جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 5540 نظرات: 0

اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی


مقدمه
علل لزوم بررسی اتانازی
نظرات علمای دین درباره اتانازی
بررسی اتانازی از منظر حقوقی
عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی
عنصر مادی در وقوع اتانازی
عنصر روانی یا رکن معنوی اتانازی
نتیجه از حیث حقوق جزا
اتانازی و اصل آزادی اراده
حجر در بیمار متصل به موت و ارتباط آن با اُتانازی
نتیجه از حیث حقوق مدنی
منابع:

ادامه مطلب ...

 

ویژگیها وماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 8288 نظرات: 1

ویژگیها و ماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین


مقدمه
مبحث اول – تعریف قرارداد رحم جایگزین
مبحث دوم – اقسام قرارداد رحم جایگزین
مبحث سوم – تعریف حق و حدود آن برای انسان
گفتار اول - ویژگیهای مربوط به حقوق شخصیت
گفتار دوم- قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت
مبحث چهارم – ضرورت و طرفین قرارداد رحم جایگزین
گفتار اول- ضرورت قرارداد
گفتار دوم- طرفین قرارداد رحم جایگزین
گفتار اول - رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد رحم جایگزین
گفتار دوم- لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین
گفتار سوم - تملیکی یا عهد بودن قرارداد رحم جایگزین
گفتار چهارم- معّوض یا مجّانی بودن قرارداد رحم جایگزین
گفتار پنجم - مسامحی یا معاملی بودن قرارداد رحم جایگزین
مبحث ششم – صحّت قرارداد رحم جایگزین
گفتار اول- وجود قصد و تراضی طرفین
گفتار دوم- اهلیّت طرفین در قرارداد رحم جایگزین
1- تعهّدات والدین متقاضی
2- تعهّدات مادر جانشین
مبحث هفتم – ماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین
گفتار اول - مقایسه قرارداد رحم جایگزین با عقد اجاره اشخاص و اشیا
گفتار دوم- قرارداد رحم جایگزین و عقد ودیعه
گفتار سوم- قرارداد رحم جایگزین و عقد عاریه
گفتار چهارم- قرارداد رحم جایگزین و عقد جعاله
گفتار پنجم - قرارداد رحم جایگزین و عقد صلح
نتیجه گیری :
منابع

 

ادامه مطلب ...

 

مفهوم استقلال و بي‌ طرفي داور

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 6562 نظرات: 0

مفهوم استقلال و بي‌ طرفي داور

چکیده
مقدمه:
استقلال
بي‌طرفي
معیار استقلال و بي‌طرفي
استقلال و بي‌طرفي در قواعد داوري
استقلال و بي‌طرفي قوانین داخلی
فهرست منابع

ادامه مطلب ...

 

جرم منازعه در حقوق كيفري ايران

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 8252 نظرات: 0

جرم منازعه در حقوق كيفري ايران


چكيده
مفهوم شناسي

جرم منازعه از ديدگاه اركان تشكيل دهنده:
ركن قانوني؛
موضوع جرم منازعه ؛
ماهيت جرم منازعه :
ركن مادي:
تعدد مرتكبين :
وقوع صدمات بدني در حين منازعه :
نامشخص بودن عامل صدمه :
رابطه عليت بين منازعه و صدمات وارده :
ركن رواني :
مجازات جرم منازعه
مجازات حبس :
پرداخت ديه :

مسئول پرداخت ديه :
نتیجه گیری
منابع

ادامه مطلب ...

 

مفهوم تابعیت

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 11808 نظرات: 0

مفهوم تابعیت


مقدمه :
تابعيت :
تابعیت چیست؟
تعريف تابعيت اشخاص
شرايط تحقق تابعيت :
انواع تابعیت
طرق اعمال تابعيت از سوي دولتها به افراد
الف ) اصل يا سيستم خون :
ب ) اصل خاك ياسيستم تابعيت ارضي:
اصول و مباني حاكم بر تابعيت :
تابعيت در ايران
مراحل اخذ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران:
امتيازات و محدوديت‌هاي اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايران را نموده‌اند:
منابع:

ادامه مطلب ...

 

حق دفاع متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 7047 نظرات: 0

حق دفاع متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی


 در این تحقیق سعی شده است به این حقوق پرداخته شود .
الف:حق دفاع متهم
ب:تفهیم اتهام با ذکر دلیل
ج:حق داشتن وکیل و اعلام آن
د:حق اطلاع خانواده متهم از دستگیری وی :
ز:حق درخواست پزشک :

ادامه مطلب ...

