جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

دادگاه قانون اساسي روسيه

بازدیدها: 5239 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 20 فروردین 1393 نظرات: 0

دادگاه قانون اساسي روسيه


 

بخش1: سازمان دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و مقررات مربوط به وضعيت قضات آن*

 

فصل اول: مقررات عمومي

 

ماده 1: دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه [1]

 

هيأت قضايي بررسي قانون اساسي [2] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، هيأت قضايي قانون اساسي بوده و به صورت خودكار و مستقل، اختيارات قضايي خود را از طريق رسيدگي‌هاي قضايي قانون اساسي اعمال خواهد كرد.

 

ماده 2: قانون مربوط به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

اختيارات [3] و مقررات مربوط به شكل و فعاليت‌هاي [4] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه توسط قانون اساسي فدراسيون روسيه و به وسيله قانون اساسي فدرال حاضر، تعيين خواهد شد.

 

ماده 3: صلاحيت‌هاي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

به منظور حمايت از مباني بنياد‌هاي [5] نظام مبتني بر قانون اساسي و حقوق و آزادي‌هاي بنيادي افراد و شهروندان و به منظور تضمين تفوق [6] و اعمال مستقيم قانون اساسي فدراسيون روسيه بر كل سرزمين فدراسيون روسيه، دادگاه قانون اساسي روسيه:

 

1ـ در خصوص موارد زير منطبق با قانون اساسي فدراسيون روسيه تصميم‌گيري خواهد كرد:

 

الف ـ قوانين فدرال و مصوبات [7] صادره توسط رئيس‌جمهور، شوراي فدرال، مجلس دوما و دولت فدراسيون روسيه.

 

ب ـ قوانين اساسي جمهوري‌ها، ميثاق‌ها و همچنين قوانين و ساير دستورات صادره توسط واحدهاي مستقل و تشكيل دهنده [8] فدراسيون روسيه در خصوص مسايل مربوط به صلاحيت ارگان‌هاي فدراسيون روسيه و در خصوص تركيب صلاحيت ارگان‌هاي دولت ايالتي واحد‌هاي تشكيل دهنده فدراسيون روسيه.

 

ج ـ موافقت‌نامه‌هاي ميان ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي فدراسيون روسيه و ارگان‌هاي دولت ايالتي واحدهاي مستقل [9] به فدراسيون روسيه و موافقت‌نامه‌هاي ميان ارگان‌هاي دولت ايالتي واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه با يكديگر.

 

د ـ معاهدات بين‌المللي فدراسيون روسيه قبل از لازم‌الاجرا شدن آنها.

 

2ـ اختلافات مربوط به صلاحيت را در موارد ذيل حل و فصل خواهد كرد:

 

الف ـ بين ارگان‌هاي فدرال دولت‌هاي ايالتي.

 

ب ـ بين ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي، فدراسيون روسيه و ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي، واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه با يكديگر.

 

ج ـ بين ارگان‌هاي عالي، دولت‌هاي ايالتي و واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه.

 

3ـ تطبيق مواردي كه به عنوان شكايت نسبت به نقض حقوق آزادي‌هاي شهروندان مندرج در قانون اساسي صورت گرفته است در صورت تقاضاي دادگاه‌ها مطرح مي‌گردد و تعيين اينكه كدام قانون بايستي اجرا و كداميك بايستي لغو گردد.

 

4ـ تفسير قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

5ـ ارائه نظر مشورتي [10] در خصوص رعايت تشريفات و رويه مقرر براي متهم نمودن رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه [11] به خيانت بزرگ (خيانت به كشور) يا به خاطر ارتكاب به جرم جدي و خطرناك.

 

6ـ اتخاذ اقدامات قانوني در خصوص مسائل داخل در حوزه صلاحيت خود.

 

7ـ اعمال ساير اختيارات لازم كه توسط قانون اساسي فدراسيون روسيه، معاهده و فدراسيون و قوانين مؤسس (اساسي) فدرال، به او تفويض شده است. همچنين دادگاه مي‌تواند، حقوق ناشي از موافقت‌هاي منعقده برطبق ماده 11 قانون اساسي فدراسيون روسيه در مورد تعيين جزئيات صلاحيت و اختيارات بين ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي فدراسيون روسيه و ارگان‌هاي دولت ايالتي، واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه تا زماني كه آن حقوق دچار نقص و تغيير ماهيت حقوقي و هدف توسط هيأت قضايي بررسي دادگاه قانون اساسي نشده باشد، اعمال نمايد.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون راجع به موضوعات قانون به طور انحصاري حق صدور حكم دارد، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در اتخاذ اقدامات قضايي خود از ورود و بررسي وقايع عيني (واقع امر) كه در حوزه صلاحيت ساير دادگاه‌ها و نهادها قرار دارد، خودداري خواهد كرد.

 

در خصوص نحوه فعاليت‌هاي داخل دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، مقررات لازم توسط خود دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به تصويب خواهد رسيد.

 

ماده 4: تركيب، [12] روش شكل‌گيري [13] و مدت [14] اختيارات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه شامل نه قاضي خواهد بود كه توسط شوراي فدراسيون و بر اساس معرفي رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه انتخاب خواهند شد.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه زماني مي‌تواند فعاليت خود را شروع كند كه تركيب آن كمتر از سه چهارم كل اعضاي آن نباشد.

 

صلاحيت و اختيارات دادگاه قانون اساسي روسيه داراي مدت نامحدود است.

 

ماده 5: اصول بنيادي [15] فعاليت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

اصول بنيادين فعاليت دادگاه قانون اساسي روسيه شامل، استقلال، [16] شورايي، [17] علني، [18] و ماهيت ترافعي رسيدگي [19] و تساوي طرف‌هاي دعوي خواهد بود.

 

ماده 6: الزامات تصميمات دادگاه قانون اساسي روسيه

 

تصميمات دادگاه قانون اساسي روسيه در قلمرو سرزمين فدراسيون روسيه براي تمامي ارگان‌هاي قوه مقننه، مجريه و قضائيه حكومت‌هاي ايالتي، ارگان‌هاي حكومت‌هاي محلي، نهادها، مؤسسات، سازمان‌ها و مقامات رسمي، شهروندان و نهادهاي وابسته به آنها، الزام آور مي‌باشد.

 

ماده 7: تضمين فعاليت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه از نظر مالي و پشتيباني و فني به هيچ سازمان ديگري وابسته نخواهد بود. بودجه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در بودجه فدرال پيش‌بيني خواهد شد و رسيدگي قضايي دادگاه قانون اساسي را به صورت مستقل و جامع تضمين خواهد كرد.

 

بودجه فدرال در بند جداگانه به صورت ساليانه تخصيص خواهد يافت و بايستي فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي را كه به وسيله دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به شكل مستقل مديريت خواهد شد، تضمين نمايد.

 

پيش‌بيني هزينه‌هاي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه نبايد در مقايسه با سال مالي گذشته، كاهش داشته باشد.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به صورت مستقل و كامل جهت تأمين نيازمندي‌هاي پرسنلي خود تصميم‌گيري خواهد كرد.

 

اموال مورد نياز دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه براي انجام فعاليت‌هاي خود ومديريت آن توسط دادگاه، جزو اموال فدرال محسوب خواهد شد.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، مي‌تواند مديريت اموال مذكور را به واحد‌هاي ساختاري متشكل از كاركنان خود، واگذار نمايد.

 

هيچ‌گونه محدوديت قانوني، سازماني، مالي، اطلاعاتي، مادي و فني و ساير شرايط مربوط به فعاليت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، به جز موارد مذكور در قانون حاضر براي دادگاه وجود نخواهد داشت.

 

فصل دوم: وضعيت قضات [20] دادگاه قانون اساسي فدارسيون روسيه

 

ماده 8: شرايط لازم [21] براي نامزدي در ليست قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

هر شهروند فدراسيون روسيه كه در زمان انتخاب داراي حداقل 40 سال سن بوده و اشتهار به فساد نداشته و داراي تحصيلات عالي قضايي و حداقل 15 سال سابقه كار حقوقي بوده باشد و كسي كه در مسايل حقوقي داراي صلاحيت‌ها و شرايط عالي شناخته شده باشد، مي‌تواند به عنوان قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه انتخاب شود.

 

ماده 9: شيوه انتخاب قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

پيشنهادهاي مربوط به نامزدهاي پست قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند توسط رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه، اعضاي (نمايندگان) شوراي فدراسيون روسيه و نمايندگان مجلس دوما، همچنين به وسيله قانونگذاري (نمايندگي) واحدهاي تشكيل دهنده فدراسيون روسيه، يا نهادهاي عالي قضايي و سازمان‌هاي حقوق فدرال، تمامي انجمن‌هاي حقوقي روسيه، مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي حقوقي صورت گيرد.

 

شوراي فدرال، مسئله انتخاب قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه را حداكثر ظرف 15 روز پس از وصول لايحه رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه، مورد بررسي قرار خواهد داد.

 

هر قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به صورت انفرادي و با رأي مخفي انتخاب خواهد شد.

 

شخصي كه اكثريت رأي را از كل آراي اعضاي شوراي فدراسيون روسيه كسب نمايد به عنوان قاضي منتخب تلقي خواهد شد.

 

در صورت انصراف قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه ظرف يك ماه پس از خالي شدن پست قاضي مربوطه، پيشنهاد خود را براي تغيير قاضي ديگري به جاي قاضي مستعفي به شوراي فدراسيون روسيه تسليم خواهد كرد.

 

قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه دوره خدمت وي به پايان رسيده است تا زمان انتخاب قاضي جديد مي‌تواند به وظايف خود عمل نمايد و يا آنكه تصميم‌نهايي در خصوص يك قضيه كه رسيدگي به آن توسط او شروع شده است، به وي واگذار خواهد شد.

 

ماده 10: سوگند [22] قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

رئيس شوراي فدراسيون روسيه بر اساسي تشريفات تعيين شده توسط شوراي فدراسيون روسيه، سوگند شخصي را كه به عنوان قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون انتخاب شده است، خواهد گرفت.

 

قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به شكل زير سوگند ياد خواهد كرد: «من سوگند ياد مي‌كنم كه صادقانه [23] و بي‌طرفانه [24] تكاليف قضاوت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه را ايفا نموده و تنها به قانون مؤسس دادگاه فدراسيون روسيه و نه به هيچ چيز يا شخص ديگر، وفادار و ملتزم باشم».

 

ماده 11: مشاغل [25] و اقداماتي كه مغاير با شغل قضاوت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌باشد

 

قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه نمي‌تواند عضو (نماينده) شوراي فدراسيون روسيه، عضو مجلس دوما و يا ساير نهادهاي نمايندگي يا عهده‌دار پست‌هاي عمومي و اجتماعي باشد يا داراي شغل خصوصي (تجاري) يا مشغول امور بازرگاني و يا هرگونه فعاليت‌هاي سود آورد باشد. مشاغل آموزشي، دانشگاهي و ديگر فعاليت‌هاي ابتكاري كه هيچ مانعي در انجام وظايف يك قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه ايجاد نمي‌كنند، مستثني هستند. ليكن اين مشاغل نبايد به عنوان دليل موجهي براي عدم حضور در جلسات محسوب شود، چنانچه دادگاه قانون اساسي رضايتي براي آن نداشته باشد.

 

هيچ قاضي دادگاه قانون اساسي به جز نمايندگي حقوقي در دادگاه مذكور نبايد در دادگاه ديگري دفاع يا نمايندگي ديگري داشته و در ديوان داوري يا ساير مجامع ديگر نمايندگي داشته باشد و سرپرستي يا ولايت [26] فرد ديگري را در احقاق حق به عهده داشته و از تكاليف خود شانه خالي [27] نمايد.

 

هيچ قاضي دادگاه قانون اساسي نبايد عضو احزاب و جنبش‌هاي سياسي بوده و يا از آنها حمايت مادي نمايد.

 

در اقدامات سياسي احزاب شركت نموده، تبليغات يا تهييج سياسي به نفع آنها نموده و در مبارزات انتخاباتي با ارگان‌هاي دولت ايالتي و ارگان‌هاي حكومت‌هاي خودمختار محلي مشاركت نمايد، در كنگره و كنفرانس‌هاي احزاب سياسي و جنبش‌ها شركت نموده و در ساير فعاليت‌هاي سياسي مشغول گردد. همچنين نبايد در هيچ يك از مؤسسات اجتماعي رهبري آن را عهده‌دار باشد هر چند كه آنها اهداف سياسي نداشته باشند.

 

هيچ قاضي دادگاه قانون اساسي نبايد، هنگام صدور رأي، با توسل به ساير وسايل ارتباط جمعي، يا قبل از اجازه مقامات صلاحيت‌دار، راجع به موضوعي كه در دست بررسي توسط دادگاه قانون اساسي مي‌باشد، اظهار نظر نمايد. همچنين حق اظهار نظر راجع به موضوعاتي كه تحت رسيدگي جاري است و يا از دستور رسيدگي توسط دادگاه قانون اساسي روسيه خارج شده است را تا زماني كه تصميم راجع به آن موضوع اتخاذ شده باشد، ندارد

 

هيچ امري در اين ماده نمي‌تواند مانع حقوق قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در اعلان نظر آزادانه نظرات خود به عنوان شهروند كشور و يا مانع از رأي دادن او در انتخابات يا رفراندوم باشد.

 

ماده 12: دروه خدمت [28] قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

هر قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه براي يك دوره 12 ساله انتخاب خواهد شد. محدوديت سني براي پست قضاوت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه 30 سال تمام مي‌باشد. هيچ يك از قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه براي دومين بار جهت خدمت انتخاب نخواهند شد.

 

قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه عهده‌دار دوره مسئوليت شده است، از زمان سوگند ياد كردن، قاضي دادگاه تلقي خواهد شد. صلاحيت‌هاي وي در آخرين روز ماهي كه دوره وي منقضي مي‌گردد يا به سن 30 سال خدمت مي‌رسد، خاتمه مي‌يابد.

