جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

قانون اساسی کشور روسیه

بازدیدها: 7114 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 20 فروردین 1393 نظرات: 0

 

 قانون اساسی کشور روسیه


 

اصل 1

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک دولت سوسیالیستی است که بیانگر اراده و منافع کارگران ، دهقانان ، روشنفکران ، و همه اقوام کشور می باشد !

اصل ۲

در شوروی قدرت دولت ناشی از مردم است و از طریق شوراهای نمایندگان مردم که بنیاد سیاسی شوروی را تشکیل می دهد اعمال می شود ، کلیه ارگانهای دولتی تحت نظارت شوراهای مزبور قرار دارند !

اصل ۳

دولت شوروی بر پایه اصل مرکزیت دمکراتیک ، سازمان یافته و عمل می نماید ، کلیه ارگانهای دولت از درجات پایین تا بالا انتخابی بوده و در برابر مردم مسؤولیت دارند و تصمیمات ارگانهای مافوق برای ارگانهای پایین تر لازم ا لاجرا است . مرکزیت دموکراتیک ، رهبری مرکزی را با ابتکار و فعالیت خلاقه ارگانهای محلی و با مسؤولیت هر یک از ارگانهای حکومتی و مأموران در قبال وظایفی که به آنها سپرده شده است ، می آمیزد !

اصل ۴

دولت شوروی و کلیه ارکان آن بر اساس نظام سوسیالیستی وظیفه حفظ و نظم و امنیت، تأمین منافع جامعه و حقوق و آزادی شهروندان را به عهده دارند سازمانهای دولتی و اجتماعی و مسؤولین امور مکلف به رعایت قوانین اساسی و سایر قوانین شوروی می باشند!

اصل ۵

امور مهم دولتی به معرض مباحث عمومی و همه پرسی مردم گذارده خواهد شد !

اصل ۶

اصل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی نیروی رهبری کننده جامعه شوروی و هسته نظام سیاسی آن و کلیه سازمانهای دولتی و عمومی است . حزب کمونیست شوروی برای مردم بوجود آمده و در خدمت آنان است . این حزب بر اساس مارکسیسم – لنینیسم ، سیر تحول جامعه و خط مشی سیاست داخلی و خارجی را تعیین می کند . حزب همچنین کار عظیم سازندگی مردم شوروی را هدایت کرده و با برنامه منظم و تاوریک کوششهای مردم را در جهت حصول نیروی کمونیست رهنمون می گردد . همه سازمانهای حزبی در چهارچوب قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عمل می کنند !

اصل ۷

اتحادیه های کارگری ، اتحادیه سراسری لنینیستی جوانان کمونیست شوروی ، تعاونیها و دیگر سازمان های اجتماعی طبق وظایف مقرر در اساسنامه های مربوط در اداره امور مملکتی و در حل مسائل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی شرکت می نماید !

اصل ۸

هیأت کارکنان موسسات در مباحثه و تصمیم گیری پیرامون امور دولتی و عمومی ، برنامه ریزی تولیدی و توسعه اجتماعی ، آموزشی و کار یابی ، مدیریت بنگاه ها و سازمانها ، بهبود شرایط کار و معیشت و در سایر اقدامات اجتماعی و فرهنگی مشارکت می کند . هیأت کارکنان موسسات رقابت سوسیالیستی را گسترش داده ، شیوه های مترقی کار و انضباط تولید بر پایه اصول کمونیستی را ترویج و ترغیب نموده و برای بالا بردن سطح آگاهی های سیاسی ، فرهنگی و مهارتهای حرفه ای تلاش می نماید !

اصل ۹

اساس نظام سیاسی جامعه شوروی بر پایه توسعه دموکراسی سوسیالیستی به معنای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه و دولت ، افزایش فعالیت سازمانهای اجتماعی ، تحکیم مبانی حقوقی ، عملکردهای دولتی و اجتماعی آزادی بیشتر برای مردم و احترام به افکار عمومی استوار است !

اصل ۱۰

نظام اقتصادی شوروی بر اساس اصول مالکیت سوسیالیستی پروتکل تولید و در شکل مالکیت دولتی مالکیت تعاونی و مزارع جمعی می باشد . اموال اتحادیه های صنفی و دیگر سازمان های اجتماعی برای انجام وظایف محول در اساسنامه های مربوط طبق اصول مالکیت سوسیالیستی را صیانت نموده و برای رشد ان فعالیت می نماید . هیچکس حق ندارد در جهت منافع شخصی و مقاصد سودجویانه از مالکیت سوسیالیستی بهره برداری کند !

اصل ۱۱

مالکیت دولتی یعنی مالکیت مشترک مردم شوروی ، شکل اصلی مالکیت سوسیالیستی است ، زمین ، ذخایر زیرزمینی ، آب و جنگل منحصراً متعلق به دولت است . وسایل اساسی تولید در صنایع و ساختمان و کشاورزی ، ترابری ارتباطات ، بانکها ، دارایی ، موسسات عام المنفعه ، شهرداریها ، بیشتر اماکن شهری و داراییهای دیگری که برای هدف های دولت ضروری است متعلق به دولت است.

اصل ۱۲

زمینها و اراضی کشاورزی جهت استفاده رایگان در زمان نامحدود در اختیار مزارع جمعی ( کولخوزها) و سازمانهای تعاونی و سایر مجتمع های مربوط که در اساسنامه های مقرر عنوان شده قرار داشته و به نام آنان ثبت می گردد !

دولت به توسعه مالکیت کولخوزی و تعاونی و نزدیک ساختن آن به مالکیت دولتی کمک می کند !

کولخوزها و بهره برداران از زمین موظفند از اراضی مذکور استفاده لازم را به عمل آورده و در افزایش محصولات آن جدیت به عمل آورند !

اصل ۱۳

منشاء مالکیت شخصی شهروندان شوروی ، درآمد حاصله از کار است . مالکیت شخصی ، شامل وسایل مورد استفاده زندگی روزمره اشیا لازم برای مصارف شخصی و رفاهی ، قطعات کوچک زمین ، یک خانه مسکونی ، وپس اندازهای حاصله از کار می باشد !

اموال شخصی شهروندان و حق وراثت بر آن مورد حمایت دولت است !

می توان استفاده از زمین را به طریقی که قانون مقرر می دارد ، برای دامداری ، مرغداری ، باغداری ، جالیزکاری و سکونت به شهروندان واگذار نمود !

دولت و تعاونیهای کشاورزی در امر بهره برداری از این زمینها کمکهای لازم را به شهروندان خواهند نمود !

موارد مذکور از طرف دولت واگذار شده و می باید به شیوه معقول از آن استفاده شود . اموالی که در اختیار شهروندان قرار می گیرد نباید موجب درآمدهایی که حاصل دسترنج آنان نیست ، گردد ، و یا موجب لطمه به منافع جامعه شود !

اصل ۱۴

منشأ افزایش ثروت عمومی و رفاه مردم در شوروی « کار » بوده و استثمار مردم ممنوع است !

دولت میزان کار و مصرف را طبق اصول سوسیالیسم تعیین خواهد کرد .« از هر کس به اندازه تواناییش و به هر کس به اندازه نیازش »!

دولت از آنگونه درآمدهایی که قابل مالیات گرفتن است مالیات مقرر را تعیین و اخذ می نماید !

اصل ۱۵

هدف تولید در سوسیالیسم عبارت است از تأمین نیازمندیهای روز افزون مادی و معنووی مردم .

دولت به اتکا تلاش زحمتکشان و کاربرد تکنولوژی و بهبود مدیریت نسبت به افزایش بهره وری کار ، بالا بردن سطح کارایی و بهبود کیفیت کار و رشد اقتصاد ملی اقدام می نماید .

اصل ۱۶

اقتصاد شوروی مجموعه اقتصادی واحدی است که کلیه شاخه های تولید اجتماعی بر اساس برنامه های دولتی همراه با استقلال مدیران و ابتکار افراد صورت گرفته و از اهرمهای اقتصادی مانند مسؤولیت مدیران ، سودها ، هزینه ها و دیگر انگیزه های اقتصادی استفاده خواهد شد .

اصل ۱۷

کار انفرادی در زمینه صنایع دستی ، کشاورزی ، خدمات که صرفاً مبتنی بر کار و فعالیت شهروندان و اعضای خانواده آنان می باشد و قانوناً مجاز شمرده شده و دولت در جهت تنظیم سود آوری آن به نفع جامعه تلاش می کند .

