» » » پاسخنامه سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۳۹۲

نام کاربری:

کلمه عبور:


نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 13 فروردین 1393

پاسخنامه  سوالات درس آیین دادرسی مدنی

 

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۳۹۲

 

 سیاوش هوشیار


 

سوال ۴۶) گزینه ۲ صحیح است.

با توجه به متن ماده ی ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۴۷) گزینه ۴ صحیح است.

با توجه به مواد ۱۷ و ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۴۸) گزینه ۴ صحیح است

با توجه به متن ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۴۹) گزینه ۱ صحیح است

با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵۰) گزینه ۲ صحیح است

با توجه به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵۱) گزینه ۱ صحیح است

با توجه به متن ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵۲) گزینه ۴ صحیح است

با توجه به بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی، ضرورتی برای تقدم رسیدگی در دادگاهی که ایراد در آن طرح می شود وجود ندارد و نهایتا رییس شعبه ی اول (مقام ارجاع) تعیین می کند که کدام شعبه به رسیدگی توامان بپردازد.

سوال ۵۳) گزینه ۳ صحیح است

با توجه به متن ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

لازم به توضیح است که هرچند با توجه به اینکه گزینه ی ۴ عین عبارت ماده ی قانون است و احتمالا گزینه ی مورد نظر طراحان می باشد ولی از نظر منطقی با توجه به اطلاق حکم ماده در مورد اختیار مطلق خواهان برای کاهش خواسته، طبیعتا پیش از جلسه ی نخست هم می تواند خواسته را کاهش دهد بنا بر این گزینه ی ۲ نیز می تواند صحیح باشد.

سوال ۵۴) سوال اشکال دارد

با توجه به ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده در دعاوی مستند به چک و سفته و همین طور دعوا علیه متوقف نمی تواند تقاضای تامین کند، ظاهرا در متن سوال به جای “می تواند” اشتباها “نمی تواند” آمده است.

سوال ۵۵) گزینه ۲ صحیح است

با توجه به متن ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵۶) گزینه ۱ صحیح است

با توجه به متن ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، البته در مورد گزینه ی ۴ باید گفت که در صورت درخواست طرفین برای سازش، دیوان عالی کشور باید پرونده را برای صدور گزارش اصلاحی به دادگاه صادر کننده ی رای فرجامی احاله دهد (شماره ۳۳۶ جلد سوم دوره بنیادین دکتر شمس)

سوال ۵۷) گزینه ۱ صحیح است

با توجه به مواد ۲۱۶ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت

سوال ۵۸) گزینه ۲ صحیح است

با توجه به مواد ۳۰۶ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵۹) گزینه ۳ صحیح است

با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۶۰) گزینه ۴ صحیح است

با توجه به بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

بازدید: 5150
نام:* ایمیل:* متن نظر: سوال:
پایتخت ایران
پاسخ:*
کد را وارد کنید: *


All Rights Reserved © Nashreedalat.ir

Template Developed By http://lawwiki.ir/ | Powered By lawwiki