 

ماده 13: تضمين‌هاي استقلال [29] قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

استقلال قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به وسيله غير قابل عزل بودن از خدمت، [30] مصونيت تساوي حقوق قضات، اعمال دقيق مقررات دادگاه قانون اساسي حاضر فدراسيون روسيه در خصوص تعليق و خاتمه صلاحيت‌ها و اختيارات قاضي، حق استعفا، تعهد مقرر در فرآيند دادرسي قضايي قانون اساسي، ممنوعيت هرگونه مداخله و به هر نحو در فعاليت‌هاي قضايي، تضمين امنيت مادي و اجتماعي بر وي و تضمين امنيت مناسب براي قاضي در بالاترين سطح، حفظ خواهد شد.

 

ضمانت‌هاي مادي استقلال قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مربوط به حقوق، مرخصي‌هاي استحقاقي ساليانه، بيمه تأمين اجتماعي، تهيه مسكن، خدمت اجتماعي و مصرفي، بيمه اجباري و بيمه درماني قاضي، همچنين اموال متعلق به وي و اعضاي خانواده‌اش، برابر شأن مناسب وي از طريق تصويب قانون فدراسيون روسيه مربوط به قضات ساير دادگاه‌هاي فدرال تأمين خواهد شد.

 

در ساير قوانين حقوقي كه ترتيبات جديدي پيش‌بيني شده است، در صورت افزايش سطح حمايت‌هاي حقوقي، مادي و امنيت اجتماعي قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، مقررات قوانين مذكور در خصوص قضات اين دادگاه نيز اعمال خواهد شد.

 

ماده 14: غير قابل عزل بودن قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

صلاحيت‌هاي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تنها در موارد مقرر در قانون مؤسس فدرال حاضر و طبق روش مقرر در آن خاتمه مي‌يابد.

 

ماده 15: مصونيت [31] قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مصون مي‌باشند. او براي پاسخگويي به مراجع قضايي محكمه يا ديوان نبايد بدون رضايت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه احضار، توقيف، بازداشت يا بازجويي شود مگر آنكه در صحنه جرم توقيف شده باشد يا به تقاضاي شخصي به استثناي شرايطي كه توسط قانون فدرال براي تأمين امنيت ساير اشخاص مقرر شده باشد.

 

قاضي دادگاه قانون اساسي كه حين توقيف هويتش [32] مشخص نشده است، بلافاصله پس از مشخص شدن هويت وي بايد فوراً آزاد شود.

 

مقام رسمي كه قاضي دادگاه قانون اساسي را در صحنه جرم توقيف كرده است، بايد سريعاً دادگاه قانون اساسي را مطلع نمايد تا دادگاه مذكور ظرف 24 ساعت رضايت خود را به ادامه اتخاذ اقدامات عاجل يا عدم رضايت به بازداشت مذكور را اعلام نمايد.

 

قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه منجمله آن قاضي كه دوره خدمت وي به پايان رسيده است، هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال اعلام نظر در جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه يا به خاطر تصميمي كه در دادگاه قانون اساسي اتخاذ كرده است، نخواهد داشت.

 

ماده 16: تساوي [33] حقوق قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه داراي حقوق مساوي هستند. قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه داراي حق رأي در تمامي مسائل مورد بررسي در جلسات عمومي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه يا در جلسات شعبه‌اي كه وي عضو آن مي‌باشد، است.

 

اختيارات رئيس، [34] معاون رئيس [35] و منشي قاضي [36] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به وسيله قانون اساسي فدرال حاضر تعيين خواهد شد.

 

ماده 17: تعليق [37] اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

صلاحيت‌ها و اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در صورت تحقق موارد ذيل تعليق مي‌گردد:

 

1ـ دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه رضايت خود را مبني بر بازداشت قاضي يا دارا بودن مسئوليت جزايي وي، اعلام نمايد.

 

2ـ قاضي موقتاً قادر به ايفاي وظايف خود تا اعاده سلامتي‌اش نباشد.

 

تعليق اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به وسيله تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، انجام خواهد شد. اين تصميم نبايد يك ماه بيشتر از زماني كه مباني و شرايط تعليق، آشكار شده است ديرتر انجام شود.

 

هيچ قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، كه اختيارات وي معلق شده است، حق شركت در جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه يا ارسال اسناد رسمي به مقامات ايالتي و سازمان‌ها، نهادهاي اجتماعي، مقامات رسمي و شهروندان را نداشته و نيز نمي‌تواند از آنها تقاضاي هيچ نوع سند يا ديگر اطلاعات، نمايد.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تا زماني كه دلايل تعليق رفع نشده باشد، اختيارات قاضي مربوطه را تعليق خواهد نمود. اعاده اختيارات قاضي مذكور طبق تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به جز موارد مقرر در پاراگراف 2 بخش اول ماده حاضر، تنظيم و مشخص خواهد شد.

 

تعليق اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، شامل پرداخت حقوق ساليانه وي نخواهد بود و او را از ضمانت‌هاي مقرر در اين قانون محروم نخواهد ساخت.

 

ماده 18: خاتمه [38] اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در موارد زير خاتمه پيدا خواهد كرد:

 

1ـ نقض مقررات مربوط به انتخاب و به عنوان قاضي دادگاه قانون اساسي بر اساس مقررات قانون اساسي و قانون مؤسس فدرال حاضر.

 

2ـ خاتمه دوره خدمت قاضي يا رسيدن سن قاضي به محدوديت سني براي خدمت.

 

3ـ بر اساسي تقاضاي شخصي و كتبي وي براي بازنشستگي قبل از موعد.

 

4ـ از دست دادن تابعيت فدراسيون روسيه.

 

5ـ تصميم مبتني بر محكوميت قاضي كه آثار حقوقي آن لازم‌الاجرا شده باشد.

 

6ـ ارتكاب يك عمل خلاف دور از شأن و مقام يك قاضي.

 

7ـ تداوم ارتكاب به اعمال و اقداماتي كه با پست وي عليرغم هشدار قبلي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در تقابل مي‌باشد.

 

8ـ قصور قاضي براي شركت در جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه يا طفره رفتن وي از دادن رأي، در صورتي كه بيش از دوبار در جلسات بدون عذر موجه اين عمل رخ دهد.

 

9ـ تشخيص عدم صلاحيت قاضي طبق تصميم دادگاه كه آثار حقوقي بر آن بار شده باشد.

 

10ـ اعلام مفقود شدن قاضي بر مبناي تصميم دادگاه كه آثار حقوقي آن ايجاد شده باشد.

 

11ـ اعلام فوت قاضي بر مبناي تصميم دادگاه كه آثار حقوقي آن ايجاد شده باشد.

 

12ـ فوت قاضي.

 

اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در صورتي كه عدم صلاحيت جسماني وي مجدداً آشكار شده و يا به دليل ديگر قادر به ايفاي وظايف خود در دوره خدمتش نباشد (اين مدت نبايد كمتر از 10 ماه متوالي باشد) خاتمه خواهد يافت.

 

خاتمه اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه طبق تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه براي رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه و شوراي فدرال روسيه ارسال خواهد شد، عمل مي‌گردد.

 

خاتمه اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي بر اساس مقررات پاراگراف 1 بخش اول ماده حاضر، توسط شوراي فدراسيون نسبت به اظهار نظر دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه به تصويب اكثريت بيش از دو سوم تعداد كل قضات رسيده است، اعمال خواهد شد.

 

ماده 19: بازنشستگي [39] قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

قاضي زماني بازنشسته يا منفصل محسوب مي‌شود كه اختيارات وي مطابق مقررات مندرج در پاراگراف 2، 3 و 9 بخش اول و بخش دوم ماده 18 قانون دادگاه قانون اساسي فدرال حاضر خاتمه يافته باشد.

 

قاضي بازنشسته دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه با تجربه قضايي بيش از 50 سال، بدون در نظر گرفتن سن وي، در صورت تمايل مي‌تواند يا حقوق بازنشستگي خود را دريافت نمايد و حقوق ماهانه فوق‌العاده خود را كه مشمول ماليات نبوده و معادل هشت درصد حقوق قاضي مشغول خدمت دادگاه قانون اساسي است، دريافت نمايد.

 

تجربه كاري كه قاضي را مستحق دريافت فوق‌العاده معيشت ماهانه مي‌نمايد، شامل سوابق قبلي وي در مشاغل حقوقي نيز مي‌گردد.

 

آئين‌نامه لازم را براي تغيير و پرداخت فوق‌العاده معيشت ماهانه توسط دولت فدراسيون روسيه و بر مبناي نظر دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تصويب خواهد شد. صندوق پرداخت فوق‌العاده معيشت ماهانه براي قضات بازنشسته دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در بودجه فدرال مقرر خواهد شد.

 

ساير مقررات مربوط به وضعيت قاضي بازنشسته كه به وسيله قانون فدراسيون روسيه تصويب شده‌اند، به قاضي بازنشسته دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه نيز تسري داده مي‌شود.

 

فصل سوم: ساختار و سازمان فعاليت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

ماده 20: اشكال سازماني رسيدگي قضايي به قانون اساسي

 

رسيدگي و تصميم گيري به قضايا در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در جلسات عمومي و با حضور همه اعضا و در محل تالار جلسات دادگاه قانون اساسي روسيه صورت خواهد گرفت.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه از دوشنبه، و به ترتيب از 10 و نه قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تشكيل خواهد شد.

 

عضويت در شعب با قرعه‌كشي و طبق روشي كه مقررات حاكمه بر دادگاه قانون اساسي مقرر كرده است، صورت خواهد گرفت.

 

جلسات عمومي با حضور تمامي قضات دادگاه قانون اساسي و جلسات شعب با حضور قضات عضو شعب مربوطه تشكيل خواهد شد.

 

رئيس و معاون رئيس دادگاه قانون اساسي نمي‌توانند عضو شعب مذكور باشند.

 

عضويت در شعب بيش از 3 سال پي‌درپي بدون تغيير نخواهد ماند.

 

ماده 21: سئوالات قابل طرح در رسيدگي در جلسات عمومي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند در جلسات عمومي هرگونه مسئله و موضوع را در چارچوب صلاحيت خود مورد بررسي و ملاحظه قرار دهيد.

 

تنها در جلسه عمومي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه:

 

1ـ در خصوص انطباق قانون اساسي جمهوري‌ها و منشورهاي واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه با قانون اساسي فدراسيون روسيه تصميم‌گيري خواهد شد.

 

2ـ تفسير قانون اساسي فدراسيون روسيه انجام خواهد شد.

 

3ـ نظريه مشورتي در خصوص رعايت ترتيبات مقرر راجع به اتهامات رياست جمهوري فدراسيون روسيه در صورت تخلف شديد يا ارتكاب جرائم مهم ارائه خواهد شد.

 

4ـ بيانيه‌هاي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تصويب خواهد شد.

 

5ـ قاعده حاكم راجع به طرح مسئله قانوني مربوط به صلاحيت دادگاه تغيير خواهد يافت.

 

همچنين دادگاه قانون اساسي در جلسات عمومي خود بايد:

 

الف ـ رئيس، معاون رئيس، منشي قاضي دادگاه قانون اساسي روسيه را انتخاب نمايد.

 

ب ـ تركيب عضويت شعب دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه را مشخص نمايد.

 

ج ـ مقررات داخلي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تصويب و اصلاحات و الحاقات مربوط به آنها را اعمال كند.

 

د ـ ترتيب رسيدگي به قضايا در جلسات عمومي دادگاه قانون اساسي و نيز توزيع پرونده‌ها را بين شعب مشخص نمايد.

 

ه‍ ـ در مورد اخراج يا خاتمه صلاحيت‌هاي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و انفصال زود هنگام رئيس، معاون رئيس و منشي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تصميم‌گيري كند.

 

ماده 22: سئوالات قابل طرح در جلسات شعب دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در جلسات شعب خود راجع به قضايايي كه در حوزه صلاحيت دادگاه قانون اساسي فدراسيون قرار دارد تصميم‌گيري خواهد كرد و مشخص خواهد نمود كه كدام موارد تابع رسيدگي بر اساس حقوق مبتني بر قانون اساسي حاضر فدرال به صورت انحصاري در جلسات عمومي، مي‌باشد.

 

در جلسات شعب دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايد:

 

1ـ در خصوص انطباق موارد زير با قانون اساسي فدراسيون روسيه تصميم‌گيري شود:

 

الف ـ قوانين فدرال، مصوبات صادره توسط رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه، شوراي فدرال، مجلس دوما، دولت فدراسيون روسيه.

 

ب ـ قوانين و ساير مصوبات صادره توسط واحد‌هاي تشكيل دهنده فدراسيون روسيه راجع به مسايل مربوط به صلاحيت ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي فدراسيون روسيه و تركيب صلاحيت ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي فدراسيون روسيه و ارگان‌هاي دولت ايالتي واحد‌هاي متشكله فدراسيون روسيه.

 

ج ـ موافقت‌نامه‌هاي ميان ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي فدراسيون روسيه و ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي واحد‌هاي مستقل فدراسيون روسيه و موافقت‌نامه‌هاي ميان ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي واحد‌هاي مستقل فدراسيون روسيه با يكديگر.

 

د ـ معاهدات بين‌المللي فدراسيون روسيه كه هنوز لازم الاجرا نشده‌اند.

 

2ـ اختلافات مربوط به صلاحيت در موارد زير را حل و فصل خواهد نمود.

 

الف ـ بين ارگان‌هاي فدرال دولت ايالتي.

 

ب ـ بين ارگان‌هاي دولت ايالتي فدراسيون روسيه و ارگان‌هاي دولت ايالتي واحد‌هاي مستقل فدراسيون روسيه.

 

ج ـ بين ارگان‌هاي عالي دولت ايالتي واحد‌هاي مستقل فدراسيون روسيه.

 

3ـ در صورت شكايت نسبت به نقض حقوق قانون اساسي و آزادي‌هاي شهروندان و در رسيدگي دادگاه‌ها، تعيين اينكه قانون مورد نظر در خصوص يك قضيه خاص بايستي اجرا شود و يا لغو گردد.

 

ماده 23: انتخاب رئيس، معاون رئيس و منشي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

در جلسه عمومي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قضات با رأي مخفي و با اكثريت اعضا عضو و بصورت انفرادي رئيس، معاون رئيس و منشي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه را براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند كرد. رئيس، معاون رئيس و منشي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌توانند براي يك دوره جديد، پس از انقضاء دوره اول، انتخاب شوند.

