انگلستان
 262. پرونده شخصیت
 263. مجازات خدمات عمومی با رویکرد به قانون مجازات اسلامی 1392 (اهدایی)
 264. تورم کیفری
 265. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی
 266. جرم هواپیما ربایی
 267. جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران
 268. نظام جرائم و مجازاتها در آیین یهود
 269. مطالعۀ تاریخی- کیفر شناختی مجازات بدنی PHD
 270. لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران
 271. حوادث ناشی از عملیات ورزشی( تحلیل بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)
 272. عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن
 273. ناتوانان بزه دیده در پرتو رهیافت های جرم شناسی و قوانین کیفری در حقوق ایران و انگلستان  PHD
 274. مطالعه تطبیقی جرم سقط جنین در مذاهب پنجگانه
 275. قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق تطبیقی ( ایران و فرانسه)
 276. قاچاق های گمرکی و رابطه آن با جرم
 277. دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری
 278. بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی: ضوابط و آثار PHD
 279. سیاست تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مطبوعاتی
 280. بررسی حقوق متهمین و محکومین زندان در حقوق ایران
 281. بررسی تحلیل ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی
 282. مطالعه تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه
 283. مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت د ر جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران ....
 284. بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان
 285. اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی
 286. عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن
 287. مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها
 288. نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران
 289. طرق شکایت از احکام و قرارها در حقوق کیفری ایران
 290. جرم تخریب در حقوق جزای ایران
 291. حمایت از اطفال بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان
 292. مطالعه تطبیقی قلب سکه و جعل اسکناس در حقوق ایران و انگلستان
 293. پولشویی ازمنظر حقوق جزای داخلی ومعاهدات بین المللی
 294. تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم
 295. الزامات مرتبط با پیشگیری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)
 296. مطالعه ی مدل های دوگانه ی عدالت کیفری هربرت پاکر، با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران در پرتو آن مدل ها
 297. بررسی تحلیل صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب
 298. تجزیه و تحلیل مواد "216 و 217" قانون مجازات اسلامی
 299. تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم با تاکید بر پیشگیری از وقوع آن
 300. جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران
 301. بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355
 302. بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی
 303. مباشرت، شرکت و معاونت در جرم کلاه برداری
 304. قاچاق انسان
 305. بحث در جرائم عمدی و خطئی
 306. کیفر مرگ در نظام کیفری ایران ( گذشته و حال )
 307. تاثیر رابطه ابوت بر جرم و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران واسلام
 308. سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام
 309. عدالت ترمیمی(مبانی وکنشگران)      PHD
 310. بررسی آراء صادره از دادگاه های عمومی ویژه اطفال از منظر آموزه های جرم شناختی بالینی
 311. بررسی تطبیقی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی
 312. نقش دادسرای دیوانعالی کشور در تشکیلات و سازمانهای قضایی ایران
 313. تحلیل کیفرشناختی طبقه بندی زندانیان
 314. انواع حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در قانون ایران و اسناد بین المللی
 315. جایگاه یافته های جرم شناسی در نظام کیفری ایران
 316. تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری ایران
 317. عنصر مادی جرم PHD
 318. سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران
 319. رویکردی تطبیقی به جرم توقیف غیر قانونی(ایران وامریکا)
 320. تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران
 321. بررسی تطبیقی ارتشا در حقوق ایران، مصر و انگلستان
 322. نقش ارتباط فردی در درمان بزه کاران
 323. پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار در حقوق ایران
 324. رکن مادی قتل عمد
 325. شکنجه در قوانین ایران
 326. مطالعه تطبیقی رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان     PHD