اصل ۱۸

در شوروی با توجه به منافع نسل حاضر و نسل آینده تدابیر لازم جهت حفاظت و صیانت از زمین ، ذخایر زیرزمینی ، منابع آب ، کشاورزی ، ثروت حیوانی ، سالم نگهداشتن محیط زیست به کار گرفته می شود .

اصل ۱۹

مبنای اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی ، اتحاد خلل ناپذیر کارگران ، دهقانان و روشنفکران است . دولت با اختلاف طبقاتی در جامعه ، مبارزه می کند و در جهت رشد همه ملل و اقوام شوروی و نزدیک کردن آنان به یکدیگر تلاش خواهد کرد .

اصل ۲۰

بر طبق آرمان کمونیستی « رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همه است ».

دولت زمینه های ایجاد فرصتهای واقعی بیشتر جهت رشد تواناییها و شخصیت افراد را فراهم خواهد کرد .

اصل ۲۱

دولت برای بهبود شرایط کار و اصول ایمنی آن و از میان بردن کارهای سخت بدنی از طریق سازماندهی علمی به مکانیزه کردن امر تولید در همه رشته های اقتصادی ملی اهتمام خواهد ورزید .

اصل ۲۲

در اتخاد شوروی برنامه تبدیل کار کشاورزی به یکی از انواع کار صنعتی و نیز توسعه موسسات آموزشی ، فرهنگی ، بهداشتی ، بازرگانی ، خدمات عمومی ، امور عام المنفعه به طور مستمر اجراء می شود .

دولت در جهت بهسازی مناطق روستایی و تحول آنها به شکل شهرکهای آباد ، به صورت مستمر تلاش می نماید .

اصل ۲۳

دولت از طریق افزایش باروری کار ، سطح دستمزد و در آمدهای واقعی زحمتکشان را همواره بالا می برد . به منظور تأمین بیشتر نیازهای مردم شوروی ، صندوقهای اجتماعی مصرف ایجاد می شود . دولت با شرکت وسیع سازمانهای اجتماعی و هیأتهای کارکنان و موسسات ، موجبات رشد و توزیع عادلانه این قبیل صندوقها را فراهم می سازد .

اصل ۲۵

در شوروی سیستم واحد آموزش عمومی که دائماً در حال تکامل است وجود دارد . این سیستم ، اموزش عمومی و حرفه ای شهروندان را تأمین می کند و رشد معنوی و جسمی جوانان را بر اساس تعالیم کمونیستی مد نظر داشته و آنان را برای کار و فعالیتهای اجتماعی آماده می سازد .

اصل ۲۶

پیشرفت منظم علم و تربیت کادرهای علمی و تشویق به پژوهش های علمی در عرصه اقتصاد ملی و سایر مظاهر زندگی مورد حمایت دولت است .

اصل۲۴

د‌ اتحاد شوروی سیستمهای دولتی بهداری ، بازرگانی ، خدمات اجتماعی

، و امور عام المنفعه دارد و در حال توسعه می باشد .

دولت فعالیتهای تعاونی اجتماعی را تشویق و به پیشرفت امر تربیت بدنی عمومی و ورزش در سطح وسیع همت می گمارد .

اصل ۲۷

تربیت اخلاقی جامعه و پرورش ذوق هنری و ارتقاء سطح فرهنگی مردم شوروی و گسترش حرفه های مختلف ، مورد حمایت دولت است .

اصل ۲۸

اتحاد شوروی با استواری سیاست لنینی صلح را دنبال می کند و برای تحکیم امنیت و همکاری گسترده بین المللی می کوشد . هدف سیاست خارجی شوروی تأمین شرایط مساعد بین المللی لازم برای اشاعه کمونیزم در شوروی و دفاع از منافع اتحاد شوروی ، تحکیم مواضع سوسیالیسم جهانی ، پشتیبانی از مبارزات مردم برای آزادی و ترقی ، پیشگیری از جنگهای تجاوزکارانه ، دستیابی به خلع سلاح عمومی و تخلف اصول همزیستی مسالمت آمیز با کشور هایی که دارای نظام اجتماعی مختلف می باشند ، خواهد بود . تبلیغ جهت جنگ در شوروی ممنوع است .

اصل ۲۹

روابط شوروی با کشورهای دیگر اساس رعایت برابری حاکمیت ، امتناع متقابل از توسل به زور یا تهدید توسل به زور ، تغییر ناپذیری مرزها ، احترام به تمامیت ارضی کشورها ، حل مسالمت آمیز منازعات ، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر ، احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، احترام به حق ملیت ها در امر حاکمیت بر سرنوشت خویش ، همکاری میان کشورها ، اجرای صحیح و دقیق معاهداتی که از اصول و موازین حقوق بین المللی و از قراردادهای بین المللی منعقده توسط شوروی ناشی می شود ، استوار است .

اصل ۳۰

شوروی به عنوان واحدی ناگسستنی از سیستم جهانی سوسیالیزم و جامعه کشورهای سوسیالیستی محسوب می گردد . دوستی و همکاری با کشورهای سوسیالیستی بر اساس انتر ناسیونالیسم سوسیالیستی ترویج و ترغیب می گردد و این کشور در وحدت اقتصادی و تقسیم کار بین المللی به طور فعال شرکت می ورزد .

اصل ۳۱

دفاع از میهن سوسیالیستی از مهمترین وظایف دولت و تمامی احاد ملت است ، به منظور دفاع از دستاوردهای سوسیالیستی ، صلح ، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ، نیروهای مسلح شوروی تشکیل نشده و نظام وظیفه عمومی اجباری برقرار گردیده است . وظیفه نیروهای مسلح در قبال مردم عبارت است از دفاع مطمان از کشور و حفظ آمادگی رزمی دائمی برای دفع سریع هر گونه تجاوز

اصل ۳۲

دولت امنیت و قدرت دفاعی کشور را تأمین می کند و نیروهای مسلح کشور را به کلیه وسایل لازم جهت دفاع از کشورها مجهز می نماید . وظایف ارگانهای دولتی ، سازمانهای اجتماعی و مسؤولین امور و شهروندان در زمینه تأمین امنیت کشور و تحکیم قدرت دفاعی آن به وسیله قوانین شوروی سوسیالیستی تعیین می شود .

اصل ۳۳

تابعیت فدرال یکسان در سراسر اتحاد شوروی برقرار است .

شهروند یک جمهوری متحده ، شهروند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شمار می رود . مبانی تحصیل و سبک تابعیت شوروی به موجب قانون تعیین می شود . اتباع شوروی مقیم خارج از کشور از حمایت دولت شوروی برخوردارند .

اصل ۳۴

اتباع شوروی بدون تمایز از حیث اصل و نسب ، موقعیت اجتماعی و توانائی مالی ، تعلق نژادی و ملی ، جنس ، تحصیلات ، زبان ، مذهب ، شغل ، محل سکونت و عوامل دیگر از حقوق مساوی برخوردار گردیده به طوری که بتوانند کار را با وظایف مادر در آمیزند .

اصل ۳۵

زنان و مردان در شوروی از هر نژاد و ملیت از حقوق برابر برخوردارند . تأمین این حقوق از طریق سیاست رشد همه جانبه و همکاری همه ملل و اقوام ساکن شوروی با یکدیگر و از طریق تقویت روحیه میهن پرستی و اشاعه انتر ناسیونالیسم سوسیالیستی و از طریق استفاده از زبان مادری و زبان های ملل دیگر در شوروی انجام می گیرد . هر گونه محدودیت مستقیم و غیر مستقیم حقوق ، برتری نژاد و ملی ، ستیزه جویی و تحقیر یکدیگر به موجب قانون ممنوع و موجب مجازات است .

اصل ۳۶

اتباع شوروی از هر نژاد و ملیت حقوق برابر برخوردارند . تأمین این حقوق از طریق امکاناتی سیاست رشد همه جانبه و همکاری همه ملل و اقوام ساکن شوروی با یکدیگر و از طریق تقویت روحیه پرستی و اشاعه انترناسیونالیسم سوسیالیستی و از طریق استفاده از زبان مادری و زبانهای ملل دیگر در شوروی انجام می گیرد . هر گونه محدودیت مستقیم و غیر مستقیم حقوق ، برتری نژاد و ملی ، ستیزه جویی و تحقیر یکدیگر به موجب قانون ممنوع و موجب مجازات است .