 

رئيس، معاون رئيس و منشي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌توانند طي يك تقاضاي كتبي از مشاغل خود اعلام انصراف نمايند. اين انصراف از اختيارات بايستي به تأييد و تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه رسيده باشد.

 

در صورتي كه رئيس، معاون رئيس و منشي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در اجراي وظايف خود دلسوز نبوده و يا از حقوق اختيارات خود سوء استفاده نمايد، پنج تن از قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌توانند اخراج پيش از موعد وي را از پست مربوطه خواستار شوند. مسئله اخراج پيش از موعد اشخاص مذكور از مناصب آنها بايد بوسيله تصميم اكثريت دو سوم قضات عضو دادگاه قانون اساسي صورت گيرد. در صورت بلاتصدي بودن پست رياست، معاون رئيس و منشي قضاوت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، انتخابات جديد براي پست‌هاي مذكور بايد ظرف دو ماه پس از خالي شدن آن پست‌ها طبق آئين‌نامه‌‌اي كه بر اساس قانون حاضر تدوين خواهد شد، انجام شود.

 

افراد مشغول در پست‌هاي مذكور، پس از انقضاي دوره خدمت تا انتخاب افراد جديد به انجام وظايف خود ادامه خواهند داد.

 

ماده 24: رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايد:

 

1ـ مقدمات برگزاري جلسات عمومي دادگاه قانون اساسي، تشكيل و اداره آنها را فراهم نمايد.

 

2ـ مسائل لازم جهت رسيدگي در جلسات عمومي و جلسات شعب را تهيه و ارائه نمايد.

 

3ـ نمايندگي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه را در ارتباط با مجموعه‌هاي دولتي و سازمان‌ها، مؤسسات اجتماعي و صدور بيانيه‌هاي مربوط به دادگاه را تحت صلاحيت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به عهده دارد.

 

4ـ اعمال مديريت عمومي نسبت به كارمندان دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، ارائه و پيشنهاد نامزدهاي رياست دبيرخانه و ساير قسمت‌هاي اداري و ديگر واحدهاي سازماني دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و همچنين مقررات مربوط به دبيرخانه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تهيه و فهرست پست‌ها و موقعيت‌ها كارمندان، از وظايف وي مي‌باشد.

 

5ـ اعمال ساير اختيارت مطابق با قانون اساسي فدرال حاضر و مقررات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند احكام [40] و دستورالعمل‌هاي [41] لازم را صادر نمايد.

 

ماده 25: رياست موقت [42] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

در مواردي كه رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قادر به انجام وظايف خود نباشد، معاون رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه وظايف وي را موقت اعمال خواهد كرد. در صورت عدم توانايي انجام وظايف رئيس، توسط معاون رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، اجراي موقت اين وظايف به ترتيب اولويت به منشي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، قاضي ارشد مشغول خدمت در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، و در صورت تساوي قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به قاضي ارشد سني، واگذار خواهد شد.

 

ماده 26: معاون رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

معاون رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، اجراي وظايفي را كه رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به او واگذار نموده است و همچنين اجراي وظايفي كه توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به او واگذار شده است، عهده‌دار مي‌باشد.

 

ماده 27: منشي قاضي [43] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

منشي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايد:

 

1ـ اجراي مديريت تساوي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

2ـ اتخاذ ترتيبات لازم براي برگزاري و اجراي جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

3ـ ابلاغ تصميمات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به دستگاه‌هاي ذيربط، سازمان‌ها و افراد و ارائه اطلاعات به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه از اجراي اين تصميمات.

 

4ـ اعمال ساير اختيارات مطابق با قانون اساسي فدرال حاضر و مقررات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

ماده 28: قواعد و مقررات [44] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

مطابق با قانون اساسي فدراسيون روسيه و قانون اساسي فدرال حاضر، مقررات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، نحوه عضويت در شعب دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، نحوه توزيع پرونده‌ها ميان شعب، نحوه تعيين نوبت رسيدگي پرونده‌ها در جلسات عمومي و در جلسات شعب، برخي از مقررات تشريفات و آئين رسيدگي در جلسات و حفظ شأن و جايگاه [45] كار اداري در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، نيازمندي‌هاي مورد احتياج اعضاي اداري دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، ساير مسايل راجع به فعاليت‌هاي داخلي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تصويب خواهد شد.

 

 

 

بخش2: مقررات عمومي رسيدگي در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

ماده 29: استقلال

 

قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مستقل هستند و اختيارات خود را تنها بر مبناي قانون اساسي فدراسيون روسيه و قانون اساسي فدرال حاضر، اعمال خواهند كرد.

 

قضات دادگاه قانون اساسي در انجام فعاليت‌هاي خود بر اساس صلاحيت فردي خود عمل نموده و نبايستي نمايندگي هيچ دولتي يا نهاد اجتماعي، احزاب و گروه‌هاي سياسي مؤسسات دولتي، اجتماعي، سازمان‌ها و ارگان‌ها، مقامات و تشكل‌هاي دولتي و سرزميني گروه‌هاي ملي و اجتماعي را داشته باشد.

 

تصميمات و ساير اقدامات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه به عنوان موضع حقوقي قضات منطبق با قانون اساسي فدراسيون روسيه تلقي مي‌گردد، از هر گونه تمايل سياسي بايستي به دور باشد.

 

قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در اتخاذ تصميمات خود از هر‌گونه اعمال فشار سياسي بر اراده خود مصون بوده و در اعلام اراده خود آزادند. آنها نمي‌توانند تحقيقات و بررسي‌ها را به كسي انتقال دهند يا از كسي راجع به مسئله پذيرفته شده براي رسيدگي يا تحت بررسي در دادگاه قانون اساسي، دستور و راهنمايي دريافت كنند.

 

هر‌گونه دخالت و اعمال نفوذ در فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه ممنوع است و طبق قانون داراي مسئوليت قانوني مي‌باشد.

 

ماده 30: شورايي بودن

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه رسيدگي به پرونده‌ها و موضوعات و اتخاذ تصميم براي آنها را به صورت شورايي انجام خواهد داد. اتخاذ تصميمات تنها توسط قضاتي صورت خواهد گرفت كه در جلسه رسيدگي در دادگاه شركت داشته باشند.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در جلسات عمومي اختيارات تصميم‌گيري دارد به شرط آنكه بيش از دو سوم اعضاي كل قضات در آن حاضر باشند و تعداد اعضاي قضات در جلسات شعب نبايد كمتر از سه چهارم كل اعضا باشد.

 

قضاتي كه از رسيدگي به موضوع محروم شده‌اند و همچنين قضاتي كه صلاحيت آنها معلق شده باشد، در شمارش آرا محاسبه نخواهند شد.

 

ماده 31: علني بودن

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به پرونده‌ها به صورت علني رسيدگي خواهد كرد. فيلمبرداري از جلسات از طريق دوربين تنها در مواردي كه حقوق قانون اساسي فدرال اجازه داده است، امكان‌پذير است.

 

تصميمات اتخاذ شده در جلسات عمومي و جلساتي كه فيلمبرداري از آنها مجاز است، بايد به صورت علني اعلام شود.

 

ماده 32: شفاهي بودن محاكمات [46]

 

رسيدگي در جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي شفاهي باشد. در جريان رسيدگي به موضوعات، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايد دستورالعمل‌هاي اطراف دعوي را استماع نموده و نظرات متخصصين و شهود و اسناد معتبر را مورد ملاحظه قرار دهد.

 

اسنادي كه به منظور معرفي اطراف دعوي به قضات ارائه شده‌اند و مطالبي كه در جلسه در اين خصوص بيان مي‌گردد. نياز به قرائت در جلسه دادگاه قانون اساسي ندارند.

 

ماده 33: زبان [47] رسيدگي قضايي در دادگاه قانون اساسي

 

رسيدگي قضايي در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، بايستي به وسيله زبان روسي انجام شود.

 

كساني كه در جريان رسيدگي با زبان روسي آشنايي نداشته باشند، مي‌توانند به زبان ديگري لايحه دفاعيه داده و از يك مترجم استفاده نمايند.

 

ماده 34: استمرار [48] جلسات دادگاه

 

جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايد در هر قضيه، به استثناي وقت‌هايي كه براي استراحت يا آمادگي بيشتر براي رسيدگي مقرر شده است و همچنين به منظور رفع شرايطي كه مانع از جريان رسيدگي عادي جلسات مي‌گردد، مستمر باشد.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه نمي‌تواند به پرونده‌هاي ديگر در جلسه عمومي تا زماني كه در مورد قضيه در حال رسيدگي در جلسه عمومي تصميمي اتخاذ نشده باشد و يا دادرسي تعويق نشده باشد، رسيدگي نمايد.

 

يك شعبه دادگاه قانون اساسي نمي‌تواند مادامي كه در خصوص پرونده مورد رسيدگي تصميمي اتخاذ نگرديده و يا به تعويق نيفتاده باشد، به پرونده‌هايي كه بر اساس صلاحيت آن شعبه طبق قانون اساسي فدرال حاضر به آن ارجاع شده است، رسيدگي نمايد.

 

قبل از اتخاذ تصميم در مورد قضيه‌اي كه در حال رسيدگي در جلسه عمومي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه است، پرونده‌هاي ديگري مي‌توانند در جلسات شعب رسيدگي شوند.

 

ساير پرونده‌ها مي‌توانند در جلسات عمومي قبل از اتخاذ يك تصميم در مورد يك پرونده تحت رسيدگي درجلسه شعب، مورد رسيدگي قرار گيرند.

 

ماده 35: ماهيت ترافعي [49] رسيدگي و تساوي طرف‌ها

 

طرف‌هاي پرونده از حقوق و فرصت مساوي براي دفاع از ادعاهاي خود در جلسات دادگاه قانون اساسي برخوردارند.

 

فصل پنجم: ارائه دادخواست [50] به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

ماده 36: دلايل و مباني براي رسيدگي به يك موضوع در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

دلايل شروع رسيدگي به يك موضوع در دادگاه قانون اساسي، منوط به ارائه عرض حال به دادگاه قانون اساسي فدراسيون در قالب يك درخواست، تقاضا يا شكايت مطابق با شرايط مقرر در قانون اساسي فدرال حاضر، مي‌باشد.

 

مبناي رسيدگي يك قضيه رفع ابهام راجع به اين سئوال است كه يك قانون، مصوبه، يك معاهده منعقده ميان ارگان‌هاي دولت ايالتي، يك معاهده بين‌المللي كه هنوز لازم‌الاجرا نشده است، آيا منطبق با قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌باشد يا خير؟ همچنين رفع ابهام از مغايرت مواضع احزاب راجع به محدوده اختيارات و صلاحيت‌هاي آنها، يا رفع ابهام و روشن كردن مفاهيم مقررات قانون اساسي فدراسيون روسيه و يا مسئوليت‌هاي مجلس دوما و رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه به صورت خيانت شديد به كشور و يا ارتكاب به ديگر تخلفات مهم مي‌تواند دليل شروع رسيدگي قرار گيرد.

 

ماده 37: شرايط عمومي درخواست

 

دادخواست بايستي به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به صورت مكتوب و با امضاي اشخاص صلاحيتدار ارائه گردد (اشخاص ذيصلاح).

 

دادخواست بايد شامل موارد زير باشد:

 

1ـ نام دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به عنوان دستگاهي كه درخواست به آن ارائه شده است.

 

2ـ درج نام درخواست (در صورت شكايت يك شهروندـ نام كامل وي)، آدرس و ديگر اطلاعات مربوط به دادخواست دهنده.

 

3ـ اطلاعات ضروري در مورد نمايندگي درخواست دهنده و صلاحيت‌هاي وي به جز در مواردي كه نمايندگي به اعتبار سمت و مقام [51] باشد.

 

4ـ درج نام و آدرس دستگاهي كه قانون به وي منتسب بوده و يا اينكه طرف اختلاف مربوط به صلاحيت است.

 

5ـ مقررات قانون اساسي فدراسيون روسيه و قانون مؤسس فدرال حاضر كه به دادخواست دهنده اجازه طرح دعوي را در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه داده است.

 

6ـ نام دقيق، تعداد، تاريخ تصويب، منبع انتشار و ديگر اطلاعات مربوط به مصوبه مورد بررسي يا مقررات قانون اساسي فدراسيون روسيه مربوط به تفسير.

 

7ـ مباني و دلايل مشخص كه جهت رسيدگي به دادخواست توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در قانون اساسي فدرال حاضر پيش‌بيني شده است.

 

8ـ موضع دادخواست دهنده در خصوص مسئله و دلايل حقوق اثباتي وي با ارجاع به قواعد مربوط قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

9ـ تقاضاي صريح در رابطه با تحقيق، دادخواست يا شكايت به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

10ـ فهرست اسناد منضم به درخواست [52]

 

ماده 38: اسناد منضم به دادخواست

 

به همراه درخواست ارائه شده به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، موارد زير بايد ضميمه باشد:

 

1ـ متن قانون مورد ادعا يا مقررات مربوط به قانون اساسي كه بايستي تفسير شوند.

 

2ـ اختيارات وكيل يا ديگر اسناد مثبت اختيارات نماينده به استثناي مواردي كه نمايندگي به اعتبار سمت و مقام باشد. همچنين فتوكپي اسناد مؤيد حق يك فرد جهت طرح موضوع در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به عنوان يك نماينده.

 

3ـ اسناد مؤيد پرداخت هزينه‌هاي دادرسي.

 

4ـ ترجمه روسي تمامي اسناد و ديگر مطالب مطرح شده به زبان‌هاي ديگر. ضمائم دادخواست ممكن است شامل فهرست شهود و خبرگان باشد كه بايستي حضور آنها در جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه ضروري باشد و نيز ساير اسناد و مطالب مربوطه.

 

دادخواست و اسناد و ساير مطالب منضم به آن مذكور در بند1 ماده حاضر در سه نسخه به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تسليم خواهد شد.

 

شهروندان نيز بايد اسناد مورد نظر را در سه نسخه ارائه نمايند.