 327. تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
 328. شرایط اجتماعی موثر در ارتکاب جرم
 329. تحلیل عنصر خطای جزایی
 330. صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاههای کیفری بین المللی
 331. عذر برانگیختگی در قانون مجازات ایران و تفاوت آن با دفاع مشروع
 332. بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران وانگلستان
 333. بررسی ربا در مقررات کیفری ایران
 334. مبانی عدالت جزایی وبررسی تطبیقی آن در حقوق ایران
 335. مطالعه تطبیقی جرایم علیه اجرای عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 336. بررسی جرائم ارزی در قوانین و مقررات ایران
 337. توازن میان امنیت ملی و آزادی های فردی در مقابله با جرایم تروریستی PHD
 338. اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران و انگلستان با تاکید بر ابراز ادله
 339. مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بین المللی
 340. بررسی مواد 3و4 قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل
 341. مسئولیت کیفری بدون تقصیردر نظامهای حقوقی انگلستان وایران   PHD
 342. تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
 343. تحولات اهداف مجازات ها در پرتو نظریه ریسک جرم
 344. ضرورت جرم انگاری نابودی فرهنگی
 345. مبانی تقسیم جرایم به حد و تعزیر
 346. جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران
 347. معاونت در قتل عمد
 348. بررسی قتل هایی که سبب زوال عنصر قانونی جرم محسوب نمی شوند
 349. رابطه علیت در انواع قتل
 350. حمایت های کیفری از حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی
 351. شرکت در قتل عمدی (در قانون مجازات اسلامی)
 352. تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان با تکیه بر مقررات کیفری و رویه قضایی ایران
 353. نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم
 354. نقش غرائز در ازدیاد جرائم
 355. بررسی فرایند جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا در حقوق جزای بین الملل
 356. قتل شبه عمد در فقه اسلامی
 357. آدم ربایی در حقوق جزای ایران
 358. ضابطین دادگستری، وظایف و اختیارات آنان در حقوق کیفری ایران
 359. جرایم علیه میراث فرهنگی در کنوانسیون های بین المللی حقوق ایران و امریکا
 360. بررسی تروریسم هسته ای با تاکید بر کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای  مصوب 2005
 361. حمایت از کرامت انسانی در قوانین کیفری ایران (با تکیه بر یکی از مصادیق بارز آن)
 362. سیر تحولات سیاست جنایی در قلمرو اجرای مجازات حبس
 363. بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری
 364. بررسی فقهی-حقوقی مسئولیت کیفری اطفال بزه کار
 365. جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه
 366. بررسی مبانی و آثار جرم شناختی تعلیق تعقیب
 367. آثار ناشی از تغییر ارزش مورد معامله
 368. تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری   PHD
 369. بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه
 370. بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش
 371. دعوی تصرف عدوانی
 372. علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
 373. عوامل روانی موثر در مجازات
 374. جرائم ومجازاتها در حقوق رم باستان
 375. تسبیب در جنایات
 376. مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران
 377. صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل احتلاف
 378. مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 379. محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
 380. جایگاه مددکاری اجتماعی در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران (با تاکید بر رویه قضایی)
 381. بررسی سیاست جنایی در خصوص اتانازی در ایران، هلند و استرالیا
 382. جرائم ترک فعل کیفر نظامی ایران
 383. حق دفاع متهم
 384. سیر تحولی قانون ایران در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر
 385. تخفیف مجازات درحقوق جزای ایران
 386. جهل به قانون
 387. کودک آزاری والدین
 388. پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرم اعتیاد به مواد مخدر
 389. نقد و بررسی قاضی تحکیم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
 390. اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
 391. مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه
 392. تحلیل درباره قتل غیرعمد در حقوق ایران
 393. انتقال محکومان در حقوق جزای بین الملل و ایران
 394. تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
 395. قراین وامارات در حقوق کیفری ایران وانگلیس   PHD
 396. بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه
 397. بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب)