اصل ۳۷

اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که در شوروی زندگی می کنند دارای حقوق و آزادیهای مصرح در قانون و از جمله حق مراجعه به دادگاه و دیگر دستگاه های دولتی برای دفاع از حقوق شخصی و دارایی و حقوق خانوادگی خود می باشند . خارجیان و افراد بدون تابعیت در شوروی موظفند قانون اساسی و سایر قوانین را محترم شمارند .

اصل ۳۸

شوروی به آن دسته از خارجیانی که به سبب دفاع از منافع زحمتکشان و حمایت از صلح و مشارکت در جنبشهای انقلابی و آزادیبخش ملی و فعالیتهای مترقیانه اجتماعی ، سیاسی ، علمی مورد تعقیب قرار می گیرند حق پناهندگی اعطاء می کند .

اصل ۳۹

اتباع شوروی از کلیه حقوق و آزادیهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فردی اعلام شده و مصرح درقانون اساسی و در سایر قوانین شوروی برخوردار می باشند .

نظام سوسیالیستی گسترش حقوق و آزادیها و بهبود مستمر شرایط زندگی اتباع را با اجرای برنامه های رشد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی تأمین می نماید . استفاده از حقوق و آزادیها نباید به منافع جامعه و دولت و حقوق شهروندان دیگر لطمه وارد نماید .

اصل ۴۰

اتباع شوروی از حق کار با دستمزدی هماهنگ با مقدار و کیفیت کار که نباید از حداقل مقرر شده توسط دولت کمتر باشد برخوردارند . حق انتخاب حرفه ، شغل و کار ، مطابق با ذوق ، استعداد، مهارت حرفه ای و و تحصیلات و با توجه به نیازمندیهای اجتماعی مورد حمایت قرار می گیرد . این حق از طریق سیستم اقتصاد سوسیالیستی ، رشد مستمر نیروهای سواره ، آموزش حرفه ای رایگان ، بالا برن سطح مهارت در کار از طریق آموختن تخصصهای تازه و گسترش سیستم راهنمایی حرفه ای تأمین می گردد .

اصل ۴۱

اتباع شوروی از حق استراحت و فراغت برخوردارند . حق مذکور از طریق کار هفتگی حداکثر به مدت ۴۱ ساعت برای کارگران ، کارمندان و برقرای ساعت کار کمتر در برخی مشاغل و حرفها با برخورداری از مرخصی سالانه با حفظ حقوق و تعطیلات هفتگی و امکانات مساعد برای استراحت در محل زندگی تأمین می گردد. زمان کار و استراحت کولخوزیها توسط کولخوزها تنظیم می شوند.

اصل ۴۲

اتباع شوروی از حق حفاظت از تندرستی برخوردارند . این حق از طریق کمکهای پزشکی رایگان که توسط موسسات بهداشتی دولتی صورت می گیرد تأمین می گردد . گسترش موسسات درمانی و بهداری و تولیدات بهداشتی ، پیشگیری بیماریها ، اتخاذ تدابیر لازم برای بهسازی محیط زیست ، توجه به تندرستی اطفال ، منع کار بدون آشنایی با اصول فنی و حرفه ای برای تلاش در جهت کاهش بیماریها و افزایش طول عمر از جمله تدابیر لازم برای اجراء و تحقق این حق است .

اصل ۴۳

اتباع شوروی از حق تأمین در دوران پیری و در صورت بروز بیماری ، از کار افتادگی و از دست دادن نان آور خانواده برخوردار می باشند . این حق از طریق بیمه اجتماعی کارگران ، کارمندان ، کالخوزیها ، پرداخت مقرری بازنشستگی از سوی دولت یا از سوی کالخوزها در دوران پیری صورت می پذیرد . همین معلولین و کهنسالان از کمکهای سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می گردند .

اصل ۴۴

اتباع شوروی از حق مسکن برخوردارند . این حق از طرق گسترش و حفاظت دارایی و دولتی و اجتماعی در زمینه مسکن و کمک به خانه سازی تعاونی و توزیع عادلانه خانه های مرغوبی که بابت اجاره آنها مبلغ نازلی از سوی شهروندان پرداخت می شود و سایر خدمات عام المنفعه شهری تأمین می گردد . اتباع شوروی که از این کمکها برخوردار می شوند باید از خانه های مذکور مراقبت به عمل آورند .

اصل ۴۵

اتباع شوروی از حق آموزش برخوردارند . این حق از طریق تحصیل در همه مقاطع تحصیلات ابتدایی ، دبیرستان ، و دانشگاه ها صورت می گیرد .

و آموزش فنی و حرفه ای و تخصصی گسترش می یابد .

همچنین پرداخت کمک هزینه تحصیلی دولتی و فراهم اوردن کتب درسی رایگان برای تمامی محصلین و دانشجویان از جمله وظایف دولت محسوب می گردد .

اصل ۴۶

اتباع شوروی حق استفاده از دستاوردهای فرهنگی را دارند ، این حق با ایجاد سهولت در دسترسی همگان به فرهنگ میهنی و جهانی که در مجموعه های دولتی گردآوری می شود ، صورت می پذیرد و نیز از طریق گسترش موسسات فرهنگی و شبکه تلویزیونی و رادیویی و نشر کتب و مطبوعات و توسعه شبکه کتابخانه ها به صورت رایگان و بسط مبادلات فرهنگی با کشورهای خارجی صورت می گیرد .

اصل ۴۷

اتباع شوروی با هدف بنیاد نهادن کمونیسم ، از آزادی کار علمی ، فنی و هنری برخوردارند . این حق از طریق گسترش پژوهشهای علمی ، تشویق اختراعات و نوآوریها و گسترش ادبیات و هنر تآمین می گردد. انجمن های هنرمندان و نویسندگان مورد حمایت مالی دولت قرار گرفته و از حقوق مولفان و مخترعان توسط دولت پشتیبانی می گردد .

اصل ۴۸

اتباع شوروی در اداره امور دولتی و اجتماعی و نیز در بحث و تدوین قوانین فدرال و محلی مشارکت می نمایند . این حق از طریق انتخاب شدن و انتخاب کردن و مشارکت در شوراهای نمایندگان مردم و دیگر ارگانهای دولتی صورت می پذیرد .

اصل ۴۹

اتباع شوروی می تواند با پیشنهادها خود ، در بهبود فعالیتهای سازمانهای دولتی و اجتماعی شرکت نموده و از نواقص کار انتقاد نمایند . مسؤولین موظفند به پیشنهادها توجه نموده و تدابیر لازم را اتخاذ نمایند . تعقیب افراد به سبب انتقاد ممنوع و متخلفین مورد بازخواست قرار می گیرند .

اصل ۵۰

آزادی بیان ، مطبوعات ، اجتماعات ، تظاهرات که مطابق با منافع مردم و به منظور تحکیم نظام سوسیالیستی در شوروی باشد تضمین می گردد به منظور تحقق آزادیهای سیاسی مذکور ، تسهیلات لازم برای مردم در جهت استفاده از ساختمانهای عمومی . خیابانها ، و میادین و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی فراهم می گردد .

اصل ۵۱

اتباع شوروی به منظور تحقق بنای کمونیسم ، حق تشکیل سازمانهای اجتماعی برای انجام فعالیتهای سیاسی را دارا می باشند .

اصل۵۲

اتباع شوروی از آزادی عقیده برخوردارند و لذا افراد می توانند از یک مذهب پیروی نموده و یا به هیچ یک از مذاهب اعتقاد نداشته باشند . حق انجام مراسم و فرایض مذهبی تأمین می گردد. در زمینه معتقدات در اتحاد شوروی ، مذهب از سیاست و مدرسه از مذهب جدا است .

اصل۵۳

خانواده از حمایت دولت برخوردار است و ازدواج با توافق زوجین صورت می گیرد . و زوجین در روابط خانوادگی دارای حقوق مساوی هستند . دولت از طریق توسعه موسسات مخصوص کودکان جهت پرداخت کمک معاش خصوصاً به خانواده های پرجمعیت اقدام می نماید .

اصل ۵۴

اتباع شوروی را نمی توان بازداشت نمود مگر به حکم دادگاه یا اجازه دادستان

اصل ۵۵

هیچکس بدون مجوز قانونی حق ورود به خانه شهروندان را ندارد .