 

ماده 39: هزينه‌هاي دادرسي [53]

 

درخواست ارائه شده به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به شرح ذيل مشمول هزينه خواهد بود:

 

ـ تحقيق و معاينه ـ معادل 15 درصد حداقل دستمزد.

 

ـ شكايت از يك شخص حقوقي ـ معادل با 15 درصد حداقل دستمزد.

 

ـ شكايت از يك شهروند ـ معادل با 100 درصد حداقل حقوق.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند يك شهروند را از پرداخت هزينه معاف نموده يا ميزان هزينه متعلق به وي را كاهش دهد.

 

تحقيقات دادگاه‌ها، تحقيقات در مورد تفسير قانون اساسي فدراسيون روسيه، درخواست رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه راجع به اختلافات مربوط به صلاحيت در مواردي كه او خود طرف اختلاف نباشد، تحقيق براي ارائه نظر مشورتي در مورد رعايت يك قاعده مشخص براي تعيين مسئوليت رئيس‌جمهوري فدراسيون روسيه در صورت ارتكاب خيانت به كشور يا در صورت ارتكاب به ساير تخلفات شديد، بدون هزينه رسيدگي خواهد بود. هزينه درخواست‌هايي كه پذيرفته نمي‌شوند، مسترد خواهد شد.

 

فصل ششم: رسيدگي مقدماتي [54] به درخواست‌ها

 

ماده 40: رسيدگي به درخواست، توسط دبيرخانه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

درخواست‌هايي كه به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه واصل مي‌گردد بايد به طور اجباري [55] در دبيرخانه آن دادگاه ثبت گردند.

 

در موارد زير درخواست‌ها رد خواهند شد:

 

1ـ دادخواست‌هايي كه در قلمرو صلاحيت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قرار ندارد.

 

2ـ شرايط شكلي مورد نظر قانون اساسي فدرال حاضر در آن رعايت نشده باشد.

 

3ـ از يك ارگان يا شخص غير ذيصلاح صادر شده باشد.

 

4ـ هزينه‌هاي رسيدگي را پرداخت نكرده باشد، دبيرخانه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در صورتي كه قانون اساسي فدرال حاضر ترتيب ديگري مقرر نكرده باشد، به درخواست دهنده اطلاع خواهد داد كه درخواست وي شرايط مقرر در قانون اساسي فدرال حاضر را ندارد. دادخواست دهنده حق دارد تقاضا نمايد كه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تصميمي راجع به اين مسئله اتخاذ نمايد.

 

در صورتي كه نواقص [56] مندرج در پاراگراف 2 و 3 قسمت دوم ماده حاضر بر طرف شود، درخواست دهنده حق دارد مجدداً درخواست خود را به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تقديم نمايد.

 

در مواردي كه موضوع درخواست ظاهراً در صلاحيت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه نمي‌باشد، دبيرخانه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند آن را به مجموعه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي كه براي حل مسئله ذيصلاح هستند، ارجاع دهد.

 

ماده 41: بررسي مقدماتي دادخواست‌ها توسط قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مطابق ترتيباتي كه توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مقرر شده است، يك يا چند قاضي را براي بررسي مقدماتي دادخواست‌ها تعيين خواهد نمود. اين بررسي نبايد بيشتر از دو ماه از تاريخ ثبت به طول انجامد. بررسي مقدماتي درخواست توسط قاضي (يا قضات) يك مرحله اجباري رسيدگي در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه است.

 

يافته‌هاي [57] قاضي (يا قضات) دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بر مبناي نتايج بررسي‌هاي مقدماتي دادخواست‌ها بايستي در جلسه عمومي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قرائت گردد.

 

ماده 42: پذيرش دادخواست [58] براي رسيدگي

 

تصميم راجع به پذيرش دادخواست براي رسيدگي بايد توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در يك جلسه عمومي اتخاذ گردد. اين تصميم بايستي يك ماه پس از تكميل بررسي مقدماتي دادخواست توسط قاضي (يا قضات) انجام پذيرد.

 

طرف‌هاي قضيه بايد از تصميم اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مطلع گردند.

 

در مورد شرايط اضطراري، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند به طرف‌‌ها و مقامات ذيربط توصيه نمايد مسئله مورد اختلاف و جريان لازم‌الاجرا شدن معاهده بين‌المللي فدراسيون روسيه را تا زمان بررسي كامل قضيه توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، تعليق نمايند.

 

ماده 43: رد [59] دادخواست

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در موارد زير تصميم به رد دادخواست خواهد گرفت:

 

1ـ حل و فصل مسئله مطرح شده در دادخواست در صلاحيت قضايي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه نمي باشد.

 

2ـ بر اساس شرايط مندرج در قانون اساسي فدرال حاضر، دادخواست غيرقابل پذيرش است.

 

3ـ دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه عليه موضوع آن دادخواست قبلاً حكمي صادر كرده است كه آن حكم مانع از اجرا شدن آن مي‌گردد.

 

اگر مصوبه‌اي كه از جهت عدم انطباق با قانون اساسي مورد اعتراض است، در همان شروع كار يا همزمان با بررسي قضيه، لغو يا خاتمه يافته باشد، فرآيند رسيدگي كه توسط دادگاه قانون اساسي آغاز شده است، به جز در مواقعي كه حقوق و آزادي‌هاي شهروندان به واسطه اجراي مصوبه نقض شده است، مي‌تواند خاتمه يابد.

 

ماده 44: پس گرفتن [60] دادخواست

 

دادخواست تسليم شده به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه ممكن است توسط دادخواست دهنده، قبل از آغاز بررسي موضوع در جلسه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، پس گرفته شود. اگر دادخواست پس گرفته شود، جريان رسيدگي به موضوع خاتمه خواهد يافت.

 

فصل هفتم: مقررات كلي شكلي رسيدگي [61] به موضوعات در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

ماده 45: دعوت به تشكيل جلسات [62]

 

دعوت به تشكيل جلسات عمومي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه توسط رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و جلسات شعب ـ توسط قاضي رئيس در شعبه انجام خواهد شد.

 

ماده 46: روش رسيدگي به مسئله در جلسات عمومي و جلسات شعب

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در جلسات عمومي و جلسات شعب خود، رويه‌اي متحدالشكل براي رسيدگي به مسائل اعمال خواهد نمود مگر آنكه قانون اساسي فدرال يا مقررات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه ترتيبات ديگري مقرر كرده باشد.

 

ماده 47: تعيين [63] موضوعات براي رسيدگي

 

تصميم‌گيري در خصوص تغيير و پذيرش موضوعات براي رسيدگي در جلسات عمومي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و يا در جلسات شعب توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در يك جلسه عمومي اتخاذ خواهد شد. اين تصميم بايد ظرف يك ماه پس از پذيرش دادخواست براي رسيدگي اتخاذ شود. اين تصميم بايد توالي و ترتيب رسيدگي را نيز مشخص نمايد.

 

ماده 48: ادغام [64] موضوعات

 

رسيدگي به هر قضيه، موضوع يك جلسه خاص مي‌باشد، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند در رسيدگي به يك دادخواست، موضوع‌هاي مرتبط و مشابه با آنها را نيز مورد رسيدگي قرار دهد.

 

ماده 49: آماده كردن [65] موضوعات براي رسيدگي

 

به منظور آماده كردن موضوع جهت رسيدگي، تنظيم پيش‌نويس تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، همچنين براي بيان مطالب لازم در جلسه، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند يك يا چند قاضي گزارشگر تعيين نمايد.

 

در جريان بررسي دادخواست و آماده كردن پرونده جهت رسيدگي، قضات گزارشگر مي‌توانند در چارچوب اختيارات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، اسناد ضروري و ساير مطالب را طلب نموده، دستور بازرسي، مطالعه و اخذ نظرات خبره [66] را صادر و با متخصصين مشاوره [67] و تحقيقات لازم را اعمال نمايند.

 

قضات گزارشگر و قاضي رئيس جلسه بايستي سمت اشخاصي را كه به جلسه دعوت يا احضار شده‌اند، مشخص نموده و در دستورالعمل‌هاي لازم را جهت اطلاع آنها از محل و زمان تشكيل جلسه و نيز ابلاغ اسناد ضروري به طرف‌هاي موضوع در جريان رسيدگي، صادر نمايند.

 

ماده 50: درخواست [68] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

درخواست‌هاي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در مورد متون مصوبات و ساير مصوبات حقوقي، اسناد و فتوكپي آنها، فايل‌هاي پرونده‌ها، اطلاعات و ديگر مدارك مربوط به آن، با هدف تصديق اسناد و متون مصوبات، بازرسي، مطالعات و اخذ يافته‌هاي خبرگان، ايجاد اوضاع و احوال مشخص، استفاده از نظرات متخصصين تفسير و مشاوره‌هاي مورد نياز و اخذ نظرات حرفه‌اي در مورد قضاياي تحت رسيدگي، براي تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌ها و اشخاصي كه از آنها درخواست مي‌گردد، لازم‌الاتباع است. تقاضاهاي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي مورد توجه قرار گيرد و پاسخ به اين درخواست‌ها بايستي حداكثر تا يك ماه پس از دريافت تقاضاهاي مذكور به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تسليم گردد مگر آنكه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه زمان مشخص براي آن معين كرده باشد.

 

هزينه‌هاي مربوط به انجام موارد فوق توسط دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي در پاسخ به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي توسط همان دستگاه و سازمان مربوطه تأمين شود. هزينه‌هاي انجام شده توسط ساير سازمان‌ها و اشخاص از بودجه فدرال به ترتيبي كه دولت فدراسيون روسيه مقرر خواهد نمود، تأمين خواهد شد.

 

امتناع يا قصور از بررسي يا انجام درخواست‌هاي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تخطي از محدوديت‌هاي زماني براي بررسي يا انجام آنها، عدم انجام آن يا عدم انجام مناسب آنها و همچنين هرگونه فريبكاري، بر اساس قوانين فدراسيون روسيه پي‌گرد قانوني دارد.

 

ماده 51: ارسال مدارك، [69] ابلاغ [70] جلسه

 

ابلاغ اخطاريه تشكيل جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، فتوكپي دادخواست و پاسخ‌هاي داده شده به آن، فتوكپي مصوبات مورد بحث و در صورت ضرورت، ساير اسناد بايستي به قضات يا طرف‌هاي موضوع تحت رسيدگي در دادگاه در جريان رسيدگي تسليم شود. اين اقدام بايستي ظرف 10 روز قبل از شروع جلسه انجام شود. پاسخ‌هاي داده شده به دادخواست‌ها نيز بايد ظرف همين مدت تسليم گردد به شرط آنكه آنها دو هفته قبل از شروع جلسه دريافت شده باشند.

 

اعلان جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي در محل مناسبي كه براي همه شهروندان قابل دسترسي باشد، نصب شده و همچنين از طرق وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برسد.

 

ماده 52: شركت‌كنندگان [71] در جريان رسيدگي

 

شركت‌كنندگان در جريان رسيدگي در قانون اساسي فدراسيون روسيه عبارتند از طرف‌هاي موضوع، نمايندگان آنها، شهود، اهل خبره و مفسرين.

 

ماده 53: طرف‌ها [72] و نمايندگان [73] ‌آنها

 

طرف‌ها در رسيدگي قضايي قانون اساسي عبارتند ‌از:

 

1ـ دادخواست دهنده‌ها ـ دستگاه‌ها يا اشخاصي كه به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه دادخواست ارائه كرده‌اند.

 

2ـ دستگاه‌ها يا مقاماتي كه قانون را تصويب يا امضا كرده‌اند و انطباق آن با قانون اساسي مورد بررسي است.

 

3ـ دستگاه‌هاي دولتي كه صلاحيت آنها مورد اعتراض است.

 

افراد زير مي‌توانند به عنوان نمايندگان طرف‌هاي موضوع در اعتبار سمت و مقام خود اقدام نمايند:

 

رئيس دستگاهي كه دادخواست عرضه شده به دادگاه قانون اساسي امضا كرده است، رئيس دستگاهي كه مصوبه مورد اعتراض را تصويب نموده و يا طرف اختلاف در مورد صلاحيت است.

 

مقامي كه مصوبه مورد اعتراض را امضا كرده است، هر عضو (يا نماينده) شوراي فدراسيون يا نماينده مجلس دوما از ميان كساني كه تحقيق نموده است. طرف‌هاي موضوع و پرونده مي‌تواند همچنين حقوقدانان يا فرد داراي معلومات حقوقي دانشگاهي را كه صلاحيت وي طبق اسناد مربوط به تأييد رسيده‌ است، به نمايندگي خود معرفي نماينده هر طرف نمي‌تواند بيش از سه نماينده داشته باشد.

 

طرف‌ها از حقوق مساوي شكلي برخوردارند. طرف‌ها و نمايندگان آنها حق دارند از مندرجات و مطالب پرونده مطلع گردند، نظرات خود را در مورد قضيه بيان نموده، در جريان رسيدگي از طرف‌هاي ديگر سئوالاتي مطرح نمايند و پيشنهادات خود را ارائه و همچنين از قاضت پرسش نمايند. طرف‌ها مي‌توانند پاسخ‌هاي كتبي خود را به دادخواست كه ضميمه مطالب مندرج در پرونده است نموده و از پاسخ ديگر طرف‌هاي موضوع آگاه شوند. طرف‌ها و نمايندگان آنها، هرگاه توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه پاسخ گفته و يا از خود دفاع نمايند. قصور هر طرف يا نمايندگان آنها از حضور در جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مانع از بررسي موضوع نخواهد شد مگر آنكه حضور طرف در جلسه ضروري بوده و وي دليل معتبري براي عدم حضور خود ارائه كرده باشد.

 

ماده 54: جلسات علني [74]

 

جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به جز در مواردي كه به وسيله قانون اساسي فدرال حاضر معين شده است، علني مي‌باشد. آنهايي كه در جلسه حضور دارند، حق دارند از جايگاه خود، جريان رسيدگي را يادداشت نمايند. با اجازه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، تهيه گزارش و تصوير، فيلم ويدئويي، پخش زنده راديويي يا تلويزيوني از جلسات آزاد است.

