جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

گنجينه معارف امنیت و انحرافات اجتماعی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 فروردین 1393 بازدیدها: 4346 نظرات: 0

 گنجينه معارف امنیت و انحرافات اجتماعی


محبوبی منش، حسین
واژگان کلیدی:
مفاهیم کلیدی
مسأله اجتماعی
انحرافات اجتماعی
امنیت
ابعاد، گستره و سطوح امنیت
انحرافات اجتماعی: تهدید یا آسیب پذیری
انحرافات اجتماعی به عنوان مسأله امنیتی
انحرافات اجتماعی و نا امنی جهانی
مسأله انحرافات اجتماعی و امنیت در پارادایم آنومی
نظریه دورکیم
نظریه مرتون
نتیجه گیری
چکیده:

ادامه مطلب ...

 

ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 فروردین 1393 بازدیدها: 12275 نظرات: 0

ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی


کلانتری، صمد / ربانی، رسول / صداقت، کامران

 

مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیة اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کنندة روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم شناختی برگس, تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد.

ادامه مطلب ...

 

تأثیر فساد مالی بر امنیت ملی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 فروردین 1393 بازدیدها: 8888 نظرات: 0

 تأثیر فساد مالی بر امنیت ملی


 

حسین عبدالمحمدی،
جایگاه امنیت ملی در نظام اسلامی
مقدّمه
فساد مالی
فساد مالی و امنیت ملی
فلسفه وجودی حکومت دینی
فساد اخلاقی
1. مترفان؛ مخالفان اصلی انبیا علیهم السلام :
2. مفسدان اقتصادی؛ اولین جنگ افروزان در حکومت علوی:
3. فساد مالی، انگیزه حمایت از معاویه:
4. فساد مالی؛ عامل پیوستن فرمان دهان لشکر امام حسن مجتبی علیه السلام به معاویه:
5. فریفتگی همسر امام مجتبی علیه السلام به مال دنیا؛ عامل قتل آن حضرت:
عدم حمایت مردم از حکومت اسلامی
نتیجه سخن

 

ادامه مطلب ...

 

مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 فروردین 1393 بازدیدها: 7926 نظرات: 0

مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت


محمد شفیعی فر،  

قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت را پیش بینی کرده است.

سوال اساسی نویسنده آن است که به لحاظ حقوق اساسی، آیا قانون اساسی، ساختاری دموکراتیک و مردم سالار را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است؟ و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذاری) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟

ادامه مطلب ...

 

منظور از حقوق بشر چیست

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 فروردین 1393 بازدیدها: 9230 نظرات: 0

منظور از حقوق بشر چیست


حقوق بشر (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانی دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی » (11) و «حقوق انسان » (12) گردیده که قدمتی بیشتر دارند. (13)
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانی در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است. بطور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند. در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت » می باشد، فرد دانسته شده است. (15) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند

ادامه مطلب ...

 

بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 فروردین 1393 بازدیدها: 6804 نظرات: 0

بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی


میرداداشی، سید مهدی
چکیده:
بخش اول: بررسی حکم حکومتی در قالب فقه
فصل یکم: پیشینه تاریخی
فصل دوم: مفاهیم و واژه ها
مبحث اول: نوع حکم حکومتی
مبحث دوم: قلمرو حکم حکومتی در مقایسه با احکام اولی و ثانوی
فصل چهارم: ملاکهای حکم حکومتی
فصل پنجم: ادله اعتبار احکام حکومتی
فصل ششم : قلمرو زمانی حکم حکومتی
فصل هفتم: حدود حکم حکومتی
بخش دوم: حکم حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول: گستره اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی
کیفیت اعمال ولایت مطلقه فقیه
مبحث سوم: اقدام مستقیم ولیّ امر برای حل معضلات نظام

 

 

 

ادامه مطلب ...

 

قانونگذاری در حکومت اسلامی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 فروردین 1393 بازدیدها: 6142 نظرات: 0

قانونگذاری در حکومت اسلامی


منصور نژاد، محمد

 مقاله حاضر درباره عناوین ذیل بحث می کند:
الف) تأملی بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامی;
ب) سابقه بحث قانون گرایی در غرب;
ج) جایگاه انواع قوانین در نظام اسلامی;
د) رابطه قانون و ولایت فقیه.

ادامه مطلب ...

 

تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 فروردین 1393 بازدیدها: 6359 نظرات: 0

تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر

 

 


عباس کعبی

مقدمه
1. تعریف نظام حقوقی در اسلام (Legal system of islam)
2. اصالت بررسیهای شریعت اسلام و درونمایه غنی آن
3. نظریه کلی علم حقوق و اصول فقه
4. فرق اصول فقه و اصول حقوق
5. طرح ایجاد تحول در علم اصول حقوق، با استفاده از پژوهشهای اصولی در شریعت اسلامی
6. مفاهیم و کاربردهای مختلف واژه «قانون» و «حقوق».
ماهیت قاعده حقوقی و حقیقت مسئله شرعی با ساختار حقوقی آن
1. قاعده حقوقی، حکمی برای تنظیم رفتار اجتماعی
2. قاعده حقوقی، حکم الزام آور اجتماعی
الف) ماهیت «الزام در قاعده حقوقی»
معیار تشخیص قوانین آمره و مکمله
ب) الزام و کیفر بر مخالفت قاعده حقوقی
ج) الزام و علم به قاعده حقوقی
3. قاعده حقوقی، همراه با جزا
تعریف جزا و ویژگیهای آن
4. قاعده حقوقی، کلی و رها از قید
مصادیق عمومیت و تجرید
سبب عمومیت و تجرید در قاعده حقوقی
خاتمه

ادامه مطلب ...

 

اسلام و سکوت قانون

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 فروردین 1393 بازدیدها: 6168 نظرات: 0

اسلام و سکوت قانون

در این نوشتار سخن در این است که آیا در سیستم قانونگذاری اسلام نبود قانون وجود دارد یا خیر؟

بر فرض نبود قانون پرسشهای زیر طرح می شوند:

فلسفه این که اسلام حکمِ همه مسائل و رخدادها را بیان نکرده چیست؟ آیا این کاستی شریعت اسلام به شمار نمی آید؟

برای پرکردن این خلأها چه باید کرد؟

عمل بر اساس روح دین و شریعت و همچنین عرف و عادت مسلّم تا چه اندازه در اسلام در خور پذیرش است؟

نقش حاکمِ اسلامی در این موضوع تا چه اندازه است؟

 

ادامه مطلب ...