اصل ۵۶

زندگی خصوصی شهروندان ، مکاتبات و مکالمت تلفنی و مخابرات تلگرافی از مصونیت برخوردار است .

اصل ۵۷

احترام به شخصیت انسان و حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان شوروی وظیفه همه دستگاه های دولتی و مقامات مسؤول است .

اتباع شوروی در قبال تعدی به حیثیت ، حیات و سلامت ، آزادی شخصی و اموال خویش از حمایت قضایی برخوردارند .

اصل ۵۸

اتباع شوروی حق دارند در صورت تلخف ارگانهای دولتی علیه آنها شکایت کنند . شکایت طبق تشریفات وظرف مدت مقرر در قانون باید مورد رسیدگی قرار گیرد . نقض قوانین توسط مسؤولین قابل رسیدگی در دادگاه است . اتباع شوروی حق جبران خسارت ناشی از اعمال غیر قانونی دستگاه های دولتی و مسؤولین را که در حین انجاو وظیفه هستند ، دارا می باشند .

 

اصل ۵۹

تأمین حقوق و آزادیهای اتباع شوروی از تکالیفی که به عهده آنان قرار دارد قابل تفکیک نیست . مردم موظفند قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جامعه سوسیالیستی را محترم شمرده و شایستگی خود را به عنوان تبعه شوروی نشان دهند .

اصل ۶۰

اتباع شوروی در خصوص کار باید رعایت انضباط را نموده و همگی در صورت توانایی مکلف به کار کردن می باشند ، استنکاف از کار کردن با اصول حاکم بر جامعه سوسیالیستی سازگار نیست .

اصل ۶۱

تبعه شوروی مکلف به حفظ مالکیت سوسیالیستی است .وظیفه مردم مبارزه علیه اختلاس و اسراف و تبذیر اموال دولتی و داراییهای عمومی می باشد . کسانی که به مالکیت سوسیالیستی تجاوز کنند طبق قانون به مجازات می رسند .

اصل ۶۲

اتباع شوروی مکلف به حفظ منافع دولت و کمک به تحکیم و اعتبار آن می باشند . دفاع از میهن وظیفه مقدس هر یک از اتباع شوروی است . خیانت به میهن بزرگترین جرم در قبال ملت محسوب می گردد .

اصل ۶۳

خدمت وظیفه عمومی برای اتباع شوروی یک امر پر افتخار است .

اصل ۶۴

اتباع شوروی مکلفند شأن ملی یکدیگر را محترم بشمارند و دوستی میان ملل و اقوام ساکن کشور کثیر المله شوروی را تحکیم بخشند .

اصل ۶۵

اتباع شوروی مکلفند حقوق و منافع قانون یکدیگر را محترم شمرده و به حفظ نظم عمومی کمک کنند .

اصل ۶۶

اتباع شوروی مکلفند فرزندان خود را به خوبی تربیت نموده و آنان را مفید برای جامعه بار آورند .

فرزندان مکلفند از پدر و مادر مواظبت نموده و به آنان یاری رسانند .

اصل ۶۷

اتباع شوروی مکلف به حفظ منابع و ثروت های طبیعی می باشند .

اصل ۶۸

اتباع شوروی مکلف به حفظ آثار تاریخی و دیگر آفریده ای فرهنگی و دینی می باشند .

اصل ۶۹

اتباع شوروی با الهام از اصل انترناسیونالیسم می باید در جهت توسعه دولتی و همکاری با سایر ملل و تحکیم صلح عمومی تلاش می نمایند .

اصل ۷۰

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، دولت واحد فدرال کثیر المله ای که بر اساس فرالیسم سوسیالیستی با رعایت حق ملل در تعیین آزادانه سرنوشت خویش و اتحاد جمهوری های متساوی الحقوق شوروی تشکیل شده است . اتحاد جماهیر شوروی تجلی وحدت مردم شوروی در چهارچوب دولت واحد است و کلیه ملل و اقوام برای ساختن کمونیسم تلاش می نمایند .

اصل ۷۱

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از جمهوریهای زیر تشکیل شده است .

۱- جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه .

۲- جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین .

۳- جمهوری شوروی سوسیالیستی بلوروسی .

۴- جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان.

۵- جمهوری شوروی سوسیالیستی قزاقستان.

۶- جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجستان.

۷- جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان .

۸- جمهوری شوروی سوسیالیستی لیتوانی .

۹- جمهوری شوروی سوسیالیستی ملداوی .۱

۱۰- جمهوری شوروی سوسیالیستی لتونی

۱۱ – جمهوری شوروی سوسیالیستی قرقیزستان .

۱۲ – جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان

۱۳- جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان .

۱۴ – جمهوری شوروی سوسیالیستی ترکمنستان .

۱۵ – جمهوری شوروی سوسیالیتی استونی .

اصل ۷۲

حق خروج آزادانه از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای هر جمهوری متحده محفوظ است .

اصل ۷۳

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به وسیله آزادیهای عالی ذیصلاح دولتی حل و فصل امور را به عهده دارد :

۱- قبول الحاق جمهوری های جدید به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تصویب تأسیس جمهوریهای خود مختار و استانهای خود مختار جدید در چهارچوب جمهوریهای متحده .

۲- تعیین مرز دولتی اتحاد جماهیر شوروی

اصل ۱۰۹

شورای عالی از دو مجلس زیر تشکیل می شود :

شورای اتحاد و شورای ملیتها

مجلسین شورای عالی اتحاد شوروی دارای حقوق متساوی می باشند .

اصل ۱۱۱

هر یک از مجلسین شورای عالی اتحاد شوروی یک رییس مجلس و چهارمعاون انتخاب می کنند . رؤسای شورای اتحاد و شورای ملیتهای دوره های اجلاسیه مجلس مربوط را رهبری و در اجرای مقررات داخلی آن مراقبت می نمایند .

جلسات مشترک مجلسین از طریق رؤسای مذکور به نوبت اداره می شود .

اصل ۱۰۷

هر نماینده موظف است درباره کار خود و شورا به انتخاب کنندگان و سایر موسسات و سازمانهای اجتماعی که او را به نمایندگی خود انتخاب کرده اند گزارش دهد . نماینده ای که خود را شایسته و مورد اعتماد انتخاب کنندگان نشان ندهد طبق تصمیم اکثریت انتخاب کنندگان و به موجب تشریفات مقرر در قانون می توان در هر زمان او را فرا خوانده و بر کنار ساخت .

اصل ۱۱۰

تعداد نمایندگان شورای اتحاد و شورای ملیتها برابر است . نمایندگان شورای اتحاد در حوزه های انتخابی دارای جمعیت مساوی ، انتخاب می شوند . نمایندگان شورا ی ملیتها به ترتیب ذیل انتخاب می شوند :

از هر جمهوری متحده ۳۲ نماینده از هر جمهوری خودمختار ۱۱ نماینده ، از هر استان خود مختار ۵ نماینده و از هر حوزه خود مختار یک نماینده .

شورای اتحاد و شورای ملیتها پس از آن که پیشنهاد کمیسیونهای اعتبار نامه ها که توسط خود آنها انتخاب می شود ، نسبت به تصویب اعتبارنامه های نمایندگان تصمیم می گیرند و در مواردی که قوانین انتخاباتی نقض شده است ، انتخابات را باطل اعلام می کند .

اصل ۱۱۲

اجلاسیه های شورای عالی اتحاد شوروی دو بار در سال تشکیل می گردد .

اجلاسیه های فوق العاده به تقاضای هیأت رییسه ( پرزیدیوم ) شورای عالی اتحاد شوروی و یا به پیشنهاد یکی از جمهوریهای متحده یا حداقل ( ۳) (۱) نمایندگان یکی از مجلسین تشکیل می شود . هر هر دوره اجلاسیه شورای اتحاد شوروی از جلسات جداگانه و مشترک مجلسین و نیز از جلسات کمیسیونهای دائمی مجلسین یا جلسات کمیسیونهای شورای عالی اتحاد شوروی که در فواصل میان جلسات مجلسین برگزار می شود ، تشکیل می گردد . هر دوره اجلاسیه در جلسات جداگانه یا مشترک مجلسین افتتاح و پایان می یابد .