 398. بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستان
 399. سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف( با تاکید بر فقه امامیه)
 400. حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز
 401. ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی        PHD
 402. اصل برائت و اماره جرمیت
 403. حمایت کیفری از محیط زیست
 404. معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران
 405. روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی
 406. روان شناسی در خدمت حقوق جزا
 407. جرائم و مجازاتهای مالیاتی 50 سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد
 408. ماهیت حقوقی - سیاسی تروریسم با تاکید برجایگاه آن نسبت به ساختارهای قدرت PHD
 409. بررسی فقهی-حقوقی وجرم شناختی فرزند کشی
 410. بررسی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده
 411. سیاست جنایی ایران درقبال بزهکاری کودکان ونو جوانان
 412. تاثیر جرایم سازمان یافته بر مبانی حقوق کیفری ماهوی PHD
 413. قرائت جرم شناختی موازین دادرسی عادلانه
 414. فردی کردن مجازاتها درحقوق کیفری ایران
 415. دفاع مشروع
 416. حمایت کیفری از آثار مذهبی ،ملی وتاریخی
 417. الزامات کیفری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد( مریدا)
 418. تخریب اموال دولتی
 419. حقوق جزا در آینه سنت ومدرنیته
 420. برسی تئوری وعملی ماده 40 قانون آئین دادرسی کیفری
 421. احکام مربوط بوضع روانی مجرم در قانون اصلاحی مجازات عمومی ایران مصوب
 422. بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در فرآیندکیفری،درحقوق ایران، انگلستان وولز
 423. بررسی جرائم مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات 1375)
 424. اصل قضایی بودن مجازات ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی
 425. قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی با رویکرد به حقوق
 426. جرایم بدون بزه دیده و جایگاه آن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قوانین مشابه
 427. تحلیلی بر اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها در حقوق ایران ومطالعه تطبیقی آن با
 428. تحلیل نظری بزه دیدگی زنان در پرتو نظریه سبک زندگی در فضای حقیقی و مجازی
 429. جاسوسی اقتصادی و صنعتی در فضای سایبر
 430. بررسی اختیارات و وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه  PHD
 431. جرم توقیف و حبس توسط افرادی عادی در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)
 432. بررسی تحلیلی عمد وخطا وانتقاد به نحوه مجازات جرائم خطئی
 433. عفو در حقوق کیفری ایران
 434. حمورابی وپاره ای از قوانین وی
 435. بیماری مجرم و تاثیر آن بر اجرای کیفر( مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
 436. تحقیق در وجوه افتراق مرحله تعقیب در دادسرای نظامی وعمومی ایران
 437. تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری حقوق جزای ایران
 438. بررسی تطبیقی جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای با نگاهی به حقوق ایران
 439. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق و جرایم گمرکی PHD
 440. محاربه وافساد فی الارض
 441. اقرار در حقوق کیفری
 442. مطالعه پیمان بین المللی حقوق کودک از منظر جرم شناسی کاربردی
 443. بررسی انتشار جریان دادرسی در حقوق تطبیقی ایران وانگلیس
 444. تحلیل و نقد نظریه تعامل گرایی و آثار آن در جرم شناسی
 445. پیشگیری از جرایم جنسی در ایران و انگلستان
 446. سرقت مستوجب حد در حقوق کیفری ایران
 447. نظم عمومی در حقوق کیفری
 448. تاثیر اضطرار در مسئولیت کیفری
 449. جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم تعزیرات ومجازاتهای
 450. علل گرایش به مواد مخدر وتاثیر آن در ارتکاب جرم
 451. تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم در مرحله تحقیقات مقدماتی
 452. بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری در حقوق جزای ایران و انگلستان
 453. حمایت کیفری از حقوق مصرف کنندگان محصولات صنعتی در ایران
 454. جرم انگاری اقدام های مخل دادرسی عادلانه: مبانی و مصادیق PHD
 455. نقش عرف در نظام جزائی ایران
 456. پیش بینی ارتکاب جرم
 457. بررسی تطبیقی موارد سلب آزادی تن متهم در حقوق ایران ،فرانسه وانگلستان
 458. سیاست جنایی ایران در زمینه مجازات زندان باتوجه به تحولات حقوق جزا
 459. سازمان ملل وجرایم فراملی       (اهدائی دانشگاه آزاد)
 460. بازتاب فرض برائت در آراء کیفری دیوان اروپایی حقوق بشر
 461. جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا
 462. بررسی آیین نامه اجرای سازمان زندانها و اقد امات تآمینی و تربیتی کشور در پرتو اسناد حقوق بشر