 

به منظور حفظ ايمني افراد در جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، رئيس دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند با رضايت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه دستور بازرسي افرادي كه تمايل به حضور در جلسات را دارند، صادر نمايد. همچنين مي‌تواند دستور بررسي و تطبيق اسناد هويت آنها، بازرسي اشيايي كه به داخل محكمه [75] آورده مي‌شوند و نيز اشياء شخصي آنها را صادر نمايد.

 

كساني كه در جلسه دادگاه حاضر شده‌اند بايستي شأن دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه را حفظ و مقررات و ضوابط حاكم بر آن را رعايت نموده و دستورات رئيس‌جلسه را براي حفظ نظم و ترتيب جلسه، اطاعت نمايند.

 

رعايت نظم [76] در جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به عهده مأمورين انتظامي [77] است. دستورات آنها براي تمامي افراد حاضر در جلسه الزامي است.

 

شخصي كه نظم جلسه را مختل نمايد. يا از دستورات قانوني رئيس دادگاه سرپيچي نمايد، ممكن است پس از هشدار از جلسه دادگاه اخراج شود. رئيس دادگاه با رضايت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه همه افراد حاضر در جلسه را در صورت اختلال در نظم دادگاه و نقض جريان معمولي جلسه، پس از اخطار، اخراج نمايد.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند اقدامات مقتضي را نسبت به اشخاصي كه نظم جلسه را نقض نموده و يا از دستورات قانوني رئيس داداگاه سرپيچي كنند، اتخاذ نمايد.

 

ماده 55: جلسات غيرعلني [78]

 

دادگاه قانون اساسي فدارسيون روسيه در مواردي ضروري و به منظور حفظ اسرار مورد حمايت قانون و تضمين امنيت شهروندان نيز حمايت از اخلاق اجتماعي مي‌تواند جلسات غيرعلني برگزار نمايد.

 

جلسات غيرعلني مي‌تواند از سوي قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، طرف‌هاي موضوع و نمايندگان آنها درخواست شود. در خصوص امكان پذيرش درخواست‌هاي ساير طرف‌ها در جريان رسيدگي و اعضاي دبيرخانه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه مستقيماً جريان طبيعي جلسه را هدايت مي‌نمايند، توسط رئيس دادگاه با همكاري ساير قضات، تصميم‌گيري خواهد شد.

 

در جلسه غيرعلني، موضوعات مطابق با قواعد عام دادرسي قضايي قانون اساسي رسيدگي خواهد شد.

 

ماده 56: رد [79] قاضي از شركت در رسيدگي به يك موضوع

 

قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه از شركت در رسيدگي به يك موضوع در موارد زير محروم خواهد شد:

 

1ـ قاضي مذكور قبلاً در تصويب مصوبه مورد رسيدگي، نقش داشته است.

 

2ـ بي‌طرفي [80] قاضي در تصميم‌گيري راجع به موضوع به خاطر ارتباط نسبي و يا سببي قاضي با نمايندگان طرف‌هاي پرونده مورد ترديد و اعتراض باشد.

 

در صورت تحقق شرايط مقرر در بخش يك ماده حاضر، قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قبل از شروع رسيدگي به پرونده بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر كند.

 

رد قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه از شركت در رسيدگي به موضوع، بر اساس تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه با اكثريت آراي قضات و پس از شنيدن نظرات قاضي رد شده اتخاذ مي‌گردد، انجام خواهد شد.

 

ماده 57: آئين رسيدگي در جلسات [81]

 

در زمان مقرر، رئيس دادگاه با تأييد حضور حدنصاب [82] قضات دادگاه، جلسه رسيدگي دادگاه قانون اساسي را آغاز و اعلام خواهد كرد كه كدام موضوع تحت رسيدگي قرار دارد.

 

رئيس دادگاه حضور شركت‌كنندگان در رسيدگي را تأييد و اعتبارنامه‌هاي [83] نمايندگي طرف‌ها را تصديق خواهد كرد.

 

هرگاه يكي از شركت‌كنندگان در محاكمه حاضر نشده باشد يا نماينده طرف‌ها اجازه و صلاحيت لازم را نداشته باشد، رئيس دادگاه مشكل احتمالي رسيدگي به موضوع را مطرح خواهد كرد. اگر دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، اعلام نمايد كه موضوع قابل رسيدگي نمي‌باشد، بايستي قضيه موقتاً به وقت ديگري موكول گردد.

 

رئيس دادگاه به طرف‌ها و نمايندگان آنها، حقوق و وظايفشان را توضيح داده و ساير شركت‌كنندگان را از حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هايشان در جريان رسيدگي دادگاه مطلع خواهد كرد.

 

ماده 58: رئيس محكمه [84]

 

رئيس محكمه قانون اساسي فدراسيون روسيه اقدامات ضروري را براي فراهم كردن شرايط مناسب استماع و رسيدگي طبق آئين دادرسي به صورت كامل و جامع اتخاذ نموده و تمامي مسايل و اتفاقات را ثبت و هر چيزي را كه با موضوع تحت رسيدگي بي‌ارتباط باشد، رد خواهد نموده اجازه صحبت كردن به قضات و شركت‌كنندگان در رسيدگي با اوست و اظهارات بي‌ارتباط شركت‌كنندگان و طرح سئوالات بي وجه آنها را قطع خواهد كرد.

 

و چنانچه طرفين دعوئي نظم و ترتيب اظهارات همديگر را برهم زنند، آنها را از سخن گفتن محروم خواهد نمود و چنانچه آنها دوبار تقاضا و دستورات رئيس جلسه را ناديده بگيرند و يا كلمات نامناسب و نادرست به زبان جاري نمايند، طبق قانون تحت تعقيب و رسيدگي قرار خواهد داد.

 

 

 

اعتراضات به عمل آمده توسط هر يك از شركت‌كنندگان (طرفين پرونده) در جريان رسيدگي نسبت به دستورات و اقدامات رئيس دادگاه، در صورتجلسه دادگاه ثبت خواهد شد. دستورات و اقدامات رئيس جلسه در صورت تقاضاي يك از طرف‌ها و يا هر قاضي ممكن است توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در طي همان جلسه رسيدگي مجدد شود.

 

ماده 59: سوابق [85]

 

سوابق صورتجلسات لازم كه به وسيله مقررات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مقرر شده است، بايستي در طي زمان برگزاري جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه حفظ و نگهداري شود.

 

ثبت دقيق جلسات به منظور تهيه كامل و جامع مدارك و سوابق ضروري است.

 

ثبت جلسات عمومي بايستي توسط رئيس و منشي قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه امضا شود و جلسات شعبه بايستي توسط رئيس محكمه در جلسه شعبه امضا گردد. طرف‌هاي پرونده حق دارند از صورتجلسات و اسناد و مضبوط و دقيق جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، مطلع گشته و توضيحات خود را به آنها ارائه نمايند.

 

ساير شركت‌كنندگان در جلسه رسيدگي نيز مي‌توانند اسناد و صورتجلسه دقيق دادگاه را با اجازه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مطالعه نمايند.

 

توضيحات راجع به صورتجلسات و اسناد دقيق جلسات بايستي متفقاً توسط رئيس محكمه و قاضي گزارشگر و طرف‌هاي موضوع در مواردي كه توضيحات اشخاص ارائه شده‌اند، مورد رسيدگي قرار گيرد.

 

توضيحات راجع به اسناد و صورتجلسات دادرسي و نيز تصميمات مربوط به تأييد يا رد آنها بايستي به شكل مناسب به اسناد و صورتجلسات ضميمه گردند.

 

ماده 60: تشريفات رسيدگي به سئوالات

 

تحقيق و رسيدگي در مورد ماهيت قضيه در حال رسيدگي در جلسه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه با اظهارات قاضي گزارشگر [86] راجع به مباني و دلايل رسيدگي به قضيه ماهيت سئوالات، محتواي اسناد قابل دسترس و اقدامات اتخاذ شده جهت آماده كردن قضيه براي رسيدگي در دادگاه، آغاز خواهد شد.

 

ساير قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌توانند به قاضي گزارشگر سئوال طرح نمايند.

 

پس از اتمام اظهارات قاضي گزارشگر، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه اظهارات و پيشنهادات طرف‌ها را استماع و راجع به طرح سئوالات در مورد قضيه، تصميم‌گيري خواهد نمود.

 

آئين مقرر توسط تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تنها توسط خود دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قابل تغيير است.

 

پيشنهادات مطرح شده در خصوص آئين و روش طرح سئوالات توسط قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در جريان رسيدگي بايستي توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بدون تأخير مورد رسيدگي و توجه قرار گيرد.

 

ماده 61: تعويق [87] جلسات

 

رسيدگي به قضيه ممكن است به تعويق افتد چنانچه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تشخيص دهد كه:

 

ـ مسئله ناقص و نارسا طرح شده است.

 

ـ موضوع نياز به بررسي بيشتر دارد و به علت عدم حضور يك طرف در جلسه مشابه ديگري امكان رسيدگي به آن وجود ندارد.

 

ـ حضور شاهد يا خبره‌اي كه حضور وي تقاضا شده است، الزامي باشد.

 

ـ مدارك مورد نياز دادگاه ارائه نگرديده باشد.

 

در صورت وقوع چنين مواردي، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، تاريخ ديگري را براي رسيدگي مشخص خواهد نمود. استماع رسيدگي به تاريخي كه تعويق افتاده است دوباره يا از نو از جايي كه به تعويق افتاده است، آغاز خواهد شد.

 

ماده 62: دفاعيات طرفين [88]

 

مطابق روش مقرر شده و طبق تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، رئيس دادگاه، از طرف‌هاي قضيه درخواست خواهد كرد تا توضيحات خود را راجع به ماهيت مسئله تحت رسيدگي ارائه نموده و استدلاهاي حقوقي خود را جهت اثبات نظريات خود تسليم نمايند.

 

در صورتي كه موضع يك طرف به وسيله چند نماينده ارائه مي‌شود، ترتيب و زمان اظهارات بايستي توسط طرف مورد بحث مشخص و اعلام شود.

 

طرف‌ها و نمايندگان آنها نبايد اظهارات خود را در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به شكل بيانيه و اعلاميه‌هاي سياسي [89] ارائه نمايند و نمي‌توانند اظهارات توهين‌آميز عليه نهادهاي دولتي، مؤسسات اجتماعي شركت كنندگان در جلسه رسيدگي، مقامات و شهروندان بيان كنند.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايد اظهارات طرف‌ها را به طور كامل ثبت نمايد.

 

پس از طرح نظرات يك طرف، قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و طرف ديگر، و با اجازه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، متخصصان مي‌توانند سئوالات خود را از طرف‌ها مطرح نمايند.

 

ماده 63: تحقيقات متخصصين

 

يك شخص با معلومات تخصصي و آشنا به قضيه تحت رسيدگي ممكن است به عنوان يك متخصص به جلسه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه فراخوانده شود. سئوالاتي كه بايد متخصصين پاسخ دهند بايستي توسط قاضي گزارشگر يا دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مشخص شوند. متخصصين قبل از اظهار نظر بايد سوگند ياد كرده و از مسئوليت‌هاي خود در قبال اطلاعات غلط، آگاه شوند.

 

متخصصين مي‌توانند شخصاً با اجازه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه از فايل‌هاي موضوع آگاه شده و از شهود و طرف‌ها سئوالاتي مطرح نموده و نيز مي‌توانند مدارك بيشتري را تقاضا كنند تا در اختيار آنها قرار گيرد.

 

پس از بيان نظرات متخصصين، آنها بايستي به سئوالات مطرح شده از سوي قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه پاسخ دهند.

 

ماده 64: گواهي شهود [90]

 

در مواردي كه كشف حقايق و واقعيات ايجاب نمايد و تعيين اينكه كدام موضوع در صلاحيت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌باشد، اشخاص داراي اطلاعات و معلومات در آن زمينه، ممكن است به عنوان شاهد احضار شوند.

 

قبل از اقامه شهادت شهود، آنها بايد قسم ياد نموده و از مسئوليت ارائه اطلاعات غلط آگاه گردند.

 

شهود به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، شرايط مربوط به ماهيت قضيه تحت رسيدگي را كه براي وي شخصاً معلوم است، اطلاع خواهد داد و به سئوالاتي كه قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و ساير طرف‌ها از آنها خواهند كرد، پاسخ خواهند داد. در مواردي كه ضرورت داشته باشد، او مي‌تواند يادداشت كتبي و يا همچنين اسناد و ساير مدارك را به دادگاه تسليم نمايد.

 

ماده 65: بررسي اسناد [91]

 

اسناد ممكن است در جلسه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و در ابتداي رسيدگي دادرسي و يا در صورت تقاضاي طرف‌ها، قرائت شوند. اسناد غير موثق و مشكوك‌الاعتبار [92] نبايد قرائت شوند.

 

اسناد بررسي شده توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي طبق تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به فايل‌هاي پرونده به صورت اصلي يا كپي برابر اصل ضميمه شوند.

 

ماده 66: اظهارات نهايي [93] طرف‌ها

 

اظهارات نهايي طرف‌ها بايستي قبل از خاتمه تحقيقات قضايي استماع گردد. دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند در صورت درخواست طرف‌ها جهت تهيه اظهاريه نهايي خود، وقت تعيين نمايد.

 

طرف‌ها نمي‌توانند در اظهارات نهايي خود به اسناد و شرايطي استناد نمايند كه توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، بررسي نشده است.

 

ماده 67: رسيدگي مجدد [94] به مسئله

 

اگر، پس از طرح دفاعيات نهايي طرف‌ها، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بررسي بيشتر شرايط و اوضاع و احوال مؤثر در تصميم‌گيري در خصوص قضيه را ضروري تشخيص دهد، يا دليل جديدي را نيازمند بررسي بداند، مي‌تواند در خصوص رسيدگي مجدد مسئله تصميم‌گيري نمايد.

 

پس از خاتمه تحقيقات اضافي، طرف‌ها حق دارند دفاعيات نهايي جديدي ارائه نمايند به شرط اينكه فقط مربوط به واقعيات و دلايل جديد باشد.