اصل ۱۱۳

تقدیم لوایح قانونی برای تصویب در شورای عالی اتحاد شوروی ، توسط شورای اتحاد ، شورای ملیتها ، هیأت رییسه شورای عالی اتحاد شوروی ، شورای وزیران اتحاد شوروی ، جمهوریهای متحده یا حداقل (۳) (۱) نمایندگان یکی از مجلسین تشکیل می شود . هر دوره اجلاسیه شورای اتحاد شوروی از جلسات جداگانه و مشترک مجلسین و نیز از جلسات کمیسیونهای دائمی مجلسین آن نمایندگان شورای عالی اتحاد شوروی و دادستان کل اتحاد شوروی صورت می گیرد .

سازمانهای اجتماغی نیز از طریق ارگانهای کل کشوری مربوطه از حق پیشنهاد قانونی برخوردارند .

اصل ۱۱۴

لوایح قانونی که برای بررسی و تصویب به شورای عالی اتحاد شوروی پیشنهاد شده در جلسات جداگانه یا مشترک مجلسین مطرح می گردد . در صورت لزوم لایحه قانونی را می توان برای بررسی مقدماتی و تکمیلی به کمیسیونهای مربوطه ارجاع نمود . قانون اتحاد شوروی در صورتی مصوب به شمار می رود که در هر یک از مجلسین شورای عالی اتحاد شوروی ، با اکثریت آراء شورای عالی اتحاد شوروی به تصویب می رسد . لوایح قانونی و مسائل بسیار مهم دیگر به موجب تصمیمی که شورای عالی اتحاد شوروی با هیأت رییسه شورای عالی اتحاد شوروی به ابتکار خود یا به پیشنهاد یک جمهوری متحده اتخاذ می نماید می تواند در معرض بحث همگانی مردم قرار گیرد .

اصل ۱۱۵

در صورت بروز اختلاف میان شورای اتحاد و شورای ملیتها موضوع به یک کمیسیون سازش که توسط مجلسین بر اساس حقوق متساوی تشکیل می شود ارجاع می گردد و سپس بار دیگر در جلسه مشترک مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه این بار نیز تؤافق حاصل نشد ، موضوع در دوره اجلاسیه بعدی شورای عالی اتحاد شوروی به بحث گذاشته شده یا توسط شورای عالی اتحاد شوروی جهت همه پرسی به رأی عمومی گذارده خواهد شد .

اصل ۱۱۶

قوانین و تصویبنامه های اتحاد شوروی و دیگر اسناد شورای عالی اتحاد شوروی به زبانهای جمهوریهای متحده و به امضای صدر و دبیر هیأت رییسه شورای عالی اتحاد شوروری صادر و منتشر می گردد .

اصل ۱۱۷

نماینده شورای عالی اتحاد شوروی حق دارد شورای وزیران ، و روسای ارگانهای دیگر که توسط شورای عالی اتحاد شوروی تشکیل می شوند را مورد سؤال قرار دهد . شورای وزیران اتحاد شوروی یا مقام مسؤولی که مورد سؤال قرار گرفته باید حداکثر سه روز به اجلاسیه جاری شورای عالی اتحد شوروی شفاهی یا کتبی پاسخ دهد .

اصل ۱۱۸

نماینده شورای عالی اتحاد شوروی را نمی توان بدون موافقت شورای مذکور و در فواصل میاندوره های اجلاسیه ، بدون موافقت هیأت رییسه شورای عالی اتحاد شوروی ، مورد تعقیب جزایی قرار داده و یا بازداشت نموده و یا توسط دادگاه به مجازات محکوم نمود.

اصل ۱۱۹

شورای عالی اتحاد شوروی در جلسه مشترک مجلسین ، هیأت رییسه را که از ارکان دائمی شورای مذکور است انتخاب می کند . این ارکان در فعالیت های خود در برابر شورای عالی اتحاد شوروی مسؤول است و در فاصله میان دوره های اجلاسیه شورا در چهارچوب قانون اساسی وظایف عالی ترین رکن قدرت دولتی اتحاد شوروی را انجام می دهد .

اصل ۱۲۰

هیأت رییسه شورای عالی اتحاد شوروی که از میان نمایندگان انتخاب می شوند مرکب است از : صدر هیأت رییسه ، معاون اول صدر ، پانزده معاون صدر به نسبت یک نفر از هر جمهوری متحده ، دبیر هیأت رییسه و بیست ویک عضو .

اصل ۱۲۱

هیأت رییسه شورای عالی اتحاد دارای وظایف زیر است :

۱- تعیین تاریخ انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی .

۲- دعوت به تشکیل دوره های اجلاسیه شورای عالی اتحاد شوروی .

۳- هماهنگ ساختن فعالیت کمیسیونهای دائمی مجلسین شورای عالی اتحاد شوروی .

۴- رعایت قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نظارت و تطابق قانون اساسی و قوانی جمهوریهای متحده با قانون اساسی و قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی .

۵- تفسیر قوانین اتحاد جماهیر شوروی

۶- تصویب و فسخ قراردادهای بین المللی

۷- لغو تصویبنامه ها و دستور العملهای شورای وزیران اتحاد شوروی و شوراهای وزیران جمهوریهای متحده در صورت عدم مطابقت با قانون .

۸- اعطای درجات نظامی و رتبه های سیاسی و عناوین اختصاصی

۹- وضع و اعطای نشانها ، عناوین افتخاری و مدالهای مخصوص .

۱۰- سلب و اعطای تابعیت اتحاد شوروی و رسیدگی به مسأله ترک شوروی و اعطای پناهندگی به خارجیان .

۱۱- صدور فرمان های عفو عمومی و بخشودگی .

۱۲- تعیین نمایندگان سیاسی کشور در دول خارجی و در سازمانهای بین المللی و فراخواندن آنها .

۱۳- پذیرفتن استوارنامه های نمایندگان سیاسی دول خارجی و اکرودیته .

۱۴- تشکیل شورای عالی دفاع و تصویب ترکیب اعضای آن ، عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای مسلح .

۱۵- برقرای حکومت نظامی در قسمتی از مناطق یا سراسر کشور به منظور دفاع از کشور .

۱۶- اعلام بسیج عمومی یا حزبی

۱۷- در فواصل میاندوره های اجلاسیه شورا ، اعلام حالت جنگ در صورت حمله نظامی به کشور و یا ضرورت عمل به تعهدات بین المللی ناشی از قرارداد دفاع مشترک در قبال تجاوز

۱۸- اعمال اختیارات دیگری که به موجب قانون اساسی اتحاد شوروی به آن واگذار شده است .

اصل ۱۲۲

هیأت رییسه شورای عالی اتحاد شوروی در فواصل هر دوره های اجلاسیه شورای عالی دارای صلاحیت هایی به شرح زیر می باشد مشروط بر این که مصوبات خود را دوره های اجلاسیه بعدی برای نصب به شورای عالی تقدیم کند :

۱- اصلاح قوانین جاری شوروی

۲- تصویب تغییرات مرزی میان جمهوریهای متحده

۳- تأسیس وزارتخانه های اتحاد شوروی و کمیته های دولتی و انحلال آنها به پیشنهاد رئیس شورای وزیران شوروی.

۴- برکناری یا انتصاب اعضای شورای وزیران شوروی به پیشنهاد رییس شورای وزیران شوروی

اصل ۱۲۳

هیأت رییسه شورای عالی اتحاد شوروی فرامین و تصمیمات لازم را تصویب و اعلام می نماید .

اصل ۱۲۴

پس از انقضای دوره شورای عالی اتحاد شوروی ، هیأت رییسه شورای عالی اختیارات خود را تا زمانی که هیأت رییسه جدید توسط شورای عالی جدید انتخاب شود ، حفظ می کند . شورای عالی جدید دو ماه پس از انجام انتخابات ،به وسیله هیأت رییسه دوره پیشین شورای عالی اتحاد شوروی تشکیل جلسه می دهد .

اصل ۱۲۵

« شورای اتحاد » و « شورای ملیتها » از میان نمایندگان خود ، کمیسیونهای دائمی برای رسیدگی مقدماتی مسائلی که در حوزه صلاحیت شورای عالی اتحاد شوروی قرار دارد و نیز برای کمک به اجرای قوانین اتحاد شوروی و دیگر تصمیمات شورای مذکور و هیأت رییسه آن و نظارت بر فعالیت دستگاه ها و سازمانهای دولتی تشکیل می دهند .