 463. سیاست جنایی ایران در زمینه اعنال منافی عفت
 464. تعویق صدور حکم کیفری در حقوق ایران و فرانسه
 465. بررسی تطبیقی اشتباه قضایی در دادرسی کیفری در حقوق ایران وانگلیس
 466. پیمان نامه جهانی کنترل دخانیات و قانونگذاری جاری کشور در زمینه دخانیات
 467. بررسی نحوه اجرای حدود در محاکم قضایی ایران
 468. مبانی مکانیزم نظام کیفری ادیان ابراهیمی
 469. تجاوز کارمندان دولت به حقوق عمومی وخصوصی به مناسبت شغل ووظیفه
 470. ضرب و جرح عمدی در حقوق جزای ایران
 471. بررسی فقهی و حقوق توبه و تاثیر آن در محکومیت کیفری
 472. عنصر قانونی جرم در حقوق جزای ایران
 473. مجازات اعدام در محاکم عمومی ایران
 474. بررسی و تحلیل مقررات جزایی قانون کار مصوب 26 /8 /69
 475. خیانت و جاسوسی در حقوق کیفری ایران
 476. تحلیل بزهکاری اطفال و نوجوانان درپرتو نظریه معاشرت های ترجیحی
 477. مجازاتهای اجتماعی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 478. اصل برائت ومبانی فقهی آن
 479. بررسی وتحلیل مجازات در جرائم خطئی
 480. حمایت از شهود و بزه دیدگان در دادگاه های کیفری بین المللی موردی و دادگاه کیفری بین المللی دائمی....
 481. پیشگیری از بزهکاری اطفال در قوانین و مقررات مدنی
 482. بررسی حقوقی -جرم شناختی ماده 48 مکرر ق.م.ا.
 483. تحلیل وبررسی قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 3 /8 /67) وشناخت برخی
 484. بررسی تحلیلی واکنش های محدود کننده ی آزادی
 485. بررسی جرم هتک حرمت منزل در حقوق کیفری ایران
 486. جرم اهانت به مقدسات مذهبی
 487. بررسی تطبیقی نحوه رسیدگی به جرایم در دادرسی ملی و دادگاه کیفری بین المللی
 488. تطهیر در آمدهای ناشی از جرم
 489. حمایت کیفری از حقوق مولفان و مصنفان و صاحبان آثار هنری
 490. بزه خیانت در امانت
 491. بحث تحلیلی مرور زمان در قوانین ورویه های قضایی ایران
 492. مسائل کیفری مربوط به مدیران در شرکتهای سهامی
 493. بررسی عمل نوعا کشنده در حقوق جزای ایران در پرتو موازین پزشکی
 494. حقوق زندانیان در ایران
 495. رکن مادی کلاه برداری در حقوق جزای ایران
 496. حبس ناشی از محکومیت های مالی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
 497. شناخت عوامل جرم زا در کودکان و بیلان دادگاه های اطفال ایران
 498. علل پیدایش جرم و تاثیر مواد مخدر در پیدایش و ازدیاد جرم
 499. توهین و افترا و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران
 500. تحقیق در باره جرایم جنگ
 501. بررسی تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی در حقوق ایران واسناد بین المللی
 502. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ورویکرد های نوین        PHD
 503. جرائم اطفال حوزه قضایی قم
 504. نقش سازمان بهزیستی و عملکرد آن در پیشگیری از جرم
 505. تاثیر مواد مخدر در بزه کاری و طرق جلوگیری از آن
 506. نقش تربیت و وراثت در بزه کاری کودک
 507. نقش حسابگری در پیشگیری کیفری از جرایم اقتصادی
 508. گواهی از نظر پلیس علمی
 509. درجه بندی کردن عنصر روانی در قتل: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه PHD
 510. جرائم مطبوعاتی
 511. بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان
 512. اثر اختلالات روانی در بزه کاری
 513. سیاست جنایی - تقنینی ایران در قبال شرکت های بازاریابی شبکه ای
 514. حقوق کیفری و حوزه عمومی، حوزه خصوصی     PHD
 515. تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان
 516. پوشش غیر مجاز در نظام کیفری ایران
 517. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد در مقابله با جرایم اقتصادی PHD
 518. رسیدگی اختصاری به جرایم در حقوق ایران و انگلستان
 519. بزهکاری به عادت و پیشگیری از آن
 520. توافقی شدن آیین دادرسی کیفری PHD
 521. کیفر در نظریه حقوق بشر و نظام کیفری ایران
 522. مرور زمان کیفری از نظر قوانین جزایی سابق و لاحق
 523. بررسی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در آیین دادرسی کیفری ایران
 524. حقوق و آزادیهای متهم در تحقیقات مقدماتی
 525. سقوط دعوی عمومی (در حقوق کیفری ایران)
 526. بررسی تطبیقی اهم اهداف مجازاتها در حقوق عرفی و اسلام
 527. تحولات حقوقی جزای بین الملل در خصوص کشتار جمعی
 528. مسئولیت کیفری افراد ترانس سکسوال در حقوق کیفری ایران
 529. جرائم محاربه و افساد فی الارض
 530. رویکرد نوین بر شناسایی جرم سیاسی
 531. تعلیق اجرای مجازات
 532. سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی
 533. حدود اختیارات پلیس در حقوق ایران و انگلستان
 534. توجیه کیفرگذاری از منظر فلسفه سیاسی با نظر به سیاست کیفری ایران PHD
 535. نقش آزادی در تحول حقوق کیفری
 536. حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق فرانسه  PHD