 

ماده 68: توقف رسيدگي [95]

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه توقف رسيدگي را در خصوص قضيه اعلام خواهد كرد، در صورتي كه در جريان جلسه دلايل دال بر عدم پذيرش دادخواست آشكار شود يا مشخص شود كه مسئله به وسيله يك قانون يا ديگر مصوبه حل شده است، موافقت‌نامه‌هاي ميان ارگان‌هاي حكومت‌هاي ايالتي يا معاهدات بين‌المللي فدراسيون روسيه هنوز لازم‌الاجرا نشده‌اند و قانون اساسي كه موضوع بدان استناد شده است، در قانون اساسي تصريح نگرديده و يا ماهيتاً و از نظر اهميت نمي‌تواند به عنوان يك مسئله اساسي مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد.

 

ماده 69: كفايت رسيدگي [96]

 

وقتي كه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تشخيص دهد كه رد تحقيق در مورد مسئله كامل شده است، رئيس دادگاه كفايت رسيدگي را اعلام خواهد كرد.

 

ماده 70: كنفرانس قضات در مورد اتخاذ تصميم نهايي

 

تصميم نهايي در مورد قضيه تحت رسيدگي بايستي توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون در يك جلسه خصوصي [97] اتخاذ شود.

 

تنها قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه رسيدگي كننده به موضوع بايستي در جلسه خصوصي شركت داشته باشند.

 

اعضاي ستاد دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه صورتجلسات را ثبت مي‌كنند و جريان معمولي جلسه را تأمين مي‌نمايند، مي‌توانند در اطاق جلسه حضور داشته باشند. در طي جلسه خصوصي، قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌توانند آزادانه نظرات خود را در مورد قضيه تحت رسيدگي بيان نموده ومي‌توانند از ديگر قضات درخواست نمايند در مورد، نظرات خود توضيح دهند. تعداد و زمان بيان اظهارات آنها نبايد محدوديتي داشته باشد.

 

مسائل به رأي گذاشته شده و نتايج رأي‌گيري بايستي در صورتجلسات جلسه ثبت شود. صورتجلسات جلسه خصوصي بايستي توسط تمامي قضات حاضر امضا شده و به هيچ‌وجه نبايد علني [98] شود.

 

قضات و ساير افراد حاضر در كنفرانس جلسه خصوصي نبايد محتوي مباحث و نتايج رأي‌گيري را افشا نمايند.

 

فصل هشتم: تصميمات [99] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

ماده 71: انواع تصميمات [100]

 

تصميمات متخذه در جلسات عمومي و در شعب دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي به عنوان تصميمات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تلقي شود.

 

تصميم نهايي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه متناسب با هر مسئله مندرج در پاراگراف‌هاي 1 و 2 و 3 و 4 قسمت اول ماده 3 قانون اساسي فدرال حاضر، بايستي به عنوان يك حكم [101] شناخته شود. احكام بايستي بنام فدراسيون روسيه محسوب شوند.

 

تصميمات نهايي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در خصوص تحقيقات راجع به رعايت يك قاعده معين براي اتهام رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه با نقض شديد يا ارتكاب ديگر تخلفات بزرگ بايستي به عنوان يك نظر مشورتي شناخته شود.

 

تمامي ديگر تصميمات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه در جريان رسيدگي قضايي قانون اساسي مورد تصويب قرار مي‌گيرد، بايستي به عنوان قرارهاي اعدادي [102] تلقي شود. در جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه همچنين بايد راجع به مسائل مربوط به سازمان فعاليت‌هاي آنها نيز تصميم‌گيري شود.

 

ماده 72: تصويب و اتخاذ تصميمات

 

تصميمات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي به وسيله يك رأي‌گيري علني توسط تمامي قضات حاضر اتخاذ شود. رأي رئيس دادگاه قانون اساسي بايد در تمامي موارد، آخرين رأي باشد.

 

تصميمات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي با اكثريت آرا قضاتي كه در رأي‌گيري حضور دارند اتخاذ شود، مگر آنكه براي اساس قانون اساسي فدرال حاضر ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

 

اگر آرا قضات به طور مساوي [103] در زمان تصويب رأي قضايي نسبت به تطبيق يك مصوبه با قانون اساسي، يك موافقت‌نامه ميان ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي، يك معاهده بين‌المللي فدراسيون روسيه كه هنوز لازم الاجرا نشده است، تقسيم شود، بايستي به مفهوم تصويب آن مصوبه و مطابقت آن با قانون اساسي تعبير شود. يك تصميم مربوط به اختلاف در مورد صلاحيت بايستي در تمامي اوقات با اكثريت آرا تصويب شود. تصميم مربوط به تفسير قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي با اكثريت دو سوم آرا تمامي قضات اتخاذ گردد.

 

قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه نمي‌توانند از رأي دادن امتناع [104] يا خودداري [105] نمايند.

 

ماده 73: ارجاع [106] پرونده توسط شعبه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه جهت رسيدگي در جلسه عمومي

 

اگر اكثريت قضاتي كه در جلسه يك شعبه شركت دارند، تمايل داشته باشند تصميمي اتخاذ نمايند كه آن تصميم با موضع حقوقي اعلام شده قبلي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مطابقت ندارد، آن قضيه بايستي جهت رسيدگي به جلسه عمومي ارجاع شود.

 

ماده 74: شرايط لازم براي تصميم‌گيري

 

تصميمات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي بر اساس مستندات و تحقيقات بعمل آمده توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه اتخاذ شود.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي در رأي خود راجع به يك قضيه، هم معني و مفهوم عادي مصوبه تحت رسيدگي و هم معني نسبت داده شده به آن از سوي مقامات يا ساير مفسرين و يا رويه‌هاي رايج قابل اجراي حقوقي را ذكر نموده و همچنين جريان دادرسي و جايگاه آن در نظام مصوبات حقوقي را متذكر شود. دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تنها راجع به موضوعاتي كه در دادخواست تصريح شده است، تصميم‌گيري و نظريه مشورتي صادر خواهد كرد و تنها در رابطه با آن قسمت از مصوبه يا صلاحيت آن نهاد و موضوع انطباق مصوبه مورد اعتراض در دادخواست با قانون اساسي، تصميم‌گيري خواهد كرد. دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در اتخاذ تصميم خود نبايد مستلزم به پذيرش مباني و استدلال‌هاي ذكر شده در دادخواست باشد.

 

احكام و نظريات مشورتي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي در فرم اسناد واحد [107] كه بيانگر تصويب آنها مي‌باشد، صادر شود.

 

قرارهاي اعدادي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي در جلسات قرائت شده و ثبت شود مگر آنكه طبق قانون اساسي فدرال حاضر يا تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه شكل ديگري مقرر شده باشد.

 

ماده 75: بيان تصميم [108]

 

تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، كه در يك سند واحد و در ارتباط با ماهيت مسئله تحت رسيدگي صادر شده است بايد شامل موارد زير باشد:

 

1ـ عنوان تصميم، تاريخ و محل تصويب آن.

 

2ـ اعضا دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه تصميم را مفاد كرده‌اند.

 

3ـ اطلاعات ضروري در خصوص طرف‌ها.

 

4ـ عبارت دقيق مسئله تحت رسيدگي، دلايل و مباني لزوم رسيدگي.

 

5ـ قواعد دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و قانون اساسي فدرال حاضر كه به واسطه آن دادگاه قانون اساسي روسيه مكلف به رسيدگي به مسئله شده است.

 

6ـ درخواست‌هايي كه در دادخواست مطرح شده‌اند.

 

7ـ وقايع عيني و ساير اوضاع و احوال كه توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مشخص شده‌اند.

 

8ـ اصول دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و قانون اساسي فدرال حاضر كه مطابق با آن دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تصميم را اتخاذ كرده است.

 

9ـ استدلال نهايي كه بر اساس آنها تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه اتخاذ شده است و در موارد ضروري استدلال‌هايي كه موجب رد ادعاي طرف‌ها شده است.

 

10ـ عبارات و متن [109] تصميم.

 

11ـ بيان نهايي و الزام آور بودن ماهيت تصميم.

 

12ـ ترتيبات لازم‌الاجرا شدن تصميم و همچنين روش، تاريخ و مشخصات اجرايي شدن و اعلان رسمي آن.

 

تصميم نهايي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي توسط تمامي قضات شركت‌كننده در رأي‌گيري امضا شود.

 

ماده 76: نظريات مخالف [110] قضات

 

قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه با تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مخالف است مي‌تواندن نظريه مخالف خود را به صورت مكتوب بيان نمايد. نظريه مخالف قاضي بايستي به فايل‌هاي پرونده ضميمه شود و همراه با تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به صورت رسمي منتشر شود.

 

آن قاضي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه به نفع تصميم يا نظريه مشورتي دادگاه متناسب با هر موضوع رأي داده است و تحت رسيدگي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قرار گرفته است، چنانچه خود را در جريان رأي‌گيري راجع به مسئله ديگري يا در انگيزه تصميم در اقليت ببيند، مي‌تواند به صورت مكتوب نظريه خود را كه مخالف با نظريه اكثريت مي‌باشد، بيان نمايد. در چنين مواقعي نظريه مخالف مكتوب بايستي به فايل‌هاي پرونده، ضميمه شده و در بولتن دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه منتشر شود.

 

ماده 77: ابلاغ تصميم [111]

 

تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي به صورت كامل و در يك جلسه علني دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بلافاصله پس از امضاي آن اعلام شود. احكام و نظريه مشورتي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي ظرف دو هفته پس از امضا به افراد ذيل ارسال شود:

 

 

 

ـ قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

ـ طرف‌هاي موضوع.

 

ـ رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه، شوراي فدراسيون، مجلس دوما، دولت فدراسيون روسيه و كميسيون حقوق بشر.

 

ـ دادگاه عالي فدراسيون روسيه، ديوانعالي داوري فدراسيون روسيه، دادستان كل فدراسيون روسيه، وزير دادگستري فدراسيون روسيه، تصميمات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، همچنين ممكن است به ساير ارگان‌هاي دولتي و سازمان‌ها، مؤسسات اجتماعي، مقامات و شهروندان ارسال شود.

 

ماده 78: انتشار رسمي تصميم [112]

 

تصميمات و نظريات مشورتي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي بدون هيچ تأخيري در انتشارات رسمي ارگان‌ها، دولت‌هاي ايالتي فدراسيون روسيه و ساير واحدهاي مؤسس فدراسيون روسيه كه تصميم ممكن است به آنها مربوط باشد، منتشر گردد. تصميمات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه همچنين بايستي در بولتن دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه [113] و ديگر انتشارات در صورت ضرورت منتشر گردد.

 

ماده 79: الزام قانوني [114] تصميم

 

تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه نهايي است و نمي‌تواند تجديد نظر خواهي شود و بلافاصله پس از اعلان، لازم‌الاجرا مي‌شود.

 

تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه خود به خود لازم‌الاجراست و نيازي به هيچ اقدام تأييد كننده . دستگاه‌ها و مقامات ديگر ندارد. الزام حقوقي تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه مبتني بر اين فرض است كه آن مصوبه خلاف قانون اساسي است، نمي‌تواند به وسيله تصويب مصوبه ديگري لغو [115] و باطل شود.

 

مصوبات يا مقررات انفرادي متعلق به آن كه خلاف قانون اساسي تشخيص داده شود بايستي باطل و بي‌اعتبار تلقي شود. معاهدات بين‌المللي فدراسيون روسيه كه هنوز لازم‌الاجرا نشده‌اند و منطبق با قانون اساسي فدراسيون روسيه نيستند، نبايستي قابليت اجرايي پيدا كرده و اعمال شوند.

 

تصميمات دادگاه‌ها و ديگر دستگاه‌ها كه بر مبناي مصوبات خلاف قانون اساسي اتخاذ شده است نبايستي اجرا شود و مطابق ترتيبات پيش بيني شده در قانون فدرال بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.

 

اگر به عنوان نتيجه يك مصوبه خلاف قانون اساسي تشخيص داده شود و در مقررات حقوقي شكافي ايجاد شود، قانون اساسي فدراسيون روسيه بايد مستقيماً اعمال شود.

 

ماده 80: مهلت [116] براي اجراي تصميم

 

تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي بلافاصله پس از ابلاغ و يا تسليم متن رسمي آن اجرا شود، مگر آنكه مهلت ديگري براي آن تعيين شده باشد.

 

ماده 81: پيامدهاي عدم اجراي [117] تصميم

 

عدم اجرا، اجراي نامناسب يا ممانعت از اجراي تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه طبق قانون فدرال، مسئوليت قانوني به همراه خواهد داشت.

 

ماده 82: اصلاح اشتباهات [118] موجود در تصميم

 

پس از ابلاغ تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌توان اشتباهات موجود در تصميم را در خصوص عناوين، اسامي، اشتباهات و اغلاط ويرايشي و خطاهاي تكنيكي، اصلاح نمود و يك حكم رسمي در مورد آن موضوع بايستي صادر شود.

 

ماده83: توضيح [119] يك تصميم

 

تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تنها به وسيله خود دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند در يك جلسه عمومي يا در يك جلسه شعبه‌اي كه تصميم را تصويب كرده است، با درخواست دستگاه‌ها و اشخاصي كه دادخواست را به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تسليم كرده‌اند و نيز ديگر دستگاه‌ها و اشخاص كه تصميم راجع به آنها اتخاذ شده است، توضيح داده شود.

 

مسئله راجع به توضيح تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي در يك جلسه عمومي يا جلسه شعبه‌اي كه تصميم در آن اتخاذ شده است با حضور دستگاه يا شخصي كه درخواست توضيح كرده است، مورد رسيدگي قرار گيرد. دستگاه‌ها و اشخاصي كه به عنوان طرف موضوع در قضيه اقدام كرده‌اند نيز بايستي به جلسه دعوت شوند.

 

توضيح تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايد موضوع حكم رسمي بوده و به عنوان يك سند جداگانه اعلام شود و در انتشاراتي كه تصميم در آنجا منتشر شده است، انتشار يابد.