مجلسین شورای عالی اتحاد شوروی می توانند کمیسیونهای مشترک بر اساس تساوی حقوق تشکیل دهند . شورای عالی اتحاد شوروی هر وقت لازم بداند برای هر موضوعی کمیسیونهای رسیدگی و نظارت و تفتیش و غیره تشکیل می دهد . تمام سازمانهای دولتی و اجتماعی و مسؤولین امر موظفند به تقاضاهای کمیسیون شورای عالی اتحاد شوروی و کمیسیونهای مجلسین عمل کنند و مدارک و اسناد لازم را در اختیار آنها قرار دهند .

توصیه های کمیسیونها می باید از سوی سازمانهای دولتی و اجتماعی و ادارات مورد بررسی و توجه قرار گیرد و نتیجه امر باید در موعد مقرر به اطلاع کمیسیونها برسد .

اصل ۱۲۶

شورای عالی اتحاد شوروی بر فعالیت همه ارگانهای دولتی که در برابر ان پاسخگو هستند نظارت می کند .

شورای مذکور کمیته نظارت مردم اتحاد شوروی را که در رأس نظام ارگانهای نظارت مردم قرار دارد ، تشکیل می دهد .

چگونگی سازماندهی و ترتیب فعالیت ارگانهای نظارت مردم طبق قانون مربوط نظارت مردم در شوروی تعیین می گردد.

اصل ۱۲۹

شورای وزیران اتحاد شوروی از طرف شورای عالی اتحاد شوروی در جلسه مشترک شورای اتحاد و شورای ملیتها با ترکیب زیر تشکیل می گردند :

۱- رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی

۲- معاون اول و معاونان رییس شورای وزیران

۳- وزرای اتحاد شوروی

۴- رؤسای کمیته های دولتی شوروی

۵- روسای شورای وزیران جمهوریهای متحده به اعتبار مقام خود جزو شورای وزیران اتحاد شوروی هستند .

شورای عالی اتحاد شوروی به پیشنهاد رییس شورای وزیران اتحاد شوروی می تواند روسای سازمانها و دیگر دستگاه های اتحاد شوروی را به عضویت هیأت دولت شوروی در آورد

شورای وزیران اتحاد شوروی در نخستین دوره اجلاسیه شورای عالی جدید اتحاد شوروی از خود سلب اختیار می نماید .

اصل ۱۳۰

شورای وزیران اتحاد شوروی در برابر شورای عالی اتحاد شوروی مسؤول بوده و در فواصل میان دوره ای اجلاسیه شورای عالی شوروی در قبال هیأت رییسه شورای عالی مسؤولیت دارد .

شورای وزیران اتحاد شوروی درباره فعالیت خود به صورت منظم به شورای عالی اتحاد شوروی گزارش می دهد .

اصل ۱۳۱

شورای وزیران اتحاد شوروی در حل و فصل کلیه مسائل مربوط به اداره مملکت تا انجا که این مسائل به موجب قانون اساسی در حیطه صلاحیت شورای عالی اتحاد شوروی و هیأت رییسه ان شورا نباشد ، اختیار کامل دارد .

شوروای وزیران اتحاد شوروی دارای اختیارتی به شرح زیر است :

۱- هدایت طرح توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، تصویب و اجرای طرحهای لازم به منظور افزایش رفاه و رشد فرهنگی مردم ، پیشرفت علم و تکنیک ، استفاده معقول از منابع طبیعی و حفاظت آن ، تقویت نظامی پولی و اعتباری ، اجرای سیاست واحد در زمینه قیمتها ، مزد و تأمین اجتماعی ، سازماندهی بیمه دولتی و نظام اماری و محاسباتی واحد ، اداره امور موسسات و مجتمعهای صنعتی ، ساختمانی ، کشاورزی ، ترابری ، ارتباطات بانکها ، و همچنین سایر سازمانها و ادارات تابعه در سراسر کشور .

۲- طرح برنامه های دولتی جاری و دراز مدت رشد اقتصادی اجتماعی شوروی ، تنظیم بودجه دولتی و تسلیم آن به شورای اتحاد شوروی ، تهیه گزارش اجرایی برنامه ها و عملکرد بودجه و تقدیم آن به شورای عالی مذکور .

۴- اقدامات لازم برای دفاع از منافع دولت و حفظ مالکیت سوسیالیستی و برقرای و حفظ نظام اجتماعی و تأمین حقوق و آزادیهای مردم و دفاع از آن .

۵ – هدایت عمومی توسعه نیروهای مسلح اتحاد شوروی و تعیین سنوات خدمت نظامی .

اتخاذ تصمیم در خصوص برقراری مناسبات و همکاری در زمینه های سیاسی ، بازرگانی ، اقتصادی ، علمی ، فنی و فرهنگی با کشورهای خارجی و اجرای موافقتنامه های بین المللی و فسخ آنها .

۷ – تشکیل کمیته ها و هیأتهای مدیریت کل و ادارات امور اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و دفاعی ، در کنار شورای وزیران اتحاد شوروی

اصل ۱۲۷

ترتیب شورای عالی اتحاد شوروی و سازمانهای تابعه آن طبق اصول مقرر توسط شورای عالی اتحاد شوروی و دیگر قوانین این کشور که بر اساس قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیتی صادر می گردند تعیین می گردد.

اصل ۱۲۸

شورای وزیران اتحاد شوروی ، یعنی حکومت اتحاد شوروی عالیترین ارکان اجرایی و اداری قدرت حکومت اتحاد شوروی است .

اصل ۱۳۲

برای حل مسائل مربوط به هدایت اقتصادی و سایر امور دولتی ، هیأت رییسه شورای وزیران شوروی ، به عنوان ارکان دائمی شورای وزیران شوروی مرکب از رییس شورای وزیران شوروی و معاونان اول و معاونان شورای وزیران عمل می نماید .

اصل ۱۳۳

شورای وزیران شوروی در اجرای قوانین این کشور و سایر تصمیمات شورای عالی اتحاد شوروی و هیأت رییسه آن تصویبنامه ها و دستورالعملهای لازم را صادر و به اجرا می گذارد .

تصویب نامه ها و دستورالعملهای شورای مذکور در سراسر کشور لازم الاجرا است .

اصل ۱۳۴

شورای وزیران شوروی در مسائلی که در محدوده صلاحیت اتحاد شوروی قرار دارد ، حق دارد اجرای تصویبنامه ها و دستورالعملهای شورای وزیران جمهوریهای متحده را به حالت تعلیق در آورده و نیز بخشنامه ها و تصمیمات وزارتخانه ها و کمیته های حکومتی کشور و دیگر دستگاه های تابعه را لغو نماید .

اصل ۱۳۵

شورای وزریران اتحاد شوروی فعالیت وزارتخانه ها ، کمیته های دولتی سراسر اتحاد شوروی و کمیته های مشترک میان اتحاد شوروی و جمهوریهای متحده و دیگر سازمانهای تابعه را هماهنگ ساخته و هدایت می کند .

وزارتخانه ها و کمیته های دولتی سراسر کشور مستقیماً یا از طریق دستگاه هایی که خود تشکیل داده اند هدایت نموده و انجام می دهند .

وزارتخانه ها و کمیته های دولتی مشترک میان اتحاد شوروی و جمهوریهای متحده ، اداره اموری را که به آنها سپرده شده رهبری و یا از طریق وزارتخانه ها و دیگر ارگان های جمهوری های متحده و سایر دستگاه های تابعه شوروی توسط هیأت رییسه اتحاد شوروی تعیین می گردد .

وزارتخانه ها و کمیته های دولتی اتحاد شوروی در خصوص شرایط و پیشرفت اموری که در حوزه صلاحیت آنهاست مسائل خواهند بود .

آنها در اجرای قوانین کشور و تصمیمات دیگر شورای عالی اتحاد شوروی و هیأت رییسه آن ، تصویبنامه ها و دستورالعملهای شورای وزیران اتحاد شوروی ، تصمیمات لازم اتخاذ و چگونگی اجرای آن را را سازمان می دهند .