 

انتشار : بانک مقالات حقوقی نشر عدالت

http://www.nashreedalat.ir   

 

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
 • موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق در گرایش های مختلف
 • موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوقی ( معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری)
 • انتقاد شدید دکتر محمود آخوندی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری
 • اختلاس چیست و مختلس کیست؟
 • سهم الارث «جنین» با « بزرگسالان» برابر است
 • صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا
 • اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
 • کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی
 • قواعد حاکم بر سجل کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
 • نگاه جرم‌شناسانه به تاثیر جنسیت در ارتکاب جرم
 • شهادت در حق‌الله و حق‌الناس
 • 10 نوآوری‌ در قانون جدید مجازات اسلامی
 • آشنایی با ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
 • انگ‌زنی‌های مجرمانه در بزه کودکان
 • قصاص در حقوق ایران
 • مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری
 • مجموعه مقالات حقوق عمومی
 • مقالات حقوق جزا م جرم شناسی
 • جرم پولشویی
 • تکالیف قضات اجرای احکام بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی
 • سوالات امتحان درس حقوق بین الملل عمومی
 • متن کامل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 • جرم‌انگاری احتکار در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده
 • نحوه ی احرازمقام قضاوت و شرایط متقاضیان امر قضا
 • آیا می‌دانید منشور حقوق متهم چیست ؟
 •  

  14 آذر 1393 20:32

  آسمان

  سلام این همه موضوع برای حقوق جزا موضوعات پیشنهادیه برای پایان نامه یا قبلا رو اینا کار شده یعنی میتونیم اینا رو موضوع پایان نامه خودمون انتخاب کنیم؟؟؟سریعتر پاسخ دهید مر30
  25 دی 1393 05:04

  جواد

  سلام چطوری میتونم به پایان نامه های با موضوع " گذشت شاکی " دسترسی پیدا کنم.
  16 اردیبهشت 1395 14:11

  yosef

  سلام موضوعات متنوع وگوناگون ارائه شده اما بنظرم درخصوص جرایم پیشرفته جدید مطالب زیادی میتواندموضوع تحقیق دانشجویان محترم وپژوهشگران قرارگیرداز جمله جرایم ارتکابی در فضای مجازی، مانند کلاهبرداری اینترنتی و... .
  22 اردیبهشت 1395 05:49

  وحید

  با سلام

  لطف نموده یک پایان نامه تطبیقی کلاهبرداری حقوق ایران و افغانستان ارسال نمایید

   
  5 شهریور 1395 14:45

  میهمان

  پایان نامه تطبیقی اتانازی در ایران و فرانسه را می خواهم در لیست شما هست چگونه می توانم تهیه کنم
  ارسال نظر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  سوال:
  پایتخت ایران
  پاسخ:*
  کد را وارد کنید: *