 

 

 

بخش3: ويژگي جريان رسيدگي در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه راجع به پرونده‌هاي مشخص

 

فصل نهم: رسيدگي به موضوعات مربوط به مصوبات ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي و موافقت‌نامه‌هاي ميان آنها با قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

ماده 84: حق تقديم دادخواست [120] به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

حق تقديم دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه با يك درخواست جهت بررسي انطباق يك مصوبه ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي و موافقت‌نامه‌هاي ميان آنها، به رياست جمهوري فدراسيون روسيه، شوراي فدراسيون، مجلس دوما يك پنجم تعداد اعضاي (نمايندگان) شوراي فدراسيون نمايندگان مجلس دوما، دولت فدراسيون روسيه، دادگاه عالي فدراسيون روسيه، ديوانعالي داوري فدراسيون روسيه، دستگاه‌هاي قانونگذاري و نهادهاي اجرايي واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه واگذار شده است.

 

ماده 85: پذيرش [121] درخواست

 

درخواست از دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه جهت بررسي انطباق مصوبه ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي يا موافقت‌نامه‌هاي ميان ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي و يا مقررات جداگانه و انفرادي آنها در صورتي پذيرفته خواهد شد كه دادخواست دهنده معتقد باشد، آن مصوبه عليرغم تصميم رسمي ارگان‌هاي فدرال دولت‌هاي ايالتي، دستگاه‌هاي عالي دولتي واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه يا مقامات رسمي آنها بخاطر عدم انطباق آنها با قانون اساسي فدراسيون روسيه غير قابل اجرا مي‌باشد. يك درخواست تفسير به منظور اثبات انطباق يك مصوبه يك واحد مستقل فدراسيون روسيه در صورتي قابل پذيرش است كه آن مصوبه در چارچوب صلاحيت ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي فدراسيون روسيه صادر شده و يا در صلاحيت هر دو نهاد ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي فدراسيون روسيه و ارگان‌هاي دولت ايالتي واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه باشد.

 

ماده 86: محدوديت‌هاي [122] بررسي

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه انطابق مصوبات ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي و موافقت‌نامه‌هاي ميان آنها با قانون اساسي فدراسيون روسيه را به شرح ذيل انجام خواهد داد:

 

1ـ ماهيت [123] هنجارها و قواعد.

 

2ـ شكل مصوبه، موافقت‌نامه يا معاهده.

 

3ـ رويه امضا آنها، انعقاد، تصويب. اعلان يا لازم‌الاجرا شدن آنها.

 

4ـ چشم انداز تفكيك اختيارات دولت در قانونگذاري، اجرايي و قضايي به ترتيبي كه قانون اساسي فدراسيون روسيه مقرر كرده است.

 

5ـ چشم انداز ترسيم (توصيف) صلاحيت بين ارگان‌هاي فدرال دولت ايالتي به ترتيبي كه در قانون اساسي فدراسيون روسيه مقرر شده است.

 

6ـ چشم انداز ترسيم صلاحيت و اختيارات بين ارگان‌هاي دولت ايالتي فدراسيون روسيه و ارگان‌هاي دولت ايالتي واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه به ترتيبي كه در قانون اساسي فدراسيون روسيه، معاهده فدراسيون و ساير موافقت‌نامه‌ها مربوط به ترسيم صلاحيت و اختيارات، مشخص شده است.

 

بررسي صحت و سقم انطباق مصوبات ارگان‌هاي دولت ايالتي و موافقت‌نامه‌هاي ميان آنها كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي فدراسيون روسيه به تصويب رسيده‌اند توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و تنها راجع به ماهيت هنجارها و قواعد، صورت خواهد گرفت.

 

ماده 87: تصميم نهايي [124] راجع به قضيه

 

بر مبناي نتايج حاصله از رسيدگي به قضيه و بررسي صحت و سقم انطباق يك مصوبه ارگان دولت ايالتي يا يك موافقت‌نامه ميان ارگان‌هاي دولت ايالتي، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه يكي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد كرد:

 

1ـ تأييد [125] انطباق مصوبه يا موافقت‌نامه يا مقررات خاصي از آن با قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

2ـ تأييد عدم انطباق مصوبه يا موافقت‌نامه يا مقررات خاصي از آن با قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

تأييد انطباق مصوبه يا يك موافقت‌نامه يا مقررات خاص آن با قانون اساسي فدراسيون روسيه، مبناي لغو آن مطابق با رويه مقرر در قانون و مقررات ديگر مصوبات كه بر اساس قانون قبلي شكل گرفته‌اند يا موافقت‌نامه‌اي كه به عنوان ناقض قانون اساسي يا تضعيف كننده آن بوده يا مشمول مقرراتي است كه موضوع درخواست تشكيل داده است، خواهد بود. مقررات اين مصوبات وموافقت‌نامه نمي‌توانند توسط دادگاه‌ها و ساير دستگاه‌ها و مقامات رسمي اعمال شوند.

 

فصل دهم: رسيدگي به موضوعات مربوط به معاهدات بين‌المللي فدراسيون روسيه كه لازم‌الاجرا نشده‌اند با قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

ماده 88: حق ارائه دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

حق ارائه دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه با يك درخواست به منظور بررسي صحت و سقم انطباق معاهدات بين‌المللي فدراسيون روسيه كه لازم‌الاجرا نشده‌اند، به رياست جمهوري فدراسيون روسيه، شوراي فدراسيون، مجلس دوما، يك پنجم از اعضاي (نمايندگان) شوراي فدراسيون يا نمايندگان مجلس دوما، دولت فدراسيون روسيه، دادگاه عالي فدراسيون روسيه، ديوانعالي داوري فدراسيون روسيه، نهادهاي قانونگذاري و دستگاه‌هاي اجرايي واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه، تفويض شده است.

 

ماده 89: قابل قبول بودن درخواست

 

درخواست مبني بر بررسي صحت و سقم انطباق معاهده بين‌المللي فدراسيون روسيه كه هنوز لازم‌الاجرا نشده است، قابل پذيرش است چنانچه:

 

1ـ مطابق با قانون اساسي فدراسيون روسيه و قانون فدرال، معاهده بين‌المللي فدراسيون روسيه كه در درخواست به آن اشاره شده است يا تابع تصويب مجلس دوما يا ساير ارگان‌هاي فدرال دولت ايالتي باشد.

 

2ـ دادخواست دهنده، معتقد باشد كه معاهده بين‌المللي فدراسيون روسيه كه هنوز لازم‌الاجرا نشده است، هنوز آثار اجرايي پيدا نكرده و در فدراسيون روسيه به خاطر عدم انطباق با قانون اساسي فدراسيون روسيه قابليت اعمال نيافته است.

 

ماده 90: محدوديت‌هاي بررسي

 

محدوديت‌هاي بررسي صحت و سقم انطباق معاهده بين‌المللي فدراسيون روسيه كه هنوز لازم‌الاجرا نشده است با قانون اساسي فدراسيون روسيه، مطابق ترتيبات مقرر در ماده 86 قانون اساسي فدرال حاضر انجام خواهد شد.

 

ماده 91: تصميم نهايي در خصوص قضيه

 

بر مبناي نتايج رسيدگي به يك قضيه در خصوص بررسي صحت و سقم انطباق يك معاهده بين‌المللي فدراسيون روسيه كه لازم‌الاجرا نشده است، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه يكي از تصميمات زير را حسب مورد، به شرح ذيل اتخاذ خواهد كرد:

 

1ـ تأييد انطباق معاهده بين‌المللي فدراسيون روسيه كه هنوز لازم‌الاجرا نشده است يا مقررات خاص مربوط به آن با قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

2ـ تأييد عدم انطباق معاهده بين‌المللي فدراسيون روسيه كه هنوز لازم‌الاجرا نشده است يا مقررات خاص مربوط به آن با قانون اساسي فدراسيون روسيه از زمان اعلام تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مبني بر تأييد عدم انطباق با قانون اساسي فدراسيون روسيه راجع به يك معاهده بين‌المللي فدراسيون روسيه كه هنوز لازم‌الاجرا نشده است يا مقررات خاص مرتبط با آن، معاهده بين‌المللي نبايستي هيچ اثري به همراه داشته و يا اجرا شود، يعني آن معاهده نمي‌تواند تصويب و تأييد شود و به هيچ شكل ديگري نمي‌تواند لازم‌الاجرا شود.

 

فصل يازدهم: رسيدگي به قضاياي مربوط به اختلافات راجع به صلاحيت [126]

 

ماده 92: حق ارائه دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

حق ارائه دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه با يك درخواست براي يك اختلاف مربوط به صلاحيت مختص، ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي طرف اختلاف مندرج ماده 125 (بخش سوم) قانون اساسي فدراسيون روسيه است، حال آن كه در خصوص رياست جمهوري فدراسيون روسيه نيز موارد پيش‌بيني شده در اصل85 (بخش1) قانون اساسي فدراسيون روسيه، اين امر صادق است.

 

ماده 93: قابليت پذيرش تقاضا [127]

 

تقاضاي ارگان (ارگان‌هاي) دولت‌هاي ايالتي قابل پذيرش خواهد بود در صورتي كه:

 

1ـ صلاحيت مورد نزاع توسط قانون اساسي فدراسيون روسيه تصريح شده باشد.

 

2ـ اختلاف با مسائل صلاحيت مناسب دادگاه‌ها نسبت به يك قضيه يا قابليت محاكمه و رسيدگي ارتباط نداشته باشد.

 

3ـ اختلاف به روش ديگر حل نشده و يا قابل حل نباشد.

 

4ـ دادخواست دهنده صدور يك قانون يا اجراي يك اقدام ماهيتاً حقوق يا طفره رفتن از صدور يك قانون يا اجراي اقدام مذكور را نقض تعريف صلاحيت بين ارگان‌هاي دولت ايالتي به نحو مقرر توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تلقي كرده باشد.

 

5ـ دادخواست دهنده قبلاً به صورت مكتوب به ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي مندرج در ماده 125 (بخش3) قانون اساسي فدراسيون روسيه در خصوص نقض صلاحيت دادخواست دهنده مطابق موارد تصريح شده در دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و يا امتناع اين ارگان‌ها از انجام يك تكليف قانوني از حوزه صلاحيت‌شان، اطلاع داده باشد.

 

6ـ تخلفات مندرج در تقاضاي مكتوب به شكلي كه در پاراگراف 5 ماده حاضر مشخص شده‌اند، نبايد تا يك ماه پس از دريافت تقاضا رفع شده باشند.

 

7ـ مواردي كه نهاد صالح كشوري از رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه تقاضاي اعمال تشريفات سازش [128] را مطابق ترتيبات مقرر در اصل85 قانون اساسي فدراسيون روسيه نمايد، رياست جمهوري فدراسيون روسيه، ظرف يك ماه از تاريخ تقاضا، تشريفات سازش را اعمال نكرده باشد يا تشريفات مذكور منتج به حل اختلاف نشده باشند.

 

تقاضاي رياست جمهوري فدراسيون روسيه كه مطابق ماده 85 (بخش) قانون اساسي فدراسيون روسيه تقديم شده است، در صورتي قابل پذيرش است كه:

 

1ـ رئيس‌جمهوري فدراسيون روسيه تشريفات سازش را به منظور حل اختلاف [129] ميان ارگان‌هاي دولت ايالتي اعمال كرده باشد.

 

2ـ اختلاف ميان ارگان‌هاي دولت ايالتي اختلافي را در مورد صلاحيت ايجاد نمايد كه در صلاحيت خاص دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قرار دارد.

 

ماده 94: محدوديت‌هاي بررسي

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه اختلافات مربوط به صلاحيت را صرفاً از نقطه نظر تفكيك صلاحيت‌ها به قانونگذاري، اجرايي و قضايي و ترسيم صلاحيت ميان ارگان‌هاي دولت ايالتي به ترتيب كه در قانون اساسي فدراسيون روسيه مقرر شده است، همچنين از جنبه ترسيم صلاحيت و اختيارات ميان ارگان‌هاي دولت ايالتي فدارسيون روسيه و ارگان‌هاي دولت ايالتي فدراسيون روسيه و ارگان‌هاي دولت‌هاي ايالتي واحد‌هاي مستقل فدراسيون روسيه، بين ارگان‌هاي برتر دولت ايالتي واحد‌هاي مستقل فدراسيون روسيه به ترتيب كه در قانون اساسي فدراسيون روسيه مقرر شده است، معاهده فدراسيون و ديگر موافقت‌نامه در خصوص توضيح و ترسيم صلاحيت‌ها و اختيارات مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

 

رسيدگي به قضيه در مورد انطباق مصوبه، اختلاف در صلاحيت با قانون مؤسس قانون اساسي فدراسيون روسيه راجع به جوهره و اساس قاعده، شكل آن، رويه لازم براي امضا بر آن، انعقاد، تصويب اعلان يا لازم‌الاجرا شدن آن تنها بر مبناي يك درخواست انفرادي و مطابق با رويه لازم جهت رسيدگي به موضوعات در خصوص انطباق آنها با قانون اساسي امكان‌پذير مي‌باشد.

 

ماده 95: تصميم‌گيري نهايي در خصوص موضوع

 

بر مبناي نتايج رسيدگي به اختلاف در مورد صلاحيت دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه يكي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد كرد:

 

1ـ تأييد صلاحيت ارگان مربوطه دولت ايالتي در صدور مصوبه يا اقدام اجرايي در خصوص ماهيت حقوقي كه اختلاف در مورد صلاحيت را باعث شده است.

 

2ـ رد صلاحيت راگاه مربوطه دولت ايالتي در صدور مصوبه يا اتخاذ اقدام در مورد ماهيت حقوق كه اختلاف در مورد صلاحيت را باعث شده است.

 

اگر دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه ماهيت عمل را به عنوان اقدامي كه در چارجوب صلاحيت صادر كننده آن دستگاه نمي‌باشد تأييد كند، آن اقدام بايستي از تاريخ صدور رأي باطل و ملغي [130] اعلام شود.

 

فصل دوازدهم: رسيدگي به قضاياي مربوط به انطباق قوانين در صورت شكايت [131] در مورد نقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان

 

ماده 96: حق تقديم دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

حق تقديم دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، در قالب شكايت فردي يا جمعي راجع به نقض حقوق و آزادي‌هاي مبتني بر قانون اساسي، متعلق به شهرونداني كه حقوق و آزادي‌هاي اساسي‌شان به وسيله قانوني كه اعمال شده است يا بايد در مورد خاصي اعمال شود، نقض شده است و همچنين نهادهاي شهروندي و ديگر دستگاه‌ها و اشخاصي كه در قانون فدرال پيش بيني شده‌اند، است.