اصل ۱۳۶

حدود صلاحیت شورای وزیران اتحاد شوروی و هیأت رییسه آن و ترتیب فعالیت آنها و چگونگی مناسبات میان شورای وزیران و دیگر  سازمانهای دولتی و نیز فهرست وزارتخانه ها و کمیته های دولتی مشترک میان اتحاد شوروی و قوانین مربوط به شورای اتحاد وزیران اتحاد شوروی تعیین می گردد .

اصل ۱۳۷

رکن عالی قدرت دولتی جمهوری متحده شورای عالی جمهوری متحده است .

شورای مذکور در حل و فصل جمیع مسائلی که به موجب قانون اساسی شوروی و جمهوری متحده در صلاحیت آن قرار گرفته ، اختیار دارد .

تصویب قانون اساسی جمهوری متحده و اصلاح ان با تصویب برنامه های رشد اقتصادی و اجتماعی و بودجه دولتی و گزارش درباره تحقق آنها ، تشکیل سازمانهایی که در برابر شورای عالی جمهوری متحده دارای مسؤولیت می باشند ، منحصراً توسط شورای عالی این جمهوری صورت می پذیرد .

از قوانین جمهوری متحد توسط شورای عالی جمهوری متحده ، یا از طریق همه پرسی به موجب تصمیمات شورای عالی مذکور ، انجام و به تصویب می رسد .

اصل ۱۳۸

شورای عالی جمهوری متحده ، هیأت رییسه شورای عالی که رکن دائمی شورای عالی جمهوری متحده می باشد و در جمیع فاعلیت های خود در برابر آن مسؤولیت دارد ، انتخاب می کند .

ترکیب و اختیارات هیأت رییسه شورای عالی جمهوری متحده به موجب قانون اساسی جمهوری متحده تعیین می شود .

اصل ۱۳۹

شورای عالی جمهوری متحده ، شورای وزیران جمهوری متحده ، یعنی حکومت جمهوری متحده را که از سازمانهای عالی اجرایی و مدیریت قدرت دولتی جمهوری متحده می باشد تشکیل می دهد .

شورای مدیران جمهوری متحده در برابر شورای عالی دارای مسؤولیت و درفواصل میان دوره های اجلاسیه در برابر هیأت رییسه شورای عالی متحده نیز مسؤولیت دارند .

اصل ۱۴۰

شورای وزیران جمهوری متحده به موجب قوانین مصوب اتحاد شوروی و جمهوری متحده ، و تصویب نامه ها و دستور العمل های شورای وزیران اتحاد شوروی تصویب نامه ها و دستورهای لازم را صادر می کند و چگونگی اجرای آن را سازمان داده و نظارت می نماید .

اصل ۱۴۱

شورای ورزیران جمهوری متحده ، حق دارد اجرای تصویب نامه ها و دستور العملهای شورای وزیران جمهوریهای خودمختار را به حالت تعلیق درآورد و تصمیمات کمیته های اجرایی شوراهای نمایندگان مردم در مناطق استانها ، شهرهای تابعه جمهوری و شوراهای مردمی استانهای خودمختار و جمهوریهایی که فاقد استان می باشد و سایر شهر ها و نواحی دیگر را لغو کند .

اصل ۱۴۲

شورای وزیران جمهوری متحده ، فعالیتهای وزارتخانه های مشترک میان اتحاد شوروی و جمهوری متحده و وزارتخانه های جمهوری ، کمیته های دولتی جمهوری متحده و دیگر سازمانهای تابعه خود را با یکدیگر هماهنگ و هدایت می کند .

وزارتخانه ها و کمیته های مشترک میان اتحاد شوروی و جمهوری متحده اموری را که در جمهوری متحده به انها سپرده شده است ، رهبری می کنند . و یا امور رشته های مرتبط را اداره نموده و در فعالیت های خود هم تابع شورای وزیران جمهوری متحده هستند و هم تابع وزارتخانه ها یا کمیته های مشترک میان اتحاد شوروی و جمهوری متحده می باشد .

وزارتخانه های جمهوری و کمیته های دولتی اموری را که به انها سپرده شده است رهبری کرده و در امور رشته های مربوط کنترل و نظارت دارند و در کار خود نیز از شورای وزیران جمهوری متحده پیروی می کنند .

اصل ۱۴۳

رکن عالی قدرت دولتی جمهوری خود مختار شورای عالی جمهوری خود مختار می باشد . تصویب و اصلاح قانون اساسی جمهوری خودمختار ، تصویب برنامه های رشد اقتصادی و اجتماعی و بودجه کشور ، و تشکیل ارکانی که در برابر شورای عالی جمهوری خود مختار مسؤول هستند ، منحصراً توسط قوانین جمهوری خود مختار توسط شورای عالی جمهوری خود مختار به تصویب می رسد .

اصل ۱۴۴

شورای عالی جمهوری خود مختار ، هیأت رییسه شورای عالی جمهوری خود مختار را انتخاب می کند و شورای وزیران جمهوری خود مختار یعنی دولت جمهوری خود مختار را تشکیل می دهد .

اصل ۱۴۵

ارکانهای قدرت دولتی در مناطق ، استانها و استانهای خود مختار ، حوزه های خود مختار ، نواحی ، شهرها ، بخشها ، شهرکها و دهات ، شوراهای نمایندگان مردم انها می باشند .

اصل ۱۴۶

شوراهای محلی نمایندگان مردم جمیع مسائل واجد اهمیت محلی را بر اساس مصالح عمومی دولت و منافع مردم ساکن قلمرو خود حل و فصل می نمایند .

تصمیمات ارکان های حکومتی بالاتر را اجراء کرده و فعالیت شوراهای رده های پایین تر نمایندگان مردم را رهبری می کنند ، در بحث پیرامون مسائل مربوط به جمهوری و مربوط به سراسر اتحاد جماهیر شوروی شرکت و پیشنهادهای خود را مطرح می سازند .

شوراهای محلی نمایندگان مردم در قلمرو اختیارات خود مسائل مربوط به امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را رهبری می کنند بودجه محلی را تصویب و ارکانهای دولتی و موسسات و سازمانهای تابع خود را رهبری نموده و رعایت قوانین و حفظ نظام اجتماعی و حقوق شهروندان را تأمین و به قدرت دفاعی کشور مساعدت می نمایند .

اصل ۱۴۷

شوراهای محلی نمایندگان مردم در حیطه اختیارات خود توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی در قلمرو خود را تأمین نموده و رعایت قوانین را از سوی سازمانها ، موسسات و ادارات نظارت می نمایند . همچنین بر فعالیت آنها در زمینه انتفاع از اراضی ، و حفاظت طبیعت و آبادانی و استفاده از نیروی انسانی و تولید کالاهای مصرفی مردم و تسهیل در امر خدمات اجتماعی ، فرهنگی و معیشتی مردم نظارت می نمایند .

اصل ۱۴۸

ارکان اجرایی و مدیریت شوراهای محلی نمایندگان مردم ، کمیته های اجرایی ، منتخب مرکب از نمایندگان این شوراها هستند .

کمیته های اجرایی هر سال حداقل یک بار پیرامون فعالیت خود در برابر شوراهای انتخاب کننده و نیز در جلسات هیأت های کارکنان موسسات و در محل سکنای شهروندان گزارش لازم را ارائه می نمایند .

اصل ۱۴۹

شوراهای محلی نمایندگان مردم در حوزه اختیاراتی که قوانین اتحاد شوروی ، جمهوری متحده و جمهوری خود مختار به آنها تفویض نموده ، تصمیمات لازم را اتخاذ می کنند . تصمیمات مذکور برای کلیه موسسات ، ادارات و سازمانها و همچنین مسؤولین و شهروندان مقیم قلمرو این شوراها واجب الاطاعه است .

اصل ۱۵۰

کمیته های اجرایی شوراهای محلی نمایندگان مردم هم در برابر شورایی که انها را انتخاب نموده و هم در برابر رکن اجرایی و مدیریت مافوق خود مستقیماً پاسخگو و مسؤوول هستند .

اصل ۱۵۱

امور قضائی در اتحاذ شوروی فقط به وسیله محاکم قضایی صورت می گیرد .

در اتحاد شوروی محاکم زیر وجود دارند :

دادگاه عالی اتحاد شوروی ، دادگاه عالی جمهوریهای متحده ، دادگاه عالی جمهوریهای خود مختار ، دادگاه های منطقه ، استان و شهرها، دادگاه های استانهای خود مختار ، دادگاه های حوزه ها و دادگاه های خلق ناحیه در شهرها و نیز دادگاه های نظامی و نیروهای مسلح .