 

پيشگيري غير کيفري از بزه ديدگي اطفال

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 9975 نظرات: 0

پيشگيري غير کيفري از بزه ديدگي اطفال


در اين تحقيق به دليل ارزيابي کارآمدتر پيشگيري غير کيفري نسبت به پيشگيري کيفري به مطالعه اقسام آن از قبيل پيشگيري اجتماعي و وضعي و... راهکارهاي آن پرداخته ايم. اين نوع از پيشگيري به دليل مطالعه عميق عوامل ريشهاي موثر در وقوع جرايم عليه اطفال و همچنين مختل ساختن وضعيت ماقبل جرم و در مواردي همکاري عموم مردم در پيشگيري از وقوع رفتارهاي خشونتآميز عليه اطفال داراي تأثيرات مثبت و عميقتري نسبت به ضمانت اجراي صرف در پيشگيري غيرکيفري مي باشد. اما آنچه نبايد از نظر دور داشت تأثير قطعيتر جمع بين انواع مختلف پبشگيري در کاهش موارد بزه ديدگي اطفال است.

ادامه مطلب ...

 

وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 8534 نظرات: 0

وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی


نويسنده : حمیده حسینی
مقدمه و تاریخچه 1
عقد وکالت در قانون مدنی ایران 2
وکالت از دیدگاه فقه 5
وکالت در حقوق مدنی و تطبیق آن با فقه 8
تعریف لغوی وکالت 8
وکالت از دیدگاه فقه 9
وکالت از نظر فقهای شیعه 9
وکالت از نظر فقهای اهل سنت 10
تعریف وکالت در حقوق مدنی ایران و کشورهای اسلامی دیگر 11
بررسی قواعد و مقررات وکالت بر اساس آیین دادرسی مدنی 12
الف) وکالت در دعاوی 12
ب) کانون وکلا 14
ج) تشکیلات کانون وکلا 14
د) انواع مجازات انتظامی وکلا 15
هـ) معاضدت قضایی 15
6) نواقص عقد وکالت در حقوق ایران 16
7) نتیجه گیری 21
8) منابع و مأخذ 24

ادامه مطلب ...

 

حجیت نظر کارشناس در فقه وحقوق

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 5758 نظرات: 0

حجیت نظر کارشناس در فقه وحقوقمقدمه

1)مفاهیم،تاریخچه واهمیت کارشناسی
1-1: حجّيت
1-2-کارشناس
1-3 -کارشناسی
1-4- پیشینه تاریخی
1- 3- اهمیت کارشناسی
2- ادله فقهی حجیت نظر کارشناس
2-1
2-2- سنت
2-3-اجماع
2-4- سیره عقلاء
3) کارشناسی در حقوق موضوعه
3- 1 - اعتبار نظریه کارشناسی
3-2- میزان تاثیر نظر کارشناسی
3-2- اختیارقضات در ارزیابی نظر کارش
3-4- کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی
نتیجه گیری:
منابع

ادامه مطلب ...

 

بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 8655 نظرات: 0

بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت


مقدمه

گروههای مختلف تغییر جنسیت
۱.خنثای مشکل یا خنثای بدنی
۲.خنثای غیرمشکل یا خنثای روانی:
آمار تغییر جنسیت در ایران:

وضعیت فقهی تغییر جنسیت:
وضعیت حقوقی تغییر جنسیت:
اثر تغییر جنسیّت بر نکاح:
اثر تغییر جنسیّت بر مهریّه:
اثر تغییرجنسیّت بر عدّه:
تغییر جنسیّت مادر به مرد:
تغییر جنسیّت پدر به زن:

ادامه مطلب ...

 

اصول حقوقي حاكم بر روابط موديان مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 5127 نظرات: 0

اصول حقوقي حاكم بر روابط موديان مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور
مقدمه:
تکالیف مؤدیان مالیاتی در نظام حقوقی و مالیاتی ایران
تحولات قانون مالیاتی ایران بعد از پیروزی انقلاب :
نارسائیهای قانون مالیاتی از مرحله تصویب تا مرحله ی اجرای آن:
حقوق مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی ایران:
الف – تدوین منشور یا اعلامیه حقوق مودی مالیاتی :
ب- ارائه خدمات مشاوره ای به مودیان :
پ- محرمانه ماندن اطلاعات مالی و شخصی مودیان :
ث- داشتن وکیل یا مشاور حقوقی :
ج- حق کشف و فرصت دفاع از خود:
وظائف قانونی مؤدیان مالیاتی:
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع و ماخذ

ادامه مطلب ...

 

دادستان وتحقیقات مقدماتی درلایحه

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 بازدیدها: 6316 نظرات: 0

دادستان وتحقیقات مقدماتی در لایحه


چکیده:
گفتار اول
تعریف تحقیقات مقدماتی
گفتار دوم
دادستان و آموزش ضابطین
گفتار سوم
دادستان و سیستم موقعیت داشتن تعقیب
گفتار چهارم
دادستان و اطاله دادرسی
گفتار پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

ادامه مطلب ...