 

بايستي جداي از اسناد مذكور در ماده 38 قانون اساسي فدرال حاضر، فتوكپي اسناد رسمي مصدق اجرا يا امكان اجراي قانون مورد شكايت (استيناف) در تصميم‌گيري قضيه‌اي معين، به شكايت ضميمه شده باشد.

 

ماده 97: پذيرش شكايت:

 

يك شكايت مربوط به نقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه:

 

1ـ قانون حقوق و آزاد‌ي‌هاي اساسي شهروندان را نقض [132] نمايد.

 

2ـ قانون اجرا شده و يا بايستي در قضيه‌اي خاص اجرا شود، دعوايي كه در يك دادگاه يا ديگر مرجع اقامه شده و يا آغاز گرديده است، آن قانون را اجرا كرده است.

 

ماده 98: پيامدهاي پذيرش شكايت براي رسيدگي

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه شكايت مربوط به نقض قانون حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان را براي رسيدگي مي‌پذيرد، دادگاه يا مرجع ديگري كه قضيه را مورد رسيدگي قرار داده است از اعمال يا عدم اعمال قانون مورد تجديد نظر واقع شده، مطلع كند. اين اطلاع مستلزم [133] تعليق رسيدگي به آن قضيه مي‌باشد.

 

مرجع صالح ديگري كه پرونده‌اي را مورد رسيدگي قرار داده كه در آن قانون مورد اعتراض اعمال شده است يا بايد بشود، مي‌تواند رسيدگي‌ها را تا صدور حكم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه به تعويق اندازد.

 

ماده 99: محدوديت‌هاي بررسي

 

محدوديت‌هاي بررسي توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در خصوص تطبيق قوانين با قانون اساسي فدراسيون روسيه كه در شكايت راجع به نقض حقوق و آزادي‌هاي مبتني بر قانون اساسي شهروندان درج شده توسط اصل86 قانون اساسي فدرال حاضر تعيين خواهد شد.

 

ماده 100: رأي نهايي در مورد موضوع

 

بر مبناي نتايج رسيدگي به شكايت مربوط به نقش حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان توسط قانون دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه يكي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد كرد:

 

1ـ تأييد انطباق قانون، يا مقررات خاصي از آن با قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

2ـ تأييد عدم انطباق قانون يا مقررات خاصي از آن با قانون اساسي فدراسيون روسيه.

 

اگر دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه عدم انطباق قانون اجرا شده در قضيه خاصي را با قانون اساسي فدراسيون روسيه تأييد نمايد، آن قضيه در هر شرايطي بايستي توسط مرجع صلاحيتدار، مطابق با رويه مقرر، مورد تجديد نظر قرار گيرد.

 

اگر قانون يا مقررات الحاقي خاصي از آن خلاف قانون اساسي فدراسيون روسيه تشخيص داده شوند، هزينه‌هاي پرداخت شده توسط شهروندان و مؤسسات متعلق به آنها بايستي مطابق با مقررات پيش‌بيني شده مسترد گردد.

 

فصل سيزدهم: رسيدگي به قضاياي مربوط به انطباق قوانين مربوط به دادگاه‌ها

 

ماده 101: دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

دادگاه در حال رسيدگي به قضيه در هر زماني كه به اين نتيجه رسيد كه قانون مورد رسيدگي و در حال اجرا يا قانوني كه در آينده بايستي در مورد قضيه‌اي خاص اجرا شود، با قانون اساسي فدراسيون روسيه انطباق ندارد، بايستي دادخواست بررسي آن قانون را از جهت انطباق با قانون اساسي به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تقديم نمايد.

 

ماده 102: پذيرش درخواست

 

درخواست دادگاه در صورتي قابل پذيرش است كه قانون مورد بحث اجرا شده باشد و يا از نظر دادگاه آن قانون در يك قضيه خاص كه در حال رسيدگي است، بايستي اجرا شود.

 

ماده103: پيامدهاي تسليم درخواست

 

از زمان تصميم دادگاه به دادخواست دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و يا تعليق تصميم دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، جريان رسيدگي به قضيه يا اجراي تصميم اتخاذ شده توسط دادگاه، معلق خواهد شد.

 

ماده 104: محدوديت‌هاي بررسي و انواع تصميمات نهايي

 

محدوديت‌هاي بررسي توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در خصوص انطباق با قانون اساسي فدراسيون روسيه راجع به قانوني كه مورد اعتراض دادگاه قرار گرفته است و انواع تصميمات نهايي در مورد قضيه بايستي مطابق اصول86 و 100 قانون اساسي فدرال حاضر انجام شود.

 

فصل چهاردم: رسيدگي به قضاياي مربوط به تفسير [134] قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

ماده 105: حق تقديم دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

حق تقديم دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه با يك درخواست براي ارائه تفسير قانون اساسي فدراسيون روسيه به رياست جمهوري فدراسيون روسيه، شوراي فدراسيون، مجلس دوما، دولت فدراسيون روسيه، دستگاه‌هاي قانونگذاري و واحدهاي مستقل فدراسيون روسيه واگذار شده است.

 

ماده 106: الزام آور بودن [135] تفسير قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

تفسير قانون اساسي فدراسيون روسيه كه توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه اتخاذ شده است، رسمي است و براي تمام نمايندگان، قوه مجريه و ارگان‌هاي قضايي دولت ايالتي، ارگان‌هاي دولت محلي، مؤسسات، نهادها، سازمان‌ها، مقامات، شهروندان و اتحاديه‌هاي آنها الزام آور است.

 

فصل پانزدهم: رسيدگي به قضاياي مربوط به ارائه نظريه مشورتي در خصوص رعايت تشريفات مقرر براي محاكمه رياست جمهوري فدراسيون روسيه در صورت ارتكاب خيانت بزرگ (خيانت به كشور) يا ارتكاب ديگر تخلفات جدي و شديد.

 

ماده 107: دادخواست به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

دادخواست براي تقاضاي يك رأي مشورتي در خصوص رعايت ترتيبات مقرر براي محاكمه رياست‌جمهوري فدراسيون روسيه در صورت ارتكاب به خيانت بزرگ يا ارتكاب ديگر جرائم جدي بايستي توسط شوراي فدراسيون به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تسليم شود.

 

ماده 108: پذيرش درخواست

 

درخواست ارائه شده به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه براي نظريه مشورتي در خصوص رعايت ترتيبات مقرر براي اتهامات رياست جمهوري فدراسيون روسيه، در صورت ارتكاب خيانت بزرگ يا ارتكاب ساير جرائم جدي و شديد، در صورتي قابل پذيرش است كه اتهام توسط مجلس دوما اقامه شده باشد و تحقيقات دادگاه عالي فدراسيون روسيه نيز دال بر وجود عناصري از تخلف مربوطه در اقدامات رياست جمهوري فدراسيون روسيه باشد.

 

ماده 109: ترتيبات مقرر براي تسليم درخواست و تسليم ارائه نظريه مشورتي

 

درخواست براي يك نظريه مشورتي راجع به رعايت ترتيبات مقرر براي اتهامات رياست جمهوري فدراسيون روسيه در صورت ارتكاب خيانت بزرگ يا ارتكاب ديگر جرائم مهم، بايستي به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه حداكثر ظرف يك ماه پس از تصميم مجلس دوما مبني بر ايراد اتهام عليه رياست جمهوري فدراسيون روسيه، تسليم گردد. همراه با درخواست مذكور، بايستي متن تصميم مجلس دوما مبني بر طرح اتهام، [136] گزارش‌ها يا گزارش دقيق مباحث موضوع در جلسه مجلس دوما و متن تمامي اسناد مربوط به مباحث مذكور، همچنين متن تحقيقات دادگاه عالي فدراسيون روسيه، ضميمه گردد. نظريه مشورتي بايستي توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه ظرف 10 روز پس از ثبت درخواست ارائه شود.

 

ماده 110: نظريه مشورتي در خصوص رعايت ترتيبات مقرر براي اتهامات رياست جمهوري فدراسيون روسيه در صورت ارتكاب خيانت بزرگ يا ارتكاب ديگر جرائم مهم

 

بر مبناي نتايج رسيدگي به قضيه، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه يكي از نظريات مشورتي زير را صادر خواهد كرد:

 

1ـ اينكه ترتيبات مقرر براي اتهامات رعايت شده است.

 

2ـ اينكه ترتيبات مقرر براي اتهامات رعايت نشده است.

 

در صورتي كه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تصميمي مبني بر عدم رعايت ترتيبات مقرر براي اتهامات رياست جمهوري روسيه در صورت ارتكاب خيانت به كشور يا ارتكاب ساير جرائم مهم اتخاذ نمايد، مطابق ترتيباتي كه قانون اساسي فدراسيون روسيه مقرر كرده است، تصميم مذكور رد خواهد شد.

 

 

 

بخش4: مقررات نهايي [137]

 

ماده 111: كاركنان [138] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي توسط كارمندان آن شامل دبيرخانه [139] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و ساير اجزاء آن صورت گيرد.

 

دبير خانه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي حمايت‌هاي سازماني، تحقيقاتي، تحليلي، اطلاعاتي، مستندات و ديگر حمايت‌هاي لازم را براي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه فراهم سازد، بازرسان را بپذيرد و اقدامات مقدماتي لازم را براي رسيدگي به دادخواست توسط دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه اتخاذ و در مواقعي كه دادخواست‌ها به مسئله مربوط نيستند و نيازمند بررسي توسط قضات دادگاه قانون اساسي مي‌باشد، بايد قضات را در آماده‌سازي پرونده‌ها و ديگر مسائل مربوط براي بررسي در جلسات و كنفراس‌ها ياري نموده و مطالعه و ارزيابي فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي پيش‌بيني شده براي اجراي تصميمات، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه ديگر تقسيمات كارمندان بايستي مواد و حمايت‌هاي فني، اجتماعي و خدمات مصرفي را براي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه فراهم نمايد.

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در چارچوب ارزيابي از هزينه‌هايش، اندازه، ساختار و فهرست پست‌هاي سازماني كاركنان را تعيين و آئين‌نامه‌هاي داخلي دبيرخانه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه را تصويب خواهد كرد.

 

حقوق، تكاليف، مسئوليت‌هاي اعضاي كارمند دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، همچنين دوره خدمتي آنها بايستي به وسيله قوانين و ديگر مقررات خدمات عمومي فدرال، مقررات مربوط به وضعيت حقوقي اعضاي كارمند دادگاه و همچنين به وسيله قانون كار [140] فدراسيون روسيه تعيين خواهد شد.

 

ماده 112: انتشارات رسمي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

«خبرنامه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه» انتشارات رسمي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه محسوب مي‌شود.

 

ماده 113: مُهر [141] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه يك مهر با نشان [142] و آرم [143] كشور فدراسيون روسيه و عنوان آن، خواهد داشت.

 

ماده 114: نماد [144] صلاحيت قضايي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

پرچم كشور فدراسيون روسيه بايستي بر بالاي ساختمان دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه افراشته شود.

 

طرح آرم كشور فدراسيون روسيه و پرچم كشور فدراسيون روسيه بايستي در محكمه دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه در معرض ديدگان قرار گيرد.

 

پرچم كشور فدراسيون روسيه بايد در دفتر كار قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه نصب شود.

 

قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي لباس مخصوص به تن نمايند.

 

ماده 115: مقر [145] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه

 

مقر دائمي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي در شهر مسكو [146] پايتخت فدراسيون روسيه، باشد.

 

جلسات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي در مقر دائمي آن برگزار گردد. دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مي‌تواند جلسات خود را در هر جاي ديگري كه ضروري بداند، تشكيل دهد.

 

بخش5: مقررات موقتي و گذرا [147]

 

1ـ دادخواست‌هاي تقديمي به دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي مورد رسيدگي قرار گيرد و مطابق ترتيبات مقرر در اصل125 قانون اساسي فدراسيون روسيه و در چارچوب اختيارات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه تصميم‌گيري شود.

 

2ـ عضويت كامل دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بايستي حداكثر 30 روز پس از لازم‌الاجرا شدن قانون فدرال حاضر شكل گيرد.

 

3ـ با تكميل اعضا دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه دادگاه مذكور رئيس، معاون رئيس، قاضي منشي [148] از ميان اعضاي شعب دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه انتخاب گردند.

 

4ـ قضات دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون فدراسيون روسيه انتخاب شده‌اند، بايستي مطابق با پاراگراف پنج بخش دوم قانون اساسي فدراسيون روسيه، تا انقضاي دوره‌اي كه براي آن انتخاب شده‌اند، به وظايف خود عمل نمايند.

 

5ـ مواد مربوط به تضمين استقلال دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه كه در حمايت از قضات قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي فدرال حاضر به تصويب رسيده است، همچنان به قوت خود باقي خواهند بود.

 

 

 

بخش6: لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي فدرال حاضر

 

1ـ قانون اساسي فدرال حاضر از روز انتشار آن لازم‌الاجرا مي‌گردد.

 

2ـ از روز لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي فدرال حاضر، قانون RSFSR 12 ژولاي [149] 1991 «در مورد دادگاه قانون اساسي RSFSR» منتشر شده در كنگره نمايندگان خلق RSFSR و شورايعالي RSFSR (1991,n 30 p 1017) خاتمه مي‌يابد.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
 • قانون‏ اساسي‏ آلمان‏ به فارسی
 • تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه
 • نگاهي به تاريخچه تأسيس وزارت کار در ايران و جهان
 • منشور سازمان ملل متحد
 • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
 • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
 • بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت
 • مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص (نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش ...
 • نظريه شوراي نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسي
 • نظر شوراي نگهبان در مورد اصل 131 قانون اساسي
 • تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسي
 • لايحه قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل21 قانون اساسي ...
 • نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسي
 • قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ...
 •  

  ارسال نظر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  سوال:
  پایتخت ایران
  پاسخ:*
  کد را وارد کنید: *