اصل ۱۵۲

در اتحاد شوروی کلیه محاکم بر اساس انتخابی بودن دادرسان و داوران تشکیل می گردند .

دادرسان خلق ناحیه ( شهر ) به وسیله شهروندان ناحیه و بر اساس حق انتخاب عمومی برابر و مستقیم با رأی مخفی برای مدت پنج سال انتخاب می گردند . داوران دادگاه های خلق ناحیه با رأی علنی و در جلسات شهروندان برای دو سال و نیم انتخاب می گردند .

دادگاه های بالاتر توسط شوراهای مربوطه نمایندگان خلق برای مدت پنج سال انتخاب می شوند .

دادرسان دادگاه های نظامی توسط هیأت رییسه شورای عالی اتحاد شوروی برای مدت پنج سال و داوران خلق این دادگاه ها در جلسات نظامیان برای مدت دو سال و نیم انتخاب می شوند .

دادرسان و داوران خلق در برابر اشخاص یا سازمانهای انتخاب کننده آنان مسؤول و پاسخگو هستند . سازمانهای انتخاب کننده به ترتیب مقرر در قانون آنها را احضار و برکنار می نمایند .

اصل ۱۵۳

 

دادگاه عالی اتحاد شوروی رکن عالی قضایی اتحاد شوروی بوده و نظارت خود را بر فعالیتهای قضایی محاکم اتحاد شوروی ، و جمهوریهای متحده به موجب قانون اعمال می نماید.

دادگاه عالی اتحاد شوروی مرکب از رییس دادگاه عالی ، معاونان او ، اعضای دادگاه و داوران مردم توسط شورای عاالی اتحاد شوروی انتخاب می شوند .

رؤسای دادگاه های عالی جمهوریهای متحده به اعتبار سمت ، عضو دیوان عالی اتحاد جماهیر شوروی می باشند .

تشکیلات دیوان عالی اتحاد شوروی و آیین دادرسی آن طبق قانون مربوط تعیین می شود.

اصل ۱۵۴

رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری در تمام محاکم با مشارکت کلیه قضات صورت می گیرد و دعاوی در دادگاه های شهرستان با شرکت داوران مردم انجام می گیرد .

داوران مردم در امور قضایی از کلیه حقوق دادرسان برخوردارند .

اصل ۱۵۵

دادرسان و داوران مردم مستقل بوده و فقط تابع قانون می باشند .

اصل ۱۵۶

دادرسی در اتحاد شوروی بر اصل مساوات در برابر قانون و محاکم استوار است .

اصل ۱۵۷

رسیدگی به دعاوی در تمام محاکم به صورت علنی است .

دادرسی غیر علنی فقط در موارد مقرر در قانون و با رعایت تمام قواعد آیین دارسی مجاز است .

اصل ۱۵۸

متهم در دعاوی کیفری از حق معاضدت قضایی برخوردار است .

اصل ۱۵۹

رسیدگی به دعوی مردم به زبان محلی جمهوری های متحده یا خود مختار و یا استان صورت می گیرد .

چنانچه اصحاب دعوا به زبانی که دادرسی به آن انجام می گیرد ، آشنا نباشد از حق داشتن مترجم و دفاع به زبان مادری برخوردار خواهند بود .

اصل ۱۶۰

هیچکس را نمی توان مجرم شناخت و به کیفر رسان مگر به موجب قانون و به حکم دادگاه .

اصل ۱۶۱

کانون وکلای دادگستری معاضدت قضایی لازم را در اختیار شهروندان و سازمانها قرار می دهد .

در موارد مقرر در قانون معاضدت قضایی به طور رایگان انجام می گیرد تشکیلات وطرز کار کانون وکلاء به موجب قانون اتحاد جماهیر شوروی و جمهوریهای متحده تعیین می شود.

اصل ۱۶۲

نمایندگان سازمانهای اجتماعی و مجموعه های کارگری می توانند در دارسی های مدنی و کیفری شرکت نمایند .

اصل ۱۶۳

حل وفصل اختلافات اقتصادی بین ادارات و سازمانها به وسیله هیأتهای داوری دولتی در حدود صلاحیتشان صورت می گیرد . سازمان و نحوه کار هیأتهای داوری دولتی به موجب قانون داوری دولتی در اتحاد شوروی معین می گردد .

اصل ۱۶۴

نظارت عالیه بر اجرای دقیق و یکسان قوانین از جانب وزارتخانه ها ، کمیته های دولتی ، دوائر و موسسات ارکان اجرایی ، شوراهای محلی ، کالخوزها ، تعاونیها ، مسؤولین امور و سایر شهروندان کشور بر عهده دادستان کل کشور شوروی و سایر دادستانهای تابع می باشد.

اصل ۱۶۵

دادستان کل اتحاد شوروی توسط شورای عالی اتحاد شوروی منصوب و در برابر آن مسؤول و در فواصل میان دوره های اجلاسیه شورای عالی ، در برابر هیأت رییسه شورای عالی اتحاد شوروی نیز دارای مسؤولیت است .

اصل ۱۶۶

دادستانهای جمهوریهای متحده ، جمهوریهای خود مختار ، مناطق ، استانها و دادستانهای خود مختار توسط دادستان کل اتحاد شوروی منصوب می گردند .

دادستانهای حوزه های خودمختار نواحی و شهرها توسط دادستانهای جمهوریهای متحده تعیین و دادستان کل اتحاد شوروی ، آنان را تأیید می کند .

اصل ۱۶۷

دوره مأموریت دادستان کل اتحاد شوروی و همه دادستانهای مادون پنج سال تمام است .

اصل ۱۶۸

نمایندگان دادستانها ، اختیارات خود را مستقل از هر گونه سازمانهای محلی اعمال و در فعالیت خود تابع دادستان کل شوروی هستند . ترتیب فعالیت نمایندگان مذکور طبق قانون تعیین می گردد.

اصل ۱۶۹

آرم کشور اتحاد شوروی سوسیالیستی نقشی است از یک داس و چکش بر پهنه کره زمین میان اشعه خورشید و در هاله ای از خوشه های گندم با شعار زحمتشان تمامی کشور ها : « متحد شوید » که به زبان تمامی ملل جمهوریهای متحده نوشته شده است .

بخش قانونی آرم به یک ستاره پنج پر منتهی می گردد.

اصل ۱۷۰

پرچم دولت اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی عبارت است از یک قطعه پارچه چهار گوش سرخ رنگ که در زاویه بالای آن یعنی کنار پرچم تصویر یک داس و چکش زرین و بالای داس و چکش یک ستاره سرخ پنج پر که محدود به خطوط طلایی است . طول پرچم دو برابر عرض آن می باشد .

اصل ۱۷۱

سرود ملی اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی را هیأت رییسه شورای عالی اتحاد شوروی تصویب می نماید .

اصل ۱۷۲

پایتخت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیتی شهر « مسکو » می باشد .

اصل ۱۷۳

قانونه اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عالیترین قانون اتحاد شوروی است .

تمام قوانین و مقررات و کلیه مصوبات سازمانهای دولتی باید به موجب قانون اساسی کشور صادر و با آن مطابقت داشته باشد .

اصل ۱۷۴

هر گونه تغییر قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با تصمیم شورای عالی اتحاد شوروی و حداقل با اکثریت دو سوم آراء کل نمایندگان هر یک از مجلسین که تصویب شده باشد صورت می گیرد

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
 • دول فدرال و فدرالیسم
 • حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین‌الملل
 • وظایف شورای امنیت
 • آشنایی با ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
 • صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه
 • برسی دستاوردهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
 • قانون اساسی ایتالیا ( به فارسی )
 • قانون‏ اساسی‏ فنلاند
 • قانون‏ اساسی‏ عراق‏
 • حداقل دستمزد سال 93 کارگران
 • حقوق بین الملل عمومی ، قضیه آلمان و ایتالیا ، اصل مصونیت کشورها در محاکم دا ...
 • جايگاه دادستان در كشورهاي جهان و عرف بين الملل
 • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
 • نقش هیات نظارت و شورای عالی ثبت
 • شورای عالی ثبت
 •  

  ارسال نظر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  سوال:
  پایتخت ایران
  پاسخ:*
  کد را وارد